Navigácia

Európsky deň jazykov

EDU 2020

26. september vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov za Európsky deň jazykov. Každoročne si krajiny pripomínajú tento deň prostredníctvom besied, školských rozhlasových vysielaní, kvízov, ankiet alebo praktických aktivít. Na našej škole si žiaci osvojujú jazykové zručnosti z troch cudzích jazykov: anglického, ruského a nemeckého.

Ako sme oslávili EDJ na našej škole?

V pondelok 28. 9. 2020 sme sa aj my pripojili k oslavám  Európskeho dňa jazykov. Na hodinách anglického, ruského a nemeckého jazyka sme spolu so žiakmi diskutovali o potrebe jazykového vzdelávania a o možnostiach, príležitostiach, ktoré im prináša znalosť cudzích jazykov.  V jednotlivých triedach sa pod vedením učiteľov cudzích jazykov usilovne pracovalo.

Žiaci 3. ročníka vystrihli z výkresu farebné tričká a na každé tričko uviedli názov jednej z európskych krajín.

Štvrtáci sa zahrali hru Simon says....., TWISTER a vyskúšali si súťaž v spelovaní.

Žiaci siedmeho ročníka vytvárali pomocné karty s prekladom základných slov v cudzom jazyku (member ship cards).

Ôsmaci vytvorili nástenku s vlajkami a pomenovaním krajín v anglickom jazyku, zopakovali si dni v týždni a vytvorili pomôcku na pripomenutie si povinností počas týždňa.

Deviataci zostrojili mapu jednotlivých gramatických časov.

Celý deň bol pre žiakov prechádzkou jazykovou bránou a veríme, že sa podarilo vytvoriť veľa zaujímavých jazykových projektov a pomôcok na vyučovanie.

Na záver mi dovoľte citovať výrok známeho nemeckého filozofa: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria