Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2122605 školské ovocie s DPH 13.09.2021 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 14.09.2021
Zmluva 122019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 1-607028416945 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 09.09.2019
Zmluva 092019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - 1-607073638606 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 09.09.2019
Zmluva 01/2015 Rámcová dohoda - priebežné dodávanie spotrebného materiálu do tlačiarne.... s DPH 20.01.2015 MICOMP spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 22.01.2015
Zmluva 102019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 1-607044790204 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 09.09.2019
Faktúra s DPH 20.01.2015
Faktúra s DPH 20.01.2015
Faktúra s DPH 20.01.2015
Faktúra s DPH 20.01.2015
Zmluva 112019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 1-607040679644 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 09.09.2019
Faktúra s DPH 20.01.2015
Faktúra s DPH 20.01.2015
Zmluva 02/2015 Rámcová dohoda - priebežné poskytovanie pozáručného servisu informačnej a kancelárskej techniky s DPH 20.01.2015 MICOMP spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 22.01.2015
Faktúra s DPH 20.01.2015
Zmluva 152017 Nájomná zmluva na šk. rok 2017/2018 č.1 s DPH 26.10.2017 OBECNÝ ÚRAD STRETAVKA Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 06.11.2017
Zmluva 132019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 1-607014197148 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 09.09.2019
Faktúra s DPH 20.01.2015
Zmluva 142019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 1-607008354553 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 09.09.2019
Zmluva 152019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - 1-606987326260 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 09.09.2019
Zmluva 162019 Zmluva č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ 075 s DPH 26.08.2019 Metodické pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 09.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8332