Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20110037 Exkluziv - 160 v.č. FJD 431 861 106,22 s DPH 12.01.2011 FOLLOW ME 17.09.2013
Faktúra 1813764 potraviny 23,46 s DPH 21.05.2018 DMJ MARKET s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 23.05.2018 21.05.2018
Faktúra 18102976 zelenina,ovocie 52,62 s DPH 24.05.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 30.05.2018 24.05.2018
Faktúra 118089363 potraviny 199,80 s DPH 21.05.2018 NOWACO Slovakia s.r.o Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 30.05.2018 24.05.2018
Faktúra 94 FA za nákup kosačky v splátkach 659,80 s DPH 26.04.2018 VP-TECHNIKA s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 27.04.2018 27.04.2018
Faktúra 108 FA za nákup kosačky v splátkach 659,80 s DPH 25.04.2018 VP-TECHNIKA s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 10.05.2018 10.05.2018
Faktúra 124 FA za mobil MŠ 15.04.2018-14.05.2018 9,71 s DPH 22.05.2018 T MOBILE Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 22.05.2018 22.05.2018
Faktúra 123 FA za činnosť technika BOZP -04/2018 106,80 s DPH 22.05.2018 ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 22.05.2018 22.05.2018
Faktúra 122 FA za nákup vecí do kosačky 128,80 s DPH 22.05.2018 VP-TECHNIKA s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 22.05.2018 22.05.2018
Faktúra 121 FA za zber a odvoz odpadu za 04/2018 38,40 s DPH 22.05.2018 ESPIK GROUP s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 22.05.2018 22.05.2018
Faktúra 5005 FA za poskytnutie stravovania a ubytovania "DEŇ UČITEĽOV" 3 290,00 s DPH 17.05.2018 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 17.05.2018 17.05.2018
Faktúra 1845477 potraviny 68,62 s DPH 21.05.2018 DMJ MARKET s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 23.05.2018 21.05.2018
Faktúra 18102892 zelenina,ovocie 47,80 s DPH 21.05.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 23.05.2018 21.05.2018
Faktúra 71817599 mlieko 29,57 s DPH 25.05.2018 Tatranská mliekareň Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 30.05.2018 25.05.2018
Faktúra 2018020 mäso 110,86 s DPH 18.05.2018 Janák Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 23.05.2018 18.05.2018
Faktúra 18102812 zelenina,ovocie 28,81 s DPH 17.05.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 23.05.2018 17.05.2018
Faktúra 120 FA za nákup žineniek - zo VZP 255,50 s DPH 14.05.2018 CONSULTING Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 17.05.2018 17.05.2018
Faktúra 118 FA za nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ a ZŠ 41,76 s DPH 16.05.2018 MIPA - Ing. Paulina Ľudovít Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 17.05.2018 17.05.2018
Faktúra 119 FA za Ťahanie žumpy 360,00 s DPH 16.05.2018 Ladislac Jakub -CSACSA Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 17.05.2018 17.05.2018
Faktúra 117 FA za Tématické výchovnovzdelávacie plány-ZD" 70,45 s DPH 17.05.2018 RAABE Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 17.05.2018 17.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/8332