Navigácia

Školský blog

Bez rozdielu

Tvorba informačných materiálov pre spolužiakov

Rasizmus, xenofóbia a diskriminácia sú nebezpečenstvom v každom veku. Preto je na nich potrebné neustále upozorňovať a poukazovať na ich škodlivosť. Vedia to aj naši deviataci, ktorí sa podujali vytvoriť informačné brožúry pre každú triedu.

 

 

Siedmaci sa pripojili  vlastnou aktivitou a vyrobili plagát, ktorý umiestnili vo vestibule školy.  Žiaci navzájom diskutovali o vlastných skúsenostiach s problémom, vyhľadávali informácie a inšpirácie na internete. Aktivity prebehli v dňoch 12. až 23. 2018.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria