Navigácia

Štvrtok 20. 6. 2024

Štvrtok 20. 6. 2024

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?
Potrebuješ pomoc?

Potom tu je pre teba náš školský podporný tím!

Školská špeciálna pedagogička
PhDr. Katarína Hromadová

Konzultačné hodiny:
streda 13.30 – 15.00 hod.

Sociálna pedagogička - kariérové poradenstvo - výchovné poradenstvo
PhDr. Michaela Mrázová

Konzultačné hodiny:
pondelok 13.30 – 15.00 hod.

Školská psychologička
Mgr. Katarína Kohutová

pondelok 13:30 - 15:00 hod.

 

 Dobrá Linka - psychologická poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

IPčko.sk - internetová poradňa pre mladých ľudí

Krízová linka pomoci

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Otváracie hodiny:

Pondelok a streda: 9:30 - 9:45 (veľká prestávka)

Pondelok piatok: 13:00 - 14: 00 

Navigácia

  Novinky

  • Dňa 11. 6. 2024 sa v našej škole konala beseda s Mgr. Michalom Padom, členom poľovníckeho združenia Laborec.

   Žiakov piateho ročníka informoval o zvieratách, ktoré sa vyskytujú v okolí Palína, ako sa o nich poľovníci starajú, hlavne v zimnom období. Porozprával im o stavaní posedov a kŕmelcov, o prikŕmovaní zvierat i o samotnom love zveri. Na ukážku doniesol zhody vysokej zveri, vysvetlil žiakom čo je to zhod a kedy ho môžu nájsť v prírode. Pre žiakov bolo veľmi zaujímavé, chytiť si do ruky parohy jeleňa, srnca aj daniela.

  • Peniaze sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Hovorí sa: „Peniaze hýbu svetom“. Určite ním pohnú, ak o nich máme vedomosti a vieme ich správne využiť.

   Aby si deviataci osvojili dôležité poznatky o financiách a získali zručnosti pri ich používaní na hodinách finančnej gramotnosti, využívali balík vzdelávacích materiálov z kolekcie Fenomény sveta – Peniaze.

   Ten spestril a zatraktívnil každodenné vyučovanie. Žiakom umožnil rozvíjať tímovú spoluprácu, kreativitu či komunikačné a prezentačné zručnosti.

  • Žiaci ôsmeho ročníka našej školy sa zúčastnili 21. ročníka spotrebiteľskej súťaže Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM.

   V kategórii F2 – pieseň sme nahrali skladbu na tému „Voľná tvorba“, ktorej autorkou je naša pani učiteľka. Do tejto kategórie sa zapojili základné aj stredné školy z celého Slovenska, preto si ceníme, že sme sa dostali do šestky ocenených škôl.

   Ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

  • Dňa 31. 5. 2024 sa v areáli našej školy konala Školská olympiáda. Deti z materskej školy a žiaci základnej školy súťažili v troch kategóriách a rôznych disciplínach. Vyskúšali si štafetové behy, beh na 400m, šprint na 30m, beh cez prekážky, skok z mesta, hod plnou loptou atď. Zapojili sa aj do kolektívnych športov – futbal a prehadzovaná.

   Hlavným mottom súťaže nebolo vyhrať, ale zapojiť všetkých žiakov školy do rôznych disciplín a rozvíjať talent k športu a pohybu. Keďže sme Zdravou školou, venujeme sa nielen zdravému stravovaniu, pestovaniu ovocia a zeleniny, ale aj športu. To, že máme zdatných športovcov sme dokázali práve v tento piatkový deň. Mnohí odchádzali aj s piatimi medailami na krku a šťastným úsmevom na tvári. To bol hlavný zámer a dôkaz toho, že deň sa vydaril ako mal.

  • V rámci Medzinárodného týždňa povedomia o komposte sme sa zapojili do súťaže „Najlepší plagát o kompostovaní“.

   Žiaci prejavili svoju kreativitu a vytvorili inšpiratívne plagáty, ktoré slúžia ako motivácia a návod ako kompostovať, či kompostovať lepšie. Našu školu úspešne zastupovali Dávid Lešňanský, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a Radoslav Lešňanský, ktorý získal 3. miesto.

   Výsledky zo súťaže sú zverejnené aj na webovej stránke www.nulaodpadu.sk a na facebookovej stránke www.facebook.com/priatelia.zeme.spz.

  • Dňa 30. mája sme so žiakmi navštívili zábavné technické centrum Steelparkv Košiciach.

   Dostali sme možnosť aktívne sa zapojiť do prvkov interaktívnej výstavy. Vyskúšali sme si prírodné zákonitosti z oblasti magnetizmu, optiky, biometrie, geológie, fyziky, chémie, strojárstva a ďalších. Expozícia mala veľký úspech nie len u žiakov, ale aj u učiteľov. Uvedomili sme si, že prírodné javy nás sprevádzajú v bežnom živote na každom kroku.

   Radi sa zúčastníme podobných náučných programov, či exkurzií, ktoré sú obrovským prínosom nie len pre život, ale aj pre výber povolania.

