Navigácia

Utorok 28. 5. 2024

Utorok 28. 5. 2024

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?
Potrebuješ pomoc?

Potom tu je pre teba náš školský podporný tím!

Školská špeciálna pedagogička
PhDr. Katarína Hromadová

Konzultačné hodiny:
streda 13.30 – 15.00 hod.

Sociálna pedagogička - kariérové poradenstvo - výchovné poradenstvo
PhDr. Michaela Mrázová

Konzultačné hodiny:
pondelok 13.30 – 15.00 hod.

Školská psychologička
Mgr. Katarína Kohutová

pondelok 13:30 - 15:00 hod.

 

 Dobrá Linka - psychologická poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

IPčko.sk - internetová poradňa pre mladých ľudí

Krízová linka pomoci

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Otváracie hodiny:

Pondelok a streda: 9:30 - 9:45 (veľká prestávka)

Pondelok piatok: 13:00 - 14: 00 

Navigácia

  Novinky

  • V pondelok 20. mája sa naši predškoláci z materskej školy a žiaci 1. stupňa zúčastnili v rámci dopravnej výchovy exkurzie na dopravnom ihrisku v Sobranciach.

   Dopravné ihrisko bolo vybavené dopravnými značkami a simulovaným železničným priecestím so závorami. V areáli ihriska nás sprevádzal inštruktor pán Onder, ktorý žiakov dôsledne upozornil a inštruoval ako sa bezpečne pohybovať po ihrisku, oboznámil ich s dopravnými značkami a ich významom.

   Žiaci mali možnosť v praxi si vyskúšať základy jazdy v cestnej premávke na šliapacích autíčkach, kde sa riadili dopravnými značkami a semaformi. Naši žiaci to bez problémov zvládli. Navyše si overili poznatky z dopravnej výchovy a obohatili svoje vedomosti o dôležitú skúsenosť. Vyskúšali si simulátor prevrátenia vozidla. Zistili dôležitosť používania bezpečnostných pásov počas jazdy.

  • Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 24.5.2024 (piatok) bude prerušené vyučovanie a prevádzka a ŠKD so súhlasom zriaďovateľa z prevádzkových dôvodov.

  • Dňa 10.5.2024 sa v Strážskom uskutočnilo okresné kolo v malom futbale žiačok základných škôl.

   Turnaja sa zúčastnili štyri najlepšie družstvá z nášho okresu. Po dvoch prehrách a jednom víťaznom zápase sa naše družstvo dievčat umiestnilo na veľmi peknom treťom mieste. Našu školu reprezentovali: Bianka Molnárová, Edita Balogová, Nikola Bogdanová, Laura Egryová, Radoslava Horváthová a Melánia Koldušová.

   Ďakujeme dievčatám za vzornú reprezentáciu školy a predvedené výkony.

  • „Deti sú ruky, ktorými sa držíme neba.“ – (Henry Ward Beecher)

   Slovenská nadácia pre UNICEF organizuje aj tento rok verejnú zbierku s názvom Modrý gombík 2024, do ktorej sa opäť zapojila aj naša škola. Výnos zbierky bude použitý na pomoc hladujúcim deťom.

   Milióny detí zaspávajú každý večer hladné. Vojny, klimatická kríza a prírodné katastrofy, za ktoré deti nemôžu, spôsobili, že ich taniere ostávajú prázdne. Prispením do zbierky MODRÝ GOMBÍK to môžeme zmeniť. Prostredníctvom výživových programov UNICEF zachraňuje milióny detských životov.

  • V našej škole sa snažíme dodržiavať tradície našich predkov a vedieme k tomu aj našich žiakov.

   Májová čerstvo zazelenaná príroda evokuje mladosť, sviežosť a energiu. Stromy, ktoré majú medzi rastlinami svoje zvláštne postavenie, symbolizovali mýtus boja jari so zimou či života so smrťou. Slovenským zvykom už od stredoveku preto bolo, že chlapci, ktorým sa páčilo nejaké dievča, stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami a papierikmi – máj. Ale nešlo vždy iba o lásku a prejavenie náklonnosti, máje si ľudia pred svoje domy stavali aj ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Poľnohospodárom zas mala priniesť májová zeleň dobrú úrodu. Stavanie májov však nie je len slovenský zvyk. Okolo 15. storočia bol rozšírený po celej strednej Európe.

  • Žiaci 4. až 9. ročníka si dňa 26.4.2024 na chvíľu vyskúšali povolanie učiteľa. Aké je to stáť pred tabuľou a vysvetľovať učivo, opravovať chyby, či odpovedať na zvedavé otázky žiakov.

   Do školských lavíc si naopak sadli učitelia, ktorí si znova pripomenuli, aké to je byť žiakom a sedieť v školskej lavici, hlásiť sa, odpovedať, ale aj vyrušovať...

   Žiaci, ktorí si v tento deň vymenili prácu s učiteľmi zhodnotili, že táto práca je naozaj náročná. Po jednom takomto dni, pocítili náročnosť výberu budúceho povolania hlavne starší žiaci, ktorí stoja pred bránami stredných škôl.

  • Posledné dni sa niesli v znamení osláv DŇA ZEME a ochrany prírody. Žiaci v rámci ŠKD, krúžkovej činnosti i počas vyučovacích hodín prispeli ku skrášleniu životného prostredia a pomohli upratať odpadky z areálu školy i najbližšieho okolia. Starší žiaci získali zručnosti pri siatí, presádzaní, rozmnožovaní i starostlivosti o rastliny. Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k spoločnému dielu, aby naša škola i okolie bolo krajšie, čistejšie a zelenšie.

  • Náš predškolák Tomáš Ján Timko sa úspešne zapojil do výtvarno-čitateľskej súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Svoje predstavy a zážitky z čítania pretavil do výtvarnej práce s názvom „Škaredé káčatko“ za ktorú získal ocenenie. Z jeho úspechu sa veľmi tešíme a blahoželáme.

  • Vážení rodičia!

   Oznamujeme Vám, že dňa 30.4.2024, v čase od 14:30 do 17:00 sa uskutočńí rodičovské združenie.

   Zároveň sa v tomto čase bude vyplácať aj dopravné za mesiace marec a apríl.

   Žiadame rodičov, aby si dopravné vyzdvihli daný deň.

  • Futbalová sezóna sa začala a s ňou aj okresné kolá legendárneho futbalového turnaja pre žiakov a žiačky I. stupňa základných škôl na Slovensku. Do 25. ročníka McDonald’s Cupu sa zapojilo historicky najviac základných škôl od jeho vzniku – viac ako 1140. Medzi prihlásenými nechýbala ani naša škola.

   Tímovosť, športové zážitky, radosť z hry a pohybu, získali žiaci a žiačky 2.- 4. ročníka, ktorí našu školu reprezentovali v okresnom kole. Aj o tom bol futbalový turnaj McDonald’s Cup. Obsadili sme pekné 6. miesto.

  • V mesiaci marec sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže ENVIROPÁTRAČKA, kde sa naše Rosničky (kategória 13+) umiestnili na prvom mieste. Pri riešení pestrých aktivít nám tentokrát bola inšpiráciou hviezdna obloha. Zahrali sme sa na astronómov i prieskumníkov, dozvedeli sme sa pôvod mien niektorých súhvezdí i to, kde a ako ich možno spolu s planétami pozorovať. Tiež sme využili našu predstavivosť i kreativitu pri tvorbe svetelného modelu súhvezdí i pri umeleckom stvárnení Mliečnej cesty. Vďaka pokusom sme zistili, že potrebujeme k životu nielen svetlo, ale aj tmu, a preto by sme nemali podceňovať súčasný environmentálny problém – svetelné znečistenie.

  • Otvorená hodina pre budúcich prvákov prebehla v reálnych školských podmienkach ako vyučovacia hodina. Predškoláci sa prišli pozrieť na svojich starších kamarátov v 1.ročníku. Zaujímalo ich, ako to na takej skutočnej hodine vyzerá a čo všetko už doteraz zvládli.

   Prváci im ukázali, ako sa na začiatku každej hodiny zdravia pani učiteľke, ako si pripravujú učebnice a pomôcky na lavicu. Že učenie môže byť aj hrou, vyskúšali pri hrách so slovami, keď z rozhádzaných slabík skladali slová. Zahrali si pantomímu, kde hádali slová napísané na tabuli.

  • Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 19.4.2024 (piatok) bude prerušené vyučovanie ZŠ a prevádzka a ŠKD z prevádzkových dôvodov.

  • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine.

   TENTO ROK SA BUDE KONAŤ UŽ 28. KRÁT A TO 18. APRÍLA 2024

   Vážení rodičia, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, milí žiaci!

   Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Pripnutím narcisu vyjadríte spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti.

  • Chlapci 5.- 6. ročníka sa zúčastnili okresného kola v malom futbale na ihrisku ZŠ Okružná v Michalovciach. Svoje sily si zmerali s rovesníkmi z 10 škôl. Hra sa niesla v duchu fair play. Aj keď neobsadili popredné miesta, získali veľa športových skúseností, zážitkov a nových kamarátov.

  • Na našej škole si 12. apríla pripomíname Medzinárodný deň florbalu. Žiaci a žiačky 5. – 9. ročníka využívajú počas tohto dňa hodiny telesnej a športovej výchovy na aktívny pohyb s loptičkou a florbalovou hokejkou. Popoludní sa ešte pridajú aj malí do športového popoludnia s florbalom. Vo vytvorených družstvách si zmerajú svoje florbalové sily. Veríme, že hra sa ponesie v duchu fair play, v dobrej nálade a zdravej súťaživosti. Netradičný deň určite prinesie žiakom veľa pozitívnych športových zážitkov a hlavne veľa pohybu, ktorý je skvelý v akejkoľvek podobe. Športu zdar!

  • Dňa 27. marca sme oslávili Medzinárodný deň vody blokovým vyučovaním. Žiaci prvého stupňa spoznávali vodné zdroje, popísali kolobeh vody v prírode. Zamýšľali sa nad významom vody pre človeka a prírodu a nad zdrojmi jej znečistenia. Pracovali s portálom Kozmix. S pani učiteľkami zrealizovali zaujímavé pokusy.

