Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 52012 Ťahanie žumpy - refundácia 199,98 s DPH OBECNÝ ÚRAD PALÍN 17.09.2013
Faktúra 72012 Ťahanie žumpy 119,99 s DPH 23.10.2012 OBECNÝ ÚRAD PALÍN 17.09.2013
Faktúra 32013 Ťahanie žumpy 119,98 s DPH 27.06.2013 OBECNÝ ÚRAD PALÍN 17.09.2013
Faktúra 22013 Ťahanie žumpy 239,98 s DPH 10.05.2013 OBECNÝ ÚRAD PALÍN 17.09.2013
Faktúra 12013 Ťahanie žumpy 199,98 s DPH 30.01.2013 OBECNÝ ÚRAD PALÍN 17.09.2013
Faktúra 90132376 Ťahanie žumpy 35,50 s DPH 07.01.2011 VÝCHODOSLOVENSkÁ vodárenská spoločnosť,a.s., 17.09.2013
Faktúra 72208160 škoslké mlieko s DPH 18.03.2022 Tatranská mliekareň Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 18.03.2022
Faktúra 2222481 školské ovovie s DPH 07.10.2022 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 10.10.2022
Faktúra 2223131 školské ovovie s DPH 21.11.2022 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 21.11.2022
Faktúra 2420483 školské ovovie s DPH 19.02.2024 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 19.02.2024
Faktúra 2123559 školské ovovie s DPH 20.10.2021 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 21.10.2021
Faktúra 152286 školské ovocie 14,90 s DPH 23.11.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 23.11.2015
Faktúra 2223003 školské ovocie s DPH 14.11.2022 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 14.11.2022
Faktúra 2222986 školské ovocie s DPH 10.11.2022 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 10.11.2022
Faktúra 2220184 školské ovocie s DPH 31.01.2022 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 31.01.2022
Faktúra 2220259 školské ovocie s DPH 02.02.2022 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 02.02.2022
Faktúra 2222877 školské ovocie s DPH 03.11.2022 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 03.11.2022
Faktúra 2421184 školské ovocie s DPH 15.04.2024 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 15.04.2024
Faktúra 152413 školské ovocie 14,90 s DPH 07.12.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 11.12.2015
Faktúra 2322590 školské ovocie s DPH 16.10.2023 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 16.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8413