Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1242 TIBOR ONDO - EŠTOK, KOMINÁRSTVO 164,76 s DPH 15.10.2014 20.01.2015
Faktúra 236 Východosl.vodárenská spo. 80,17 s DPH 28.10.2015 01.02.2016
Faktúra 226 RAABE /nakladateľstvo/ 43,56 s DPH 23.10.2015 01.02.2016
Faktúra 227 TIBOR ONDO - EŠTOK, KOMINÁRSTVO 164,76 s DPH 26.10.2015 01.02.2016
Faktúra 228 MP EDUCATION, s.r.o. 65,00 s DPH 27.10.2015 01.02.2016
Faktúra 229 MIPA/Ing.L.Paulina/ 129,11 s DPH 05.11.2015 01.02.2016
Faktúra 230 MIPA/Ing.L.Paulina/ 144,02 s DPH 05.11.2015 01.02.2016
Faktúra 231 Východosl.energetika a.s. 1 574,00 s DPH 01.11.2015 01.02.2016
Faktúra 232 T MOBILE 101,32 s DPH 01.11.2015 01.02.2016
Faktúra 233 MIPA/Ing.L.Paulina/ 31,37 s DPH 29.10.2015 01.02.2016
Faktúra 234 LUNGO MARE, s.r.o. 200,00 s DPH 02.11.2015 01.02.2016
Faktúra 235 SPP /plynárne/a.s. 1 300,00 s DPH 01.11.2015 01.02.2016
Faktúra 237 T MOBILE 25,99 s DPH 03.11.2015 01.02.2016
Faktúra 224 AutoCont SK a.s. 310,98 s DPH 02.11.2015 01.02.2016
Faktúra 238 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 765,00 s DPH 11.11.2015 01.02.2016
Faktúra 8022 MIPA/Ing.L.Paulina/ 124,04 s DPH 05.11.2015 01.02.2016
Faktúra 8023 Mgr. Adela Kužmová 125,00 s DPH 27.10.2015 01.02.2016
Faktúra 239 SMARTKIDS 240,00 s DPH 09.11.2015 01.02.2016
Faktúra 240 OBECNÝ ÚRAD Palín 278,56 s DPH 11.11.2015 01.02.2016
Faktúra 241 RAABE /nakladateľstvo/ 48,45 s DPH 13.11.2015 01.02.2016
zobrazené záznamy: 1-20/8332