  • Opäť po dlhšom čase v mesiaci máj sa areál našej školy zmenil na rozprávku. Mohli ste tam stretnúť anjela i čerta, Mata a Pata, Šípkovú Ruženku, Drakulu, Pocahontas, či Mortisiu a Wednesday...

   Celé doobedie sa nieslo v environmentálnom duchu, keď deviataci pripravili rovesnícke vzdelávanie pre škôlkarov a žiakov 1.stupňa. Toto čarovné dopoludnie si žiaci i deti z materskej školy naplno užili. S radosťou sa zapojili do pripravených aktivít na jednotlivých stanovištiach. V závere všetci žiaci napísali a zložili sľub našej planéte Zem, kde sľúbili, že ju budú chrániť!

  • Úspešne sme dozbierkovali.

   Podarilo sa nám vyzbierať sumu 54,50 €, ktorá poputovala na účet UNICEF-u.

   Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí prispeli.

  • Dňa 21. mája 2024 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili besedy zameranej na kriminalitu mládeže, ktorou ich sprevádzala kpt. Ing. Zuzana Rozsypalová z OR PZ Michalovce. Pani policajtka žiakom vysvetlila pojmy ako šikanovanie, kyberšikanovanie, problémové správanie, a zároveň poukázala na to, aké riziká im hrozia vo virtuálnom priestore.

  • V mesiaci máj v termíne od 14. 5. do 17. 5. žiaci tretieho až šiesteho ročníka absolvovali plavecký výcvik na mestskej plavárni v Michalovciach.

   Cieľom plaveckého výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť sa splývať na vode, prípadne zdokonaliť už čiastočné plavecké zručnosti žiakov.

   V závere plaveckého výcviku žiaci preukázali svoje získané plavecké schopnosti v jednotlivých plaveckých spôsoboch.

  • V pondelok 20. mája sa naši predškoláci z materskej školy a žiaci 1. stupňa zúčastnili v rámci dopravnej výchovy exkurzie na dopravnom ihrisku v Sobranciach.

   Dopravné ihrisko bolo vybavené dopravnými značkami a simulovaným železničným priecestím so závorami. V areáli ihriska nás sprevádzal inštruktor pán Onder, ktorý žiakov dôsledne upozornil a inštruoval ako sa bezpečne pohybovať po ihrisku, oboznámil ich s dopravnými značkami a ich významom.

   Žiaci mali možnosť v praxi si vyskúšať základy jazdy v cestnej premávke na šliapacích autíčkach, kde sa riadili dopravnými značkami a semaformi. Naši žiaci to bez problémov zvládli. Navyše si overili poznatky z dopravnej výchovy a obohatili svoje vedomosti o dôležitú skúsenosť. Vyskúšali si simulátor prevrátenia vozidla. Zistili dôležitosť používania bezpečnostných pásov počas jazdy.

  • Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 24.5.2024 (piatok) bude prerušené vyučovanie a prevádzka a ŠKD so súhlasom zriaďovateľa z prevádzkových dôvodov.

  • Dňa 10.5.2024 sa v Strážskom uskutočnilo okresné kolo v malom futbale žiačok základných škôl.

   Turnaja sa zúčastnili štyri najlepšie družstvá z nášho okresu. Po dvoch prehrách a jednom víťaznom zápase sa naše družstvo dievčat umiestnilo na veľmi peknom treťom mieste. Našu školu reprezentovali: Bianka Molnárová, Edita Balogová, Nikola Bogdanová, Laura Egryová, Radoslava Horváthová a Melánia Koldušová.

   Ďakujeme dievčatám za vzornú reprezentáciu školy a predvedené výkony.

  • „Deti sú ruky, ktorými sa držíme neba.“ – (Henry Ward Beecher)

   Slovenská nadácia pre UNICEF organizuje aj tento rok verejnú zbierku s názvom Modrý gombík 2024, do ktorej sa opäť zapojila aj naša škola. Výnos zbierky bude použitý na pomoc hladujúcim deťom.

   Milióny detí zaspávajú každý večer hladné. Vojny, klimatická kríza a prírodné katastrofy, za ktoré deti nemôžu, spôsobili, že ich taniere ostávajú prázdne. Prispením do zbierky MODRÝ GOMBÍK to môžeme zmeniť. Prostredníctvom výživových programov UNICEF zachraňuje milióny detských životov.

  • V našej škole sa snažíme dodržiavať tradície našich predkov a vedieme k tomu aj našich žiakov.

   Májová čerstvo zazelenaná príroda evokuje mladosť, sviežosť a energiu. Stromy, ktoré majú medzi rastlinami svoje zvláštne postavenie, symbolizovali mýtus boja jari so zimou či života so smrťou. Slovenským zvykom už od stredoveku preto bolo, že chlapci, ktorým sa páčilo nejaké dievča, stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami a papierikmi – máj. Ale nešlo vždy iba o lásku a prejavenie náklonnosti, máje si ľudia pred svoje domy stavali aj ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Poľnohospodárom zas mala priniesť májová zeleň dobrú úrodu. Stavanie májov však nie je len slovenský zvyk. Okolo 15. storočia bol rozšírený po celej strednej Európe.

