Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20110037 Exkluziv - 160 v.č. FJD 431 861 106,22 s DPH 12.01.2011 FOLLOW ME 17.09.2013
Zmluva 252019 Zmluvao dielo "Zrealizovanie výchovných koncertov" s DPH 07.11.2019 Cultura Humana, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 15.11.2019
Faktúra 207 FA Dokumentácia ZŠ sept. 19+ bonus; Testovanie 9 82,81 s DPH 30.09.2019 RAABE Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 09.10.2019 09.10.2019
Faktúra 206 FA za "Riadenie MŠ- sept.l 19" 41,30 s DPH 26.09.2019 RAABE Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 205 FA Výchovný program pre ŠVVZ č. 23 a Administratíva a hospod. školy-sept.19 83,61 s DPH 26.09.2019 RAABE Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 204 FA za mobil ŠJ 22.08.2019-21.09.2019 11,33 s DPH 30.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 203 FA za nákup vrámci projektu "FIG" 340,00 s DPH 26.09.2019 MIPA - Ing. Paulina Ľudovít Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 202 FA za nákup vrámci projektu "ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ" 275,00 s DPH 26.09.2019 MIPA - Ing. Paulina Ľudovít Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 201 FA za nákup školských potrieb pre žiakov v HN 647,40 s DPH 26.09.2019 MIPA - Ing. Paulina Ľudovít Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 200 FA za nákup vrámci projektu "SZP" 70,00 s DPH 26.09.2019 MIPA - Ing. Paulina Ľudovít Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 217 FA za Časopis Mladý Záchranár 34 11,90 s DPH 09.10.2019 MLADÝ ZÁCHRANÁR, o.z. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 1917098 potraviny 32,05 s DPH 18.11.2019 DMJ MARKET s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 19.11.2019 18.11.2019
Faktúra 1952794 potraviny 85,55 s DPH 18.11.2019 DMJ MARKET s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 19.11.2019 18.11.2019
Faktúra 1952795 potraviny 64,01 s DPH 18.11.2019 DMJ MARKET s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 19.11.2019 18.11.2019
Faktúra 196339 zelenina,ovocie 78,02 s DPH 18.11.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 19.11.2019 18.11.2019
Faktúra 5008 FA za rekondičný pobyt 3 831,00 s DPH 28.10.2019 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra 209 FA za knihy nákup vrámci projektu "SZP" 248,20 s DPH 26.09.2019 DAXE, spol. s.r.o.; Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 09.10.2019 09.10.2019
Faktúra 5006 FA za refundáciu finančných prostriedkov za stravovanie 256,20 s DPH 27.09.2019 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 27.09.2019 27.09.2019
Zmluva 192019 Nájomná zmluva na šk. rok 2019/2020 č.1 s DPH 14.10.2019 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104 Dávid KAČMÁR Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 15.10.2019
Zmluva 242019 Nájomná zmluva na šk. rok 2019/2020 č.2 s DPH 04.11.2019 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104 Mgr. Marek KAČKOŠ Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 04.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8332