Navigácia

Sobota 13. 4. 2024

Sobota 13. 4. 2024

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?
Potrebuješ pomoc?

Potom tu je pre teba náš školský podporný tím!

Školská špeciálna pedagogička
PhDr. Katarína Hromadová

Konzultačné hodiny:
streda 13.30 – 15.00 hod.

Sociálna pedagogička - kariérové poradenstvo - výchovné poradenstvo
PhDr. Michaela Mrázová

Konzultačné hodiny:
pondelok 13.30 – 15.00 hod.

Školská psychologička
Mgr. Katarína Kohutová

pondelok 13:30 - 15:00 hod.

 

 Dobrá Linka - psychologická poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

IPčko.sk - internetová poradňa pre mladých ľudí

Krízová linka pomoci

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Otváracie hodiny:

Pondelok a streda: 9:30 - 9:45 (veľká prestávka)

Pondelok piatok: 13:00 - 14: 00 

Navigácia

  Novinky

  • Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 19.4.2024 (piatok) bude prerušené vyučovanie ZŠ a prevádzka a ŠKD z prevádzkových dôvodov.

  • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine.

   TENTO ROK SA BUDE KONAŤ UŽ 28. KRÁT A TO 18. APRÍLA 2024

   Vážení rodičia, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, milí žiaci!

   Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Pripnutím narcisu vyjadríte spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti.

  • Chlapci 5.- 6. ročníka sa zúčastnili okresného kola v malom futbale na ihrisku ZŠ Okružná v Michalovciach. Svoje sily si zmerali s rovesníkmi z 10 škôl. Hra sa niesla v duchu fair play. Aj keď neobsadili popredné miesta, získali veľa športových skúseností, zážitkov a nových kamarátov.

  • Na našej škole si 12. apríla pripomíname Medzinárodný deň florbalu. Žiaci a žiačky 5. – 9. ročníka využívajú počas tohto dňa hodiny telesnej a športovej výchovy na aktívny pohyb s loptičkou a florbalovou hokejkou. Popoludní sa ešte pridajú aj malí do športového popoludnia s florbalom. Vo vytvorených družstvách si zmerajú svoje florbalové sily. Veríme, že hra sa ponesie v duchu fair play, v dobrej nálade a zdravej súťaživosti. Netradičný deň určite prinesie žiakom veľa pozitívnych športových zážitkov a hlavne veľa pohybu, ktorý je skvelý v akejkoľvek podobe. Športu zdar!

  • Dňa 27. marca sme oslávili Medzinárodný deň vody blokovým vyučovaním. Žiaci prvého stupňa spoznávali vodné zdroje, popísali kolobeh vody v prírode. Zamýšľali sa nad významom vody pre človeka a prírodu a nad zdrojmi jej znečistenia. Pracovali s portálom Kozmix. S pani učiteľkami zrealizovali zaujímavé pokusy.

   Žiaci druhého stupňa vyrobili Morenu, oboznámili sa so zvykmi a tradíciami jari viažucimi sa na vodu. Spoznávali prírodu nášho regiónu - Senianske rybníky. Porozprávali sa o správnom pitnom režime. Urobili chemický rozbor vody a zisťovali liečivé účinky minerálnych vôd v slovenských kúpeľoch. Spoznávali vodný ekosystém tvorbou hry, ktorá je prístupná pre všetky triedy. Pripravili komiks na tému: „Prečo je vodovodná epická?“ Žiaci sa porozprávali o význame vody pre život, využívaní vody v domácnosti a šetrení vodou. Pracovali s portálom Fenomény sveta, kde spoznávali vodu z rôznych pohľadov.

  • V stredu 27. marca 2024 sa v našej škole uskutočnila beseda s regionálnou autorkou a dlhoročnou prispievateľkou do literárnych súťaží Mgr. Alenou Dorčákovou.

   Všetci s údivom a spočiatku neveriacky sledovali, kto zasadne do „kresla pre hosťa“. Nikto zo žiakov netušil, že to bude pani učiteľka, ktorá učí priamo v našej škole. Žiakom prvého stupňa porozprávala o tom, ako začínala s písaním a tiež, kto je jej vzorom. Odpovedala na množstvo otázok našich zvedavých žiakov. Najviac sa zaujímali o to, kde berie inšpiráciu a kedy má čas tvoriť, keď celé dni trávi s nimi v škole. Dozvedeli sa, že všetky veršované rozprávky, ale aj próza, ktorú uverejnila v súťaži Zemplínske pero, boli ocenené na prvých priečkach. Ako regionálnu autorku ju roky poznajú v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach.

  • V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do celosvetovej kampane Global Money Week (GMW), ktorá už dvanásty krát pripomína dôležitosť finančného vzdelávania. Jej cieľom je podporovať mladých ľudí od útleho veku vo finančnej uvedomelosti a naučiť ich robiť správne finančné rozhodnutia.

   So žiakmi deviateho ročníka sme sa rozprávali o finančnom plánovaní. Vyskúšali sme si ho v praxi pri plánovaní školského výletu. Zistili sme, že naplánovať výlet nie je až také jednoduché, ak nás obmedzuje finančný rozpočet. Uvažovali sme o tom, aké sú možnosti financovania výletu. Cena výletu zahŕňa dopravu, ubytovanie, stravovanie, ceny vstupov na atrakcie a poistenie v horách. Žiakom sa síce podarilo zmestiť do rozpočtu, ktorí si zvolili, ale uvedomili si, že pri nedostatku finančných prostriedkov sa musíme v mnohých oblastiach uskromniť alebo možno sa aj niektorých vecí vzdať.

  • Veľkonočné prázdniny sa začínajú 28. marca 2024 a potrvajú do 2. apríla 2024. Nástup do školy je v stredu 3. apríla. Zároveň v tomto období bude prerušená aj prevádzka materskej školy.

   Prajeme všetkým príjemné sviatky.

  • Naše družstvo Rosničky (kategória 13+) získalo ocenenie za úspešnú realizáciu outdoorových aktivít súťaže Strom života . Chladné počasie sa nám vo februári stalo inšpiráciou pre množstvo umeleckých stvárnení. Žiaci si rozvíjali zručnosti pri tvorení s prírodným materiálom, rozvíjali kreativitu a technické myslenie pri práci s vodou a ľadom. Spoločne sme sa naučili pracovať vo vonkajších podmienkach, ktoré z hľadiska počasia nie sú vždy ideálne.

  • V utorok 19.3.2024 sa uskutočnil v Michalovciach už 70. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. V silnej konkurencii tých najlepších recitátorov z celého okresu sa naša žiačka Michaela Tatárová so svojou prózou nestratila a v III. kategórii napokon získala diplom a malú cenu za účasť a úspešnú reprezentáciu. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

  • Od pondelka 4.3. do nedele 10. 3. 2024 prebiehal na Slovensku Týždeň slovenských knižníc, ktorého cieľom, bolo prepájanie rôznych vekových kategórií čitateľov. Každoročne sa pokúšame zvyšovať povedomie o knižniciach ako o miestach pre všestranné využitie v každodennom živote.

   Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104 sa tiež zapojila do rôznych aktivít. So žiakmi prvého stupňa sme zablúdili do sveta rozprávok. Kreslili sme populárne rozprávkové postavy a čítali obľúbené knihy a časopisy. Vyhľadali sme nové informácie z kníh a potom sa o nich rozprávali.

  • Dňa 20.3.2024 sa uskutoční Testovanie 9-2024. Z tohto dôvodu riaditeľka školy udeľuje v tento deň riaditeľské voľno pre žiakov 5 - 8. ročníka.

  • Žiaci našej školy sa dňa 11. marca 2024 zúčastnili stolnotenisového turnaja, ktorého usporiadateľom bola Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom. Naši chlapci obsadili 4. miesto.

  • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra sa uskutoční 20. marca 2024 (v stredu) v priestoroch školy.

   Príchod žiaka do školy: najneskôr 7:30 hod.

   Harmonogram testovania

   Matematika

   • 08:00 – 08:10 h (10 minút) - úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov
   • 08:10 – 08:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
   • 08:20 – 09:50 h (90 minút) - administrácia testu z matematiky
   • 09:50 – 09:55 h (5 minút) - zozbieranie testov
  • Žiaci ôsmeho ročníka sa zapojili do 21. ročníka celoslovenskej súťaže Recykluj a vyhraj v kategórii F – Pieseň.

   Naspievali autorskú pieseň pani učiteľky a svojou snahou prispeli do súťaže, kde je možnosť vyhrať množstvo zaujímavých cien od malých darčekových predmetov a tričiek, cez elektroniku a finančnú pomoc pre školy.

   Aj takouto formou sa snažíme upozorniť na ochranu našej planéty.

