Navigácia

Piatok 31. 3. 2023

Piatok 31. 3. 2023

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?
Potrebuješ pomoc?

Potom tu je pre teba náš školský podporný tím!

Školská špeciálna pedagogička
PhDr. Katarína Hromadová

Konzultačné hodiny:
streda 13.30 – 15.00 hod.

Sociálna pedagogička - kariérne poradenstvo - výchovné poradenstvo
PhDr. Michaela Mrázová

Konzultačné hodiny:
pondelok 13.30 – 15.00 hod.

Školská psychologička
Mgr. Katarína Kohutová

pondelok 13:30 - 15:00 hod.

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Otváracie hodiny:

Pondelok a streda: 9:30 - 9:45 (veľká prestávka)

Pondelok piatok: 13:00 - 14: 00 

Navigácia

  Novinky

  • Naša škola sa zapojila do celosvetovej kampane v rámci finančnej gramotnosti s názvom Global money week 2023. Deviataci si prečítali modernú rozprávku O troch prasiatkach s témou investovania a v Slovníkoch cudzích slov si vyhľadali jeho význam. Potom si na praktických situáciách zhodnotili význam investovania pri plánovaní svojej budúcnosti. Na hodine matematiky si vysvetlili rozdiely medzi sporením a investovaním do dlhopisov, akcií a fondov. Žiaci sa naučili počítať úroky vkladov za určité obdobie. Vysvetlili si, čo všetko vplýva na výšku úrokovej sadzby. Všetky aktivity sa niesli v duchu tohoročnej témy: Plan your money, plant your future (Urob si finančný plán, aby tvoja budúcnosť rástla).

  • Dňa 24.3.2023 sme otvorili dvere našej triedy 1.A predškolákom z našej materskej školy. Pozvali sme ich na Otvorenú hodinu. V úvode sme sa všetci predstavili krásnym gestom, a to takým spôsobom, že každý vyhľadal začiatočné písmeno svojho mena. Prváčikovia predviedli svoje čitateľské schopnosti, aby ukázali čo sa už v prvom ročníku naučili a to, že čítania sa neboja a ide im to hravo. Malí žiaci boli veľmi nápomocní, lebo svojim kamarátom pomohli vypracovať zadané úlohy z príbehu, ktorý im prečítali. Spoločne sme robili analýzu prvých hlások slov. Rozhýbali sme aj naše kosti a to didaktickou hrou, v ktorej sme znázorňovali písmenko abecedy vlastným telom. Prváci ukázali svoje pripravené peračníky, aktovky a zdôraznili predškolákom, čo musí mať správny prvák v školskej taške a na lavici.

  • Primátor mesta Sobrance Ing. Ján Sklár pri príležitosti „Dňa učiteľov“ udelil Mgr. Renáte Ohriskovej, zástupkyni riaditeľky ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín 104, pamätnú plaketu Jána Amosa Komenského za:

   - aktívne pôsobenie a osobný prínos pri budovaní základného školstva a za kvalitné a odborné riadenie školy

   - dlhoročnú pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese ako aj inovatívne prístupy vo vzdelávaní či starostlivosť o postihnutých a talentovaných žiakov

  • To, že dievčatám fyzika nie je cudzia, dokázali aj naše žiačky Laura Matinová, Patrícia Tomková a Eva Grajcarová, ktoré sa spolu so svojimi výtvormi zapojili do súťaže ZACHYŤ ENERGIU". Túto súťaž organizuje už po šiestykrát spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., ktorej cieľom je aj takýmto spôsobom podporiť záujem žiakov o fyziku. Podporte aj Vy svojimi hlasmi (lajkmi) naše žiačky na uvedených linkoch:

   Foto - Svietime ekologicky Video - Knihy v pohybe

   Ďakujeme.

  • V rámci podpory digitálnej bezpečnosti sme so žiakmi druhého stupňa venovali aj ochrane mobilných zariadení. Žiaci druhého stupňa na hodinách informatiky vypĺňali dotazník zameraný na spôsoby ochrany mobilných zariadení, sťahovanie údajov, využívanie aplikácií a wifi sietí. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že aj keď žiaci našej školy dobre vedia ako využívať a zaheslovať svoje telefóny, často zabúdajú na aktualizácie a antivírusové programy, ktoré ich telefóny chránia pred zneužitím. Preto sme spolu so žiačkami 8. ročníka vytvorili letáčik venovaný ochrane mobilných zariadení, ktorý bol v týchto dňoch distribuovaný do tried. Prostredníctvom letáčika si žiaci môžu nielen zopakovať zásady tvorby dobrého hesla, ale tiež sa naučiť ako chrániť svoj mobilný telefón pred napadnutím či ako sa bezpečne správať na internete. Spolu s letáčikom boli do počítačových tried umiestnené aj plagáty venované digitálnej bezpečnosti, ktoré budú využité v ďalšej výučbe.

  • V rámci predmetu Finančná gramotnosť sa naši deviataci zapojili do 6. ročníka národného finále Európskeho kvízu o peniazoch - EMQ 2023, ktorý sa konal 23.3.2023. Pre súťažné tímy bolo pripravených 15 otázok z rôznych oblastí finančnej gramotnosti: sporenie, osobný rozpočet, pôžičky a úvery, mzdy, ochrana spotrebiteľa či digitálna bezpečnosť. O konečnom poradí nerozhodovala len správnosť, ale aj rýchlosť zadania odpovede. V silnej konkurencii 268 zapojených tímov z celého Slovenska sme sa nakoniec umiestnili na 8. mieste. Žiakom srdečne blahoželáme!

  • Voda je základnou podmienkou všetkého života. Svetový deň vody oslavujeme od roku 1993. Na škole zorganizujeme aktivity, ktorými žiakom pripomenieme mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Na prvom stupni sa zameriame na dôležitosť vody pre život, hravou formou sa žiaci oboznámia s významom vody. Na druhom stupni zorganizujeme v siedmom ročníku blokovú výučbu, počas ktorej žiaci bádateľskými aktivitami spoznajú ako morská voda ovplyvňuje naše životy.

  • Dňa 22.3.2023 sa uskutoční Testovanie 9-2023. Z tohto dôvodu, riaditeľka školy udeľuje v tento deň riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka.

  • 22. marec 2023 (streda)

   Matematika

   08:00 – 08:10 h (10 minút) - úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

   08:10 – 08:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

   08:20 – 09:50 h (90 minút) - administrácia testu z matematiky

   09:50 – 09:55 h (5 minút) - zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

   09:55 – 10:20 h (25 minút) - prestávka

   Slovenský jazyk a literatúra

   10:20 – 10:25 h (5 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

   10:25 – 10:35 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  • V dňoch 20. – 26. marca sa naša škola zapojí do kampane pod názvom Global money week 2023, ktorej koordinátorom je Národná banka Slovenska pod záštitou OECD. Kampaň šíri myšlienku, že ak mladí ľudia začnú vstupovať do života finančne zdatní a naďalej budú aj počas celého aktívneho života mať záujem zlepšovať svoje vedomosti, postoje a finančné správanie, dosiahneme ako jednotlivci i spoločnosť vyšší blahobyt a finančnú odolnosť.

   V rámci tohto týždňa pod značkou 5peňazí budeme organizovať viaceré podujatia a aktivity v oblasti finančného vzdelávania, ktorých cieľom by malo byť zvýšenie finančnej gramotnosti na Slovensku.

  • V piatok 3. 3. 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori predviedli svoj talent v troch kategóriách, kde sa umiestnili v tomto poradí:

   POÉZIA

   I. kategória: 1. miesto - Lívia Sýkorová

   2. miesto - Laura Egryová

   3. miesto - Nela Gajdošová

   II. kategória: 2. miesto - Dávid Lešňanský

   III. kategória: 2. miesto - Petronela Bӧszӧrményiová

   3. miesto - Michaela Tatarová

   PRÓZA

   I. kategória: 2. miesto - Július Hajduk

   3. miesto - Jasmin Bodorová

  • Pozývame rodičov žiakov 9.ročníka na stretnutie ohľadom zadávania prihlášok na stredné školy, keďže v školskom roku 2022/2023 sa prihlášky na stredné školy podávajú v elektronickej forme cez EduPage.

   Stretnutie sa uskutoční 14.marca 2023 o 14.00 hod. Účasť nutná!

   Pred stretnutím Vás informujeme o potrebných údajoch, ktoré prihláška na strednú školu musí obsahovať.

   V prípade nejakých otázok, či pripomienok, kontaktujte kariérovú poradkyňu, PhDr. Michaela Mrázovú.

  • Aj tento mesiac sme zabodovali v celoslovenskej súťaži ENVIROPÁTRAČKA, kde naše Hríbiky (kategória 6+) získali krásne prvé miesto a Rosničky (kategória 13+) obsadili druhé miesto. Súťažné úlohy boli zamerané na aktuálnu tému dnešnej doby - zdravý životný štýl. Pripravili sme si zdravšie alternatívy jedál, vyskúšali zmenu spánkového režimu i priaznivé účinky meditácie.

   Keďže príroda a zdravé stravovanie sú nám blízke, úlohy sme plnili s veľkým záujmom a radosťou. Získané poznatky vieme využiť aj v každodennom živote, čím prispejeme k udržaniu našej fyzickej kondície, psychickej pohody i kvality životného prostredia.

  • Keďže žiaci druhého stupňa už veľmi dobre vedia, aké dôležité je zabezpečiť si svoje údaje pomocou hesiel, nezabudli ani na svojich mladších kamarátov. Počas celého mesiaca február žiaci 8. a 9. ročníka usilovne pracovali, na hodinách etickej výchovy, techniky či informatiky pripravovali plagáty obsahujúce zásady tvorby hesiel, ich používania a ochrany. Výsledky ich snaženia budú umiestnené v počítačových učebniach a tiež budú využívané pri ďalšom vzdelávaní ich mladších spolužiakov, začo im veľmi pekne ďakujeme. V rámci podpory digitálnej bezpečnosti našich žiakov si ďalej žiačky 8. ročníka pre mladších žiakov pripravili rovesnícke vzdelávanie zamerané na problematiku tvorby a ochrany hesiel. Mladším žiakom nielenže vysvetlili, čo by malo, resp. nemalo obsahovať silné heslo, ale tiež ich naučili, ako jednoducho si môžu s pomocou krátkej vety takéto heslo zostaviť. Táto akcia sa konala v rámci projektu Nadácie Orange pod názvom Spolu to dokážeme.

  • V pondelok (6.3.2023) začínajú pre žiakov ZŠ jarné prázdniny. Zároveň z dôvodu nízkeho záujmu, bude zatvorená aj prevádzka MŠ.. Nástup do školy bude v pondelok 13.3.

  • Vážení rodičia!

   Oznamujeme Vám, že dňa 2. marca sa v čase od 13:00 – 16:00 hod. bude vyplácať cestovné za mesiace január a február.

  • Dňa 27. februára sa naše žiačky Laura Matinová a Sofia Brandičová zúčastnili okresného kola 1. Zemplínskeho turnaja v riešení SUDOKU na gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Svoje sily si porovnali s ostatnými súťažiacimi vo svojej kategórii. Popasovali sa s neľahkými úlohami SUDOKU. Veríme, že aj keď sa neumiestnili na prvých troch miestach, neodradí ich to pri riešení logických úloh a budúci rok budú opäť reprezentovať školu.

