Navigácia

Streda 21. 2. 2024

Streda 21. 2. 2024

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?
Potrebuješ pomoc?

Potom tu je pre teba náš školský podporný tím!

Školská špeciálna pedagogička
PhDr. Katarína Hromadová

Konzultačné hodiny:
streda 13.30 – 15.00 hod.

Sociálna pedagogička - kariérové poradenstvo - výchovné poradenstvo
PhDr. Michaela Mrázová

Konzultačné hodiny:
pondelok 13.30 – 15.00 hod.

Školská psychologička
Mgr. Katarína Kohutová

pondelok 13:30 - 15:00 hod.

 

 Dobrá Linka - psychologická poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

IPčko.sk - internetová poradňa pre mladých ľudí

Krízová linka pomoci

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Otváracie hodiny:

Pondelok a streda: 9:30 - 9:45 (veľká prestávka)

Pondelok piatok: 13:00 - 14: 00 

Navigácia

  Novinky

  • „Stretávajme sa vždy s úsmevom, lebo úsmev je začiatok lásky.“

   Matka Tereza

   Aj tento rok sa nám opäť členovia nášho školského parlamentu postarali o VALENTÍNSKU POŠTU. Od pondelka mali žiaci a deti z materskej školy možnosť vyrobiť, napísať alebo nakresliť Valentínky a darovať ich tým, ktorých majú radi. Tento nápad realizoval Školský parlament.

   Vypísanú valentínsku poštu plnú pekných odkazov nielen pre spolužiakov a kamarátov, ale aj pre učiteľov a zamestnancov školy vhadzovali do špeciálnej valentínskej škatule.

  • VŠETKOVEDKO je celoslovenská súťaž pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ, do ktorej sa pravidelne každý rok zapájajú aj žiaci našej školy. Tento školský rok si so svojimi rovesníkmi z celého Slovenka popasovalo vedomosti 9 žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka našej školy.

   Otázky v súťaži sú zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova.

  • Dňa 8.2. sme si na našej škole pripomenuli so žiakmi piateho ročníka Svetový deň mokradí. Mokrade majú dôležitú úlohu pri pestovaní rastlín, sú zdrojom pitnej vody, zmierňujú dopady povodní a prívalových dažďov. Počas sucha poskytujú cenný zdroj vody. Zachovanie a obnova mokradí je veľmi dôležitá aj pre zmiernenie klimatických zmien , ktoré prebiehajú na Slovensku. Žiaci spoznali zopár druhov organizmov žijúcich v mokradiach a význam mokradí pre prírodu a človeka.

  • Pri príležitosti 50. výročia vzniku Správy CHKO Vihorlat bola vyhlásená literárna súťaž 50 slov o Vihorlate. Medzi všetkými zapojenými školami z okresov Michalovce a Sobrance získal 1. miesto v 1. kategórii Peter Bӧszӧrményi so svojou básňou Vihorlat, ktorá sa stala súčasťou knižnej publikácie 50 slov o Vihorlate. Knižka je dotvorená ilustráciami vihorlatskej prírody a živočíchov od bratov Riníkovcov a jej výtlačok nájdete už aj v našej školskej knižnici. Aktivita bola súčasťou projektu realizovaného mestom Michalovce – Environmentálne aktivity pre deti mesta Michalovce „Spoznávaj svoj okres„ financovaného Environmentálnym fondom v rámci Programu ochrany prírody 2023.

  • Čo je to karneval? Tanečná ľudová zábava, v maskách a rôznych kostýmoch. Tradične sa koná v období pred Veľkým pôstom. Na Slovensku sú obdobou karnevalového obdobia fašiangy. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

   A preto sme si dňa 2.2.2024 v našej škole fašiangovo vyzdobili telocvičňu a kreatívne sa vyobliekali do rôznych zaujímavých kostýmov. Žiaci materskej školy a prvého stupňa sa ako šibnutím čarovného prútika zmenili na hrdinov z rozprávok a zrazu sa telocvičňou premávali „čarodejnice a Červené čiapočky, vĺčkovia a strašidlá, šašovia a Super Máriovia“...