  • Dňa 21.2.2024 sa v Michalovciach konalo okresné okolo súťaže v prednese slovenských povestí. Každoročne sa do tejto recitačnej súťaže zapájame aj my.

   Po úspešnom 1. mieste v školskom kole v I. kategórii našu základnú školu reprezentovala žiačka Laura Agárdi. Nabrala odvahu a nebojácne sa postavila pred súperov z iných škôl v prednese povestí.

   Veríme, že aj účasť v takejto súťaži každého posúva ďalej a učí ho novým recitačným skúsenostiam.

   Ďakujeme za reprezentáciu školy v okresnej súťaži!

  • V piatok 23. 2. 2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori predviedli svoj talent v troch kategóriách, kde sa umiestnili v tomto poradí:

   POÉZIA

   I. kategória:

   1. miesto – Jenifer Ondová

   2. miesto – Karin Vajdová

   3. miesto – Martin Kanaloš, Nela Gajdošová

   II. kategória: 1. miesto- Oľga Siničáková

   2. miesto- Lívia Sýkorová

   3. miesto- Edita Balogová

   PRÓZA

   III. kategória

   1. miesto – Michaela Tatárová

  • Vážení rodičia!

   Oznamujeme Vám, že dňa 4.3.2024 sa bude vyplácať dopravné a to v čase od 13:00 do 16:00. Dopravné sa bude vyplácať za mesiace január a február.

   Žiadame rodičov, aby si dopravné vyzdvihli daný deň.

  • V pondelok (26.2.2024) sa pre žiakov základnej školy začínajú jarné prázdniny. Nástup do školy bude v pondelok 4.3.

   Prevádzka materskej školy funguje v normálnom režime.

  • „Stretávajme sa vždy s úsmevom, lebo úsmev je začiatok lásky.“

   Matka Tereza

   Aj tento rok sa nám opäť členovia nášho školského parlamentu postarali o VALENTÍNSKU POŠTU. Od pondelka mali žiaci a deti z materskej školy možnosť vyrobiť, napísať alebo nakresliť Valentínky a darovať ich tým, ktorých majú radi. Tento nápad realizoval Školský parlament.

   Vypísanú valentínsku poštu plnú pekných odkazov nielen pre spolužiakov a kamarátov, ale aj pre učiteľov a zamestnancov školy vhadzovali do špeciálnej valentínskej škatule.

  • VŠETKOVEDKO je celoslovenská súťaž pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ, do ktorej sa pravidelne každý rok zapájajú aj žiaci našej školy. Tento školský rok si so svojimi rovesníkmi z celého Slovenka popasovalo vedomosti 9 žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka našej školy.

   Otázky v súťaži sú zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova.

  • Dňa 8.2. sme si na našej škole pripomenuli so žiakmi piateho ročníka Svetový deň mokradí. Mokrade majú dôležitú úlohu pri pestovaní rastlín, sú zdrojom pitnej vody, zmierňujú dopady povodní a prívalových dažďov. Počas sucha poskytujú cenný zdroj vody. Zachovanie a obnova mokradí je veľmi dôležitá aj pre zmiernenie klimatických zmien , ktoré prebiehajú na Slovensku. Žiaci spoznali zopár druhov organizmov žijúcich v mokradiach a význam mokradí pre prírodu a človeka.

  • Pri príležitosti 50. výročia vzniku Správy CHKO Vihorlat bola vyhlásená literárna súťaž 50 slov o Vihorlate. Medzi všetkými zapojenými školami z okresov Michalovce a Sobrance získal 1. miesto v 1. kategórii Peter Bӧszӧrményi so svojou básňou Vihorlat, ktorá sa stala súčasťou knižnej publikácie 50 slov o Vihorlate. Knižka je dotvorená ilustráciami vihorlatskej prírody a živočíchov od bratov Riníkovcov a jej výtlačok nájdete už aj v našej školskej knižnici. Aktivita bola súčasťou projektu realizovaného mestom Michalovce – Environmentálne aktivity pre deti mesta Michalovce „Spoznávaj svoj okres„ financovaného Environmentálnym fondom v rámci Programu ochrany prírody 2023.

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
   072 13 Palín 104
  • Jedáleň: +421 902 310 965
   MŠ: +421 911 910 585
   ŠKD: +421 903 407 600

   Tel.: +421 56 64 97 293
   Mobil: +421 911 305 600  Fotogaléria