  • Mesiace január a február sa niesli v znamení hesiel. So žiakmi druhého stupňa sme na hodinách informatiky hovorili nielen o tom, čo sú heslá, ale aj o ich tvorbe, sile a ochrane. Žiaci mali za úlohu vyplniť dotazník zameraný na túto problematiku a následne sa pomocou prezentácie naučili rozdiel medzi silným a slabým heslom. Napokon si žiaci v skupinách vyskúšali tvorbu hesla pomocou viet, pričom si silu svojho novovytvoreného hesla mohli overiť prostredníctvom programu na overovanie sily hesla.

  • Dňa 15. februára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v riešení SUDOKU. Víťazkou školského kola sa stala Laura Matinová. Srdečne blahoželáme!

  • ,,Deň svätého Valentína,

   lásky čas nám pripomína.

   Srdiečko maj otvorené,

   pre cit lásky je stvorené.

   Lásku daruj každý deň,

   možno splníš iným sen!´´

   Naši členovia Školského parlamentu sa aj tento rok postarali o valentínsku poštu v našej škole. Pár dní pred Valentínom si žiaci mali možnosť zakúpiť alebo vyrobiť valentínky, ktorými chceli potešiť tých, ktorých majú radi. Poštu plnú krásnych odkazov mali možnosť vhadzovať do pripravenej valentínskej krabice, ktorá bola umiestnená na hlavnej chodbe našej školy. Podľa stanoveného plánu sa členovia Školského parlamentu postarali aj o predaj valentínok za symbolickú cenu.

  • 2. február si už viac ako tri desiatky rokov pripomíname ako Svetový deň mokradí. Pre žiakov piateho a šiesteho ročníka sme zorganizovali besedu o mokradiach. Pán Matej Repel priblížil žiakom ekosystém mokraď na príklade NPR Senianske rybníky. Žiaci sa vďaka jeho prednáške dozvedeli o práci ornitológa, spoznali vtáčie druhy a možnosti ich ochrany v CHVÚ Senianske rybníky

  • Žiaci 7.ročníka, ktorí sa zapojili do projektu LIFE IP ukončili svoju prácu. Počas projektu, ktorý je zameraný na zistenie čistoty ovzdušia, po nainštalovaní meračov, pravidelne zapisovali meteorologické údaje ako sú: teplota, smer vetra, rýchlosť vetra, zrážky. Zistili súradnice miesta, kde boli merače inštalované. Občas merače skontrolovali, či nie sú poškodené. Pracovníci , ktorí projekt zastrešujú nás navštívili dňa 7.2. Spolu so žiakmi sa porozprávali o tom, ako prebiehali 4 týždne merania, odpovedali im na otázky, prebrali rôzne, aj nečakané situácie, ktoré sa v priebehu meraní vyskytli. Spoločne si prešli záznamy meteorologických údajov, následne demontovali pasívne merače a zapísali do protokolu, kedy boli jednotlivé vzorkovače demontované. Dýchame čistý vzduch? Výsledky meraní sa dozvieme po laboratórnej analýze v Holandsku.

  • Dňa 9.februára sa v rámci kariérového poradenstva uskutočnilo podujatie Správna voľba povolania 2023 – Študuj v kraji. Prezentačnej výstavy 13-tich stredných škôl v priestoroch športovej haly Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach sa zúčastnili naši žiaci 9.ročníka. Odprezentované boli všetky stredné školy okresov Michalovce a Sobrance v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

  • Dňa 30.januára 2023 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí pre stredné školy. Žiakom 8. a 9.ročníka sa odprezentovali tieto stredné školy: SOŠ technická MI, SOŠ sv. Cyrila a Metoda MI, Súkromná HA – Dufincova MI, SOŠ obchodu a služieb MI, Obchodná akadémia MI a Spojená škola Pavlovce nad Uhom. Žiakom boli poskytnuté informácie o možnostiach štúdia a odboroch na týchto školách.

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
   072 13 Palín 104
  • Jedáleň: +421 902 310 965
   MŠ: +421 911 910 585
   ŠKD: +421 903 407 600

   Tel.: +421 56 64 97 293
   Mobil: +421 911 305 600  Fotogaléria