Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 117190966 potraviny 204,91 s DPH 08.11.2017 NOWACO Slovakia s.r.o Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 21.11.2017 09.11.2017
Faktúra 1953548 potraviny 186,88 s DPH 04.12.2019 DMJ MARKET s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 05.12.2019 04.12.2019
Faktúra 236 FA za nákup vrámci projektu "SZP" 180,24 s DPH 28.10.2019 COOP JEDNOTA Michalovce Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra 235 FA režijné náklady za zamestnancov - október 2019 913,90 s DPH 28.10.2019 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra 234 FA za obedy pre žiakov v HN od 16.10.2019-31.10.201909/2019 1 497,60 s DPH 28.10.2019 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra 233 FA za ťahanie žumpy3x; prečistenie kanalizácie 447,96 s DPH 21.10.2019 Ladislav JAKUB CSACSA Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 232 FA za nákup TONEROV vrámci projektu "FIG" 50,00 s DPH 21.10.2019 MICOMP spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 231 FA za nákup TONEROV vrámci projektu "ZAB" 275,00 s DPH 21.10.2019 MICOMP spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 230 FA za činnosť technika BOZP - 09/2019 106,80 s DPH 21.10.2019 ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 229 FA za elektrinu za mesiac 09/2019 340,75 s DPH 15.10.2019 VÝCHODOSLOVENSKÁ energetika a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 228 FA za zber a odvoz odpadu za 09/2019 28,80 s DPH 21.10.2019 ESPIK GROUP s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 227 FA za "Vzdelávanie detí s poruchami učenia- č. 4" 44,86 s DPH 10.10.2019 RAABE Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 71942434 mlieko 29,64 s DPH 03.12.2019 Tatranská mliekareň Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 12.12.2019 05.12.2019
Faktúra 71942493 školské mlieko 0,95 s DPH 05.12.2019 Tatranská mliekareň Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 12.12.2019 05.12.2019
Faktúra 10154315 potraviny 81,77 s DPH 04.12.2019 Picado s.r.o Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 05.12.2019 04.12.2019
Faktúra 119218925 potraviny 123,46 s DPH 04.12.2019 NOWACO Slovakia s.r.o Bidfood Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 18.12.2019 04.12.2019
Faktúra 238 FA za ubytovanie, stravovanie vrámci projektu "FIG" 1 610,00 s DPH 13.10.2019 VADAŠ, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra 5009 FA za refundáciu finančných prostriedkov za stravovanie 248,50 s DPH 27.11.2019 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 196648 zelenina,ovocie 96,88 s DPH 02.12.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 05.12.2019 02.12.2019
Faktúra 1917531 potraviny 18,24 s DPH 02.12.2019 DMJ MARKET s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 05.12.2019 02.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8413