  • Vďaka projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023 sme získali nový školský predmet zameraný na medzipredmetovú výučbu. Žiaci hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa peňazí prostredníctvom vzdelávacích materiálov v ktorých nájdeme rôznorodé vzdelávacie aktivity. Vďaka profesionálnym videám z videoknižnice BBC je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

  • Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov v spolupráci s Gymnáziom Ľ Štúra v Michalovciach organizoval 2.ročník Zemplínskeho turnaja v riešení logických úloh a sudoku. Dňa 26.1. 2024 žiaci riešili školské kolo. Na okresné kolo postúpili 3 žiačky 9 ročníka. Aj keď sa im nepodarilo umiestniť na prvých troch miestach, získali mnohé skúsenosti, ktoré využijú aj v ďalších súťažiach

  • Jazykový kvet Lupienok je postupová súťaž zo slovenského jazyka i cudzích jazykov, kde úlohou žiakov bolo ručne vytvoriť umelecký trojstranový lupienkový herbár s faktami a veršíkmi. Práca našej žiačky, Radoslavy Horváthovej, ktorá súťažila v 1. kategórii s herbárom v slovenskom jazyku zabodovala v silnej konkurencii medzi ostatnými účastníkmi a napokon postúpila do celoslovenského finále, kde získala krásne 1. miesto. Za tento úspech bola Radka ocenená e-diplomom a vecnou cenou. Veríme, že jej víťazný herbár zaujme porotu aj v medzinárodnom kole, kde práca automaticky postupuje.

  • Dňa 24 januára sa dvanásť žiakov deviateho ročníka zúčastnilo celoslovenskej súťaže z ekonómie a financií pre základné školy.

   INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz otvoril 2. ročník Ekonomickej olympiády, kde si žiaci mohli porovnať svoje vedomosti z ekonómie a financií s rovesníkmi z celého Slovenska. Súťažiaci vyplnili online test a dostali diplom za účasť.

   Najlepší môžu vyhrať zaujímavé vecné ceny, a tiež získajú prehľad o základných ekonomických súvislostiach.

  • V rámci projektu Mladí FAKTY-visti ako súčasť programu Škola priateľská k deťom absolvovali naši žiaci 8. - 9. ročníka dňa 18.1.2024 vzdelávaciu aktivitu „Programy UNICEF a SlovakAid v kontexte klimatických zmien“. Aktivitu pripravila Slovenská nadácia pre UNICEF ako súčasť programu Škola priateľská k deťom. Našich žiakov aktivitou sprevádzal Filip Mroč. Aktivita prebiehala aktívnou formou - žiaci pracovali v skupinách a prostredníctvom tabletov vyhľadávali informácie, ktoré potom prezentovali pred celou skupinou.

  • Vyhlasovateľom súťaže, ktorej sme sa zúčastnili bola Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou. Téma - Príroda nášho okolia nás na toľko oslovila, že sme zapojili nielen obidva stupne základnej školy, ale aj materskú školu.

   Dievčatá Peštové z materskej školy získali 1. a 2. miesto. Z prvého stupňa bol ocenený 1. miestom Martin Kanaloš, 2. miesto získala Nina Gajdošová. Na druhom stupni 1. miesto získala Patrícia Tomková, 2. miesto Peter Oláh. Súťaže sa zúčastnilo spolu 16 žiakov.

   Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.

  • V rámci krúžku Mladý prírodovedec sa žiaci rozhodli pomôcť zimujúcim vtákom. Ešte pred vianočnými sviatkami sme urobili monitoring stavu kŕmidiel a vtáčích búdok na našom školskom dvore a doniesli zásoby rôznej potravy, ktoré vydržali vtáčikom niekoľko dní. Prikrmovali sme ich slnečnicou, orechmi, ovsenými vločkami, pšenicou, ovocím i lojovými guľami. Z pozorovania jedincov na kŕmidle sme si spravili záznam o počte i druhoch, ktoré sem zavítali. Týmto spôsobom sme sa zapojili do celoslovenského sčítania populácie vtákov pod názvom Vtáčia hodinka, ktoré organizuje slovenská ornitologická spoločnosť SOS/BirdLife Slovensko.

  • Vážime si, že pani prezidentka ocenila našu snahu presadzovať inkluzívne vzdelávanie. Na svojom FB účte zverejnila informácie z podujatia v Prezidenstkom paláci v Bratislave.

  • Článok z projektu "Pomôžme prírode" si môžete prečítať TU.

  • Článok z navštívenia Prezidentského paláca si môžete prečítať TU.

  • Šťastné prežitie vianočných sviatkov

   Kolektív zamestnancov Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104 Vám praje pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný celý nový rok 2024.

   Po prázdninách sa stretneme v škole 8. januára 2024.

  • Každý rok pred Vianocami posledný deň v škole venujeme príprave vianočných dobrôt, výrobe ikebán a ozdôb na vianočný stromček. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dňa je aj vianočné koledovanie, ktoré nám v našich srdiečkach pripomína blížiace sa Vianoce.

   Tento deň je pre nás všetkých výnimočný, voňavý a sviatočný. Tešíme sa na prázdniny a nevieme sa dočkať vytúžených darčekov. Najdôležitejšie však pre nás všetkých, je to neopakovateľné čaro a výnimočný pocit, že tieto sviatky budeme tráviť so svojimi najbližšími v kruhu rodiny.

  • Na hodinách slovenského jazyka si štvrtáci a piataci zdokonalili svoje zručnosti pri vypisovaní listov a pohľadníc a spoločne napísali Vianočnú poštu Ježiškovi. Žiaci spisovali svoje tajné želania, prosby i pozdravy; na pohľadnicu nalepili známku a popoludní odovzdali k odoslaniu na pobočke miestnej pošty. Posledný predvianočný školský deň nám došla odpoveď s malými darčekmi pre každého pisateľa. Veríme, že táto aktivita sa stane peknou tradíciou aj do ďalších rokov.

  • V dňoch 19. - 21. 12. 2023 sa v našej škole konala vianočná burza nepotrebných vecí. Žiaci dali šancu starým veciam, ktoré ešte poslúžia ich novým majiteľom.

   Pridanou hodnotou burzy bolo aj získavanie finančných zručností. Zástupcovia tried počas týchto dní volili rôzne techniky predaja, aby svoj tovar predali a získali peniaze, ktoré si triedy odložili do triedneho fondu. Šikovnosťou predajcov triedy získali spolu 279, 47 eur.

   Veríme, že peniaze správne použijú na úžitok celej triedy. Všetkým žiakom školy, pedagogickému a nepedagogickému zboru prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov.

  • Vzhľadom na skutočnosť, že 10. december je dňom ľudských práv, v rámci projektu Malá škola základných práv a slobôd národnostných menšín 2023 realizovaného občianskym združením LEGAL HUB, sa dňa 19. decembra naši žiaci 4., 5. a 6. ročníka zúčastnili vzdelávacej prednášky zameranej na výchovu a vzdelávanie žiakov základných škôl v oblasti práv národnostných menšín. Prednáška v trvaní 90 minút prebiehala netradičnou hravou formou. Žiaci sa oboznámili s problematikou interaktívnym spôsobom. Prednášku pripravili a prednášali lektori aktívne pôsobiaci v advokácii, a to JUDr. Dagmara Balogová a JUDr. Lukáš Bodnár.

  • Vážení rodičia!

   Oznamujeme Vám, že z prevádzkových dôvodov bude vyučovanie v ZŠ a prevádzka v MŠ a ŠKD organizovaná nasledovne:

   Štvrtok 21.12.2023

   - ZŠ - bloková vyučovanie - 1.- 9. roč. - 4 vyučovanie hodiny (do 11:25)

   - ŠKD - do 12:00

   - - bez zmien (t.j. od 6:30 - 17:00)

   V piatok 22.12.2023

   - vyučovanie v zákĺadnej škole zrušené z prevádzkových dôvodov

   - prevádzka v materskej škole do 12:00.

  • Vážení rodičia!

   Oznamujeme Vám, že dňa 20.12.2023, v čase od 14:00 do 16:30 sa uskutočńí rodičovské združenie.

   Zároveň sa v tomto čase bude vyplácať aj dopravné za mesiace november a december.

   Žiadame rodičov, aby si dopravné vyzdvihli daný deň.

  • Článok z akcie "Týžďeň vedy a techniky" si môžete prečítať TU.

  • Aj tento rok sa v predvianočný čas môžete tešiť na Vianočnú burzu nepotrebných vecí, ktorá sa bude konať od pondelka 18.12 do štvrtka 21.12. Na dolnej chodbe na vás budú čakať mnohé drobnosti, ktoré si môžete zakúpiť za symbolické ceny u našich predajcov - zástupcov tried. Pridanou hodnotou burzy bude aj získavanie finančných zručností. Veríme, že získané peniaze, ktoré poputujú do triednych fondov, žiaci využijú na úžitok celej triedy.

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
   072 13 Palín 104
  • Jedáleň: +421 902 310 965
   MŠ: +421 911 910 585
   ŠKD: +421 903 407 600

   Tel.: +421 56 64 97 293
   Mobil: +421 911 305 600  Fotogaléria