   Žiaci druhého stupňa vyrobili Morenu, oboznámili sa so zvykmi a tradíciami jari viažucimi sa na vodu. Spoznávali prírodu nášho regiónu - Senianske rybníky. Porozprávali sa o správnom pitnom režime. Urobili chemický rozbor vody a zisťovali liečivé účinky minerálnych vôd v slovenských kúpeľoch. Spoznávali vodný ekosystém tvorbou hry, ktorá je prístupná pre všetky triedy. Pripravili komiks na tému: „Prečo je vodovodná epická?“ Žiaci sa porozprávali o význame vody pre život, využívaní vody v domácnosti a šetrení vodou. Pracovali s portálom Fenomény sveta, kde spoznávali vodu z rôznych pohľadov.

  • V stredu 27. marca 2024 sa v našej škole uskutočnila beseda s regionálnou autorkou a dlhoročnou prispievateľkou do literárnych súťaží Mgr. Alenou Dorčákovou.

   Všetci s údivom a spočiatku neveriacky sledovali, kto zasadne do „kresla pre hosťa“. Nikto zo žiakov netušil, že to bude pani učiteľka, ktorá učí priamo v našej škole. Žiakom prvého stupňa porozprávala o tom, ako začínala s písaním a tiež, kto je jej vzorom. Odpovedala na množstvo otázok našich zvedavých žiakov. Najviac sa zaujímali o to, kde berie inšpiráciu a kedy má čas tvoriť, keď celé dni trávi s nimi v škole. Dozvedeli sa, že všetky veršované rozprávky, ale aj próza, ktorú uverejnila v súťaži Zemplínske pero, boli ocenené na prvých priečkach. Ako regionálnu autorku ju roky poznajú v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach.

  • V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do celosvetovej kampane Global Money Week (GMW), ktorá už dvanásty krát pripomína dôležitosť finančného vzdelávania. Jej cieľom je podporovať mladých ľudí od útleho veku vo finančnej uvedomelosti a naučiť ich robiť správne finančné rozhodnutia.

   So žiakmi deviateho ročníka sme sa rozprávali o finančnom plánovaní. Vyskúšali sme si ho v praxi pri plánovaní školského výletu. Zistili sme, že naplánovať výlet nie je až také jednoduché, ak nás obmedzuje finančný rozpočet. Uvažovali sme o tom, aké sú možnosti financovania výletu. Cena výletu zahŕňa dopravu, ubytovanie, stravovanie, ceny vstupov na atrakcie a poistenie v horách. Žiakom sa síce podarilo zmestiť do rozpočtu, ktorí si zvolili, ale uvedomili si, že pri nedostatku finančných prostriedkov sa musíme v mnohých oblastiach uskromniť alebo možno sa aj niektorých vecí vzdať.

  • Veľkonočné prázdniny sa začínajú 28. marca 2024 a potrvajú do 2. apríla 2024. Nástup do školy je v stredu 3. apríla. Zároveň v tomto období bude prerušená aj prevádzka materskej školy.

   Prajeme všetkým príjemné sviatky.

  • Naše družstvo Rosničky (kategória 13+) získalo ocenenie za úspešnú realizáciu outdoorových aktivít súťaže Strom života . Chladné počasie sa nám vo februári stalo inšpiráciou pre množstvo umeleckých stvárnení. Žiaci si rozvíjali zručnosti pri tvorení s prírodným materiálom, rozvíjali kreativitu a technické myslenie pri práci s vodou a ľadom. Spoločne sme sa naučili pracovať vo vonkajších podmienkach, ktoré z hľadiska počasia nie sú vždy ideálne.

  • V utorok 19.3.2024 sa uskutočnil v Michalovciach už 70. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. V silnej konkurencii tých najlepších recitátorov z celého okresu sa naša žiačka Michaela Tatárová so svojou prózou nestratila a v III. kategórii napokon získala diplom a malú cenu za účasť a úspešnú reprezentáciu. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

  • Od pondelka 4.3. do nedele 10. 3. 2024 prebiehal na Slovensku Týždeň slovenských knižníc, ktorého cieľom, bolo prepájanie rôznych vekových kategórií čitateľov. Každoročne sa pokúšame zvyšovať povedomie o knižniciach ako o miestach pre všestranné využitie v každodennom živote.

   Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104 sa tiež zapojila do rôznych aktivít. So žiakmi prvého stupňa sme zablúdili do sveta rozprávok. Kreslili sme populárne rozprávkové postavy a čítali obľúbené knihy a časopisy. Vyhľadali sme nové informácie z kníh a potom sa o nich rozprávali.

  • Dňa 20.3.2024 sa uskutoční Testovanie 9-2024. Z tohto dôvodu riaditeľka školy udeľuje v tento deň riaditeľské voľno pre žiakov 5 - 8. ročníka.

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
   072 13 Palín 104
  • Jedáleň: +421 902 310 965
   MŠ: +421 911 910 585
   ŠKD: +421 903 407 600

   Tel.: +421 56 64 97 293
   Mobil: +421 911 305 600  Fotogaléria