  • Žiaci 4. až 9. ročníka si dňa 26.4.2024 na chvíľu vyskúšali povolanie učiteľa. Aké je to stáť pred tabuľou a vysvetľovať učivo, opravovať chyby, či odpovedať na zvedavé otázky žiakov.

   Do školských lavíc si naopak sadli učitelia, ktorí si znova pripomenuli, aké to je byť žiakom a sedieť v školskej lavici, hlásiť sa, odpovedať, ale aj vyrušovať...

   Žiaci, ktorí si v tento deň vymenili prácu s učiteľmi zhodnotili, že táto práca je naozaj náročná. Po jednom takomto dni, pocítili náročnosť výberu budúceho povolania hlavne starší žiaci, ktorí stoja pred bránami stredných škôl.

  • Posledné dni sa niesli v znamení osláv DŇA ZEME a ochrany prírody. Žiaci v rámci ŠKD, krúžkovej činnosti i počas vyučovacích hodín prispeli ku skrášleniu životného prostredia a pomohli upratať odpadky z areálu školy i najbližšieho okolia. Starší žiaci získali zručnosti pri siatí, presádzaní, rozmnožovaní i starostlivosti o rastliny. Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k spoločnému dielu, aby naša škola i okolie bolo krajšie, čistejšie a zelenšie.

  • Náš predškolák Tomáš Ján Timko sa úspešne zapojil do výtvarno-čitateľskej súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Svoje predstavy a zážitky z čítania pretavil do výtvarnej práce s názvom „Škaredé káčatko“ za ktorú získal ocenenie. Z jeho úspechu sa veľmi tešíme a blahoželáme.

  • Vážení rodičia!

   Oznamujeme Vám, že dňa 30.4.2024, v čase od 14:30 do 17:00 sa uskutočńí rodičovské združenie.

   Zároveň sa v tomto čase bude vyplácať aj dopravné za mesiace marec a apríl.

   Žiadame rodičov, aby si dopravné vyzdvihli daný deň.

  • Futbalová sezóna sa začala a s ňou aj okresné kolá legendárneho futbalového turnaja pre žiakov a žiačky I. stupňa základných škôl na Slovensku. Do 25. ročníka McDonald’s Cupu sa zapojilo historicky najviac základných škôl od jeho vzniku – viac ako 1140. Medzi prihlásenými nechýbala ani naša škola.

   Tímovosť, športové zážitky, radosť z hry a pohybu, získali žiaci a žiačky 2.- 4. ročníka, ktorí našu školu reprezentovali v okresnom kole. Aj o tom bol futbalový turnaj McDonald’s Cup. Obsadili sme pekné 6. miesto.

  • V mesiaci marec sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže ENVIROPÁTRAČKA, kde sa naše Rosničky (kategória 13+) umiestnili na prvom mieste. Pri riešení pestrých aktivít nám tentokrát bola inšpiráciou hviezdna obloha. Zahrali sme sa na astronómov i prieskumníkov, dozvedeli sme sa pôvod mien niektorých súhvezdí i to, kde a ako ich možno spolu s planétami pozorovať. Tiež sme využili našu predstavivosť i kreativitu pri tvorbe svetelného modelu súhvezdí i pri umeleckom stvárnení Mliečnej cesty. Vďaka pokusom sme zistili, že potrebujeme k životu nielen svetlo, ale aj tmu, a preto by sme nemali podceňovať súčasný environmentálny problém – svetelné znečistenie.

  • Otvorená hodina pre budúcich prvákov prebehla v reálnych školských podmienkach ako vyučovacia hodina. Predškoláci sa prišli pozrieť na svojich starších kamarátov v 1.ročníku. Zaujímalo ich, ako to na takej skutočnej hodine vyzerá a čo všetko už doteraz zvládli.

   Prváci im ukázali, ako sa na začiatku každej hodiny zdravia pani učiteľke, ako si pripravujú učebnice a pomôcky na lavicu. Že učenie môže byť aj hrou, vyskúšali pri hrách so slovami, keď z rozhádzaných slabík skladali slová. Zahrali si pantomímu, kde hádali slová napísané na tabuli.

  • Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 19.4.2024 (piatok) bude prerušené vyučovanie ZŠ a prevádzka a ŠKD z prevádzkových dôvodov.

  • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine.

   TENTO ROK SA BUDE KONAŤ UŽ 28. KRÁT A TO 18. APRÍLA 2024

   Vážení rodičia, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, milí žiaci!

   Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Pripnutím narcisu vyjadríte spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti.

  • Chlapci 5.- 6. ročníka sa zúčastnili okresného kola v malom futbale na ihrisku ZŠ Okružná v Michalovciach. Svoje sily si zmerali s rovesníkmi z 10 škôl. Hra sa niesla v duchu fair play. Aj keď neobsadili popredné miesta, získali veľa športových skúseností, zážitkov a nových kamarátov.

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
   072 13 Palín 104
  • Jedáleň: +421 902 310 965
   MŠ: +421 911 910 585
   ŠKD: +421 903 407 600

   Tel.: +421 56 64 97 293
   Mobil: +421 911 305 600  Fotogaléria