Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zssmspalin@zssmspalin.sk alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ matematiky, informatiky   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:25.8.2022
Požiadavky:Vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo, aprobácia matematika, informatika.
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životopis
3. Kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Od úspešných uchádzačov budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať:
1. Odpis z registra trestov
2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Predpokladaný nástup do zamestnania: 25.8.2022

Všetky potrebné doklady zašlite
na emailovú adresu školy zssmspalin@zsmspalin.sk
alebo na adresu Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104, 07213 Palín najneskôr do 24.6.2022
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria