Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 33 FA za mobily ZŠ za obdobie 02/2021 119,72 s DPH 11.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 16.03.2021 16.03.2021
Faktúra 5008 FA za "Vianočný balíček zo SF" 899,17 s DPH 18.12.2020 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 292 FA za RžN vl. zamestnanci za mesiac 12/2020 124,80 s DPH 18.12.2020 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 291 FA za RžN vl. zamestnanci za mesiac 12/2020 326,30 s DPH 18.12.2020 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 290 FA zavrámci projektu MICROBITY 990,00 s DPH 16.12.2020 StreamIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 288 FA za činnosť PO 100,00 s DPH 17.12.2020 ŠTEC IGOR Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Zmluva 262018 Nájomná zmluva na šk. rok 2018/2019 č.2 s DPH 11.10.2018 OBECNÝ ÚRAD STRETAVKA Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 11.10.2018
Faktúra 287 FA za nákup údržbárskeho materiálu 221,71 s DPH 16.12.2020 PPG DECO SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 286 FA za aktualizáciu+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 19.01.2021-18.01.2022 48,00 s DPH 14.12.2020 SOFT-GL s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 285 FA za nákup odpadových košov na triedenie odpadu 1 039,20 s DPH 15.12.2020 ELKOPLAST Slovakia s.r.o.; Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 5009 FA za refundáciu finančných prostriedkov za stravovanie 87,85 s DPH 18.12.2020 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 5007 FA za refundáciu finančných prostriedkov za stravovanie 221,55 s DPH 27.11.2020 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 27.11.2020 27.11.2020
Faktúra 294 FA za nákup čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb 1 236,11 s DPH 18.12.2020 MIPA - Ing. Paulina Ľudovít Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 5006 FA za mikulášsky balíček zo SF 809,45 s DPH 26.11.2020 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 26.11.2020 26.11.2020
Faktúra 5005 FA za refundáciu finančných prostriedkov za stravovanie 257,25 s DPH 28.10.2020 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 28.10.2020 28.10.2020
Faktúra 284 FA za nákup edukačné nálepky 252,00 s DPH 14.12.2020 Roman Vorreiter PRINTMEDIA Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 5010 FA - Refundácia finančných prostriedkov za stravovanie 298,40 s DPH 29.09.2022 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 29.09.2022 29.09.2022
Faktúra 283 FA za dezinfekciu priestorov školy ZŠ 414,00 s DPH 09.12.2020 DELPHIA s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 282 FA za dezinfekciu priestorov školy MŠ, ŠKD, ŠJ 414,00 s DPH 09.12.2020 DELPHIA s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 281 FA za LOGOPEDARIUM 89,82 s DPH 09.12.2020 NAKLADATEĽSTVO FORUM s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8413