Navigácia

Európsky deň jazykov

EDU 2021

V dňoch 24. – 27. septembra. 2021 sme sa zapojili do osláv Európskeho dňa jazykov 2021. Vyučujúci so žiakmi na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka spoločne diskutovali o potrebe komunikovať v cudzom jazyku, keďže v 21. storočí je znalosť cudzích jazykov viac ako nevyhnutná. Na prvom stupni žiaci zhotovili zemeguľu jazykov, ktorá bola pokrytá základnými otázkami a odpoveďami v anglickom jazyku. Za svojimi mladšími kamarátmi nezaostávali ani žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí pracovali v skupinách a vzájomne si pomáhali pri plnení úloh. Na prvom poschodí vyrástol strom cudzích jazykov, ktorý zakvitol užitočnými frázami v anglickom, nemeckom i ruskom jazyku. Zároveň naši deviataci prijali výzvu a zapojili sa do súťaže o logo EDJ 2021. Svoje nápady kreatívne zhmotnili na tričkách a taškách. Veríme, že sa im podarí zvíťaziť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili a precvičili si svoje jazykové zručnosti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria