Navigácia

 • DDl v Sobranciach

  V pondelok 20. mája sa naši predškoláci z materskej školy a žiaci 1. stupňa zúčastnili v rámci dopravnej výchovy exkurzie na dopravnom ihrisku v Sobranciach.

  Dopravné ihrisko bolo vybavené dopravnými značkami a simulovaným železničným priecestím so závorami. V areáli ihriska nás sprevádzal inštruktor pán Onder, ktorý žiakov dôsledne upozornil a inštruoval ako sa bezpečne pohybovať po ihrisku, oboznámil ich s dopravnými značkami a ich významom.

  Žiaci mali možnosť v praxi si vyskúšať základy jazdy v cestnej premávke na šliapacích autíčkach, kde sa riadili dopravnými značkami a semaformi. Naši žiaci to bez problémov zvládli. Navyše si overili poznatky z dopravnej výchovy a obohatili svoje vedomosti o dôležitú skúsenosť. Vyskúšali si simulátor prevrátenia vozidla. Zistili dôležitosť používania bezpečnostných pásov počas jazdy.

  Bol to nezabudnuteľný deň plný pekných zážitkov a nových vedomostí.

 • Prerušené vyučovanie v ZŠ a prevádzka MŠ a ŠKD - 24.5.2024

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 24.5.2024 (piatok) bude prerušené vyučovanie a prevádzka a ŠKD so súhlasom zriaďovateľa z prevádzkových dôvodov.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 3. miesto v malom futbale žiačok ZŠ

  Dňa 10.5.2024 sa v Strážskom uskutočnilo okresné kolo v malom futbale žiačok základných škôl.

  Turnaja sa zúčastnili štyri najlepšie družstvá z nášho okresu. Po dvoch prehrách a jednom víťaznom zápase sa naše družstvo dievčat umiestnilo na veľmi peknom treťom mieste. Našu školu reprezentovali: Bianka Molnárová, Edita Balogová, Nikola Bogdanová, Laura Egryová, Radoslava Horváthová a Melánia Koldušová.

  Ďakujeme dievčatám za vzornú reprezentáciu školy a predvedené výkony.

 • Modrý gombík 2024

  „Deti sú ruky, ktorými sa držíme neba.“ – (Henry Ward Beecher)

  Slovenská nadácia pre UNICEF organizuje aj tento rok verejnú zbierku s názvom Modrý gombík 2024, do ktorej sa opäť zapojila aj naša škola. Výnos zbierky bude použitý na pomoc hladujúcim deťom.

  Milióny detí zaspávajú každý večer hladné. Vojny, klimatická kríza a prírodné katastrofy, za ktoré deti nemôžu, spôsobili, že ich taniere ostávajú prázdne. Prispením do zbierky MODRÝ GOMBÍK to môžeme zmeniť. Prostredníctvom výživových programov UNICEF zachraňuje milióny detských životov.

  V priebehu tohto týždňa (15. – 17. mája 2024) bude v škole prebiehať dobrovoľná zbierka pred začiatkom vyučovania, počas veľkých prestávok a po skončení vyučovania. Deti budú môcť symbolicky prispieť ľubovoľnou sumou do pokladničky, ktorá bude s výťažkom odovzdaná organizácii UNICEF.

  Za ľubovoľný príspevok dostane každé dieťa modrý gombík, ktorý si pripne na oblečenie ako symbol pomoci. Modrý gombík je poďakovaním za Váš príspevok.

  Prispieť môžete aj:

  • prostredníctvom QR kódu (3 EUR), ktorý sa nachádza na pokladničkách,
  • prostredníctvom www.modrygombik.sk,
  • zaslaním SMS v tvare „modry gombik“ na 844. 1 SMS = 3 €.

  Vopred ďakujeme za akýkoľvek finančný dar.

  Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva potenciál urobiť svet trochu lepším miestom.

 • „Máj, máj, máj zelený....“

  V našej škole sa snažíme dodržiavať tradície našich predkov a vedieme k tomu aj našich žiakov.

  Májová čerstvo zazelenaná príroda evokuje mladosť, sviežosť a energiu. Stromy, ktoré majú medzi rastlinami svoje zvláštne postavenie, symbolizovali mýtus boja jari so zimou či života so smrťou. Slovenským zvykom už od stredoveku preto bolo, že chlapci, ktorým sa páčilo nejaké dievča, stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami a papierikmi – máj. Ale nešlo vždy iba o lásku a prejavenie náklonnosti, máje si ľudia pred svoje domy stavali aj ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Poľnohospodárom zas mala priniesť májová zeleň dobrú úrodu. Stavanie májov však nie je len slovenský zvyk. Okolo 15. storočia bol rozšírený po celej strednej Európe.

  O postavenie mája sa v areáli našej školy postarali žiaci zo Školského klubu detí spolu s našimi najmladšími z Materskej školy. Spoločne si zaspievali pieseň Máj, máj, zelený  a privítali prebudenú jarnú prírodu.

 • Deň naopak

  Žiaci 4. až 9. ročníka si dňa 26.4.2024 na chvíľu vyskúšali povolanie učiteľa. Aké je to stáť pred tabuľou a vysvetľovať učivo, opravovať chyby, či odpovedať na zvedavé otázky žiakov.

  Do školských lavíc si naopak sadli učitelia, ktorí si znova pripomenuli, aké to je byť žiakom a sedieť v školskej lavici, hlásiť sa, odpovedať, ale aj vyrušovať...

  Žiaci, ktorí si v tento deň vymenili prácu s  učiteľmi zhodnotili, že táto práca je naozaj náročná. Po jednom takomto dni, pocítili náročnosť výberu budúceho povolania hlavne starší žiaci, ktorí stoja pred bránami stredných škôl.

 • Deň Zeme

  Posledné dni sa niesli v znamení osláv DŇA ZEME a ochrany prírody. Žiaci v rámci ŠKD, krúžkovej činnosti i počas vyučovacích hodín prispeli ku skrášleniu životného prostredia a pomohli upratať odpadky z areálu školy i najbližšieho okolia. Starší žiaci získali zručnosti pri siatí, presádzaní, rozmnožovaní i starostlivosti o rastliny. Ďakujeme všetkým, ktorí  priložili ruku k spoločnému dielu, aby naša škola i okolie bolo krajšie, čistejšie a zelenšie.

 • „Vráťme knihy do škôl“

  Náš predškolák Tomáš Ján Timko sa úspešne zapojil do výtvarno-čitateľskej súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Svoje predstavy a zážitky z čítania pretavil do výtvarnej práce s názvom „Škaredé káčatko“ za ktorú získal ocenenie. Z jeho úspechu sa veľmi tešíme a blahoželáme.

 • Oznam - rodičovské združenie a vyplácanie dopravného

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že dňa 30.4.2024, v čase od 14:30 do 17:00 sa uskutočńí rodičovské združenie.

  Zároveň sa v tomto čase bude vyplácať aj dopravné za mesiace marec a apríl.

  Žiadame rodičov, aby si dopravné vyzdvihli daný deň.

 • McDonald’s Cup

  Futbalová sezóna sa začala a s ňou aj okresné kolá legendárneho futbalového turnaja pre žiakov a žiačky I. stupňa základných škôl na Slovensku. Do 25. ročníka McDonald’s Cupu sa zapojilo historicky najviac základných škôl od jeho vzniku – viac ako 1140. Medzi prihlásenými nechýbala ani naša škola.

  Tímovosť, športové zážitky, radosť z hry a pohybu, získali žiaci a žiačky 2.- 4. ročníka, ktorí našu školu reprezentovali v okresnom kole. Aj o tom bol futbalový turnaj McDonald’s Cup. Obsadili sme  pekné 6. miesto.

 • Enviropátračka Hviezdna obloha - 1. miesto

  V mesiaci marec sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže ENVIROPÁTRAČKA, kde sa naše Rosničky (kategória 13+) umiestnili na prvom mieste. Pri riešení pestrých aktivít nám tentokrát bola inšpiráciou hviezdna obloha. Zahrali sme sa na astronómov i prieskumníkov, dozvedeli sme sa pôvod mien niektorých súhvezdí i to, kde a ako ich možno spolu s planétami pozorovať. Tiež sme využili našu predstavivosť i kreativitu pri tvorbe svetelného modelu súhvezdí i pri umeleckom stvárnení Mliečnej cesty. Vďaka pokusom sme zistili, že potrebujeme k životu nielen svetlo, ale aj tmu, a preto by sme nemali podceňovať súčasný environmentálny problém – svetelné znečistenie.

 • Otvorená hodina v 1. ročníku

  Otvorená hodina pre budúcich prvákov prebehla v reálnych školských podmienkach ako vyučovacia hodina. Predškoláci sa prišli pozrieť na svojich starších kamarátov v 1.ročníku. Zaujímalo ich, ako to na takej skutočnej hodine vyzerá a čo všetko už doteraz zvládli.

  Prváci im ukázali, ako sa na začiatku každej hodiny zdravia pani učiteľke, ako si pripravujú učebnice a pomôcky na lavicu. Že učenie môže byť aj hrou, vyskúšali pri hrách  so slovami, keď z rozhádzaných slabík skladali slová. Zahrali si pantomímu, kde hádali slová napísané na tabuli.

  Ani predškoláci sa nedali zahanbiť a krásne určovali začiatočné písmená podľa obrázkov. Prváci im nakoniec predviedli ako už vedia čítať a písať, keď na interaktívnej tabuli vypracovali spoločne pracovnú stranu zo šlabikára. Všetci usilovne pracovali a predškoláci ich pri tom pozorne sledovali. Za odmenu, že tak pekne vydržali celú vyučovaciu hodinu, si zahrali hru na pravdu a nepravdu.

  Prajeme im, aby sa im v škole darilo, keď z nich už budú skutoční prváci!

 • Prerušené vyučovanie v ZŠ a prevádzka MŠ a ŠKD - 19.4.2024

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 19.4.2024 (piatok) bude prerušené vyučovanie ZŠ a prevádzka a ŠKD z prevádzkových dôvodov.

 • Deň narcisov

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine.

  TENTO ROK SA BUDE KONAŤ UŽ 28. KRÁT A TO 18. APRÍLA 2024

  Vážení rodičia, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, milí žiaci!

  Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov   na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Pripnutím narcisu vyjadríte spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti.

  Ponúkame vám možnosť podporiť túto dobrú vec dobrovoľným príspevkom:

  18. apríla 2024 v našej škole do oficiálnej schránky v čase 7:00 - 14:30

  alebo

  Za vaše príspevky, zrealizované akoukoľvek formou, vám v mene školy, aj Ligy proti rakovine, veľmi pekne ďakujeme!

   

 • Malý futbal - okresné kolo

  Chlapci 5.- 6. ročníka sa zúčastnili okresného kola v malom futbale na ihrisku ZŠ Okružná v Michalovciach. Svoje sily si zmerali s rovesníkmi z 10 škôl. Hra sa niesla v duchu fair play. Aj keď neobsadili popredné miesta, získali veľa športových skúseností, zážitkov a nových kamarátov.

 • Medzinárodný deň florbalu

  Na našej škole si 12. apríla  pripomíname Medzinárodný deň florbalu. Žiaci a žiačky 5. – 9. ročníka využívajú počas tohto dňa hodiny telesnej a športovej výchovy na aktívny pohyb s loptičkou a florbalovou hokejkou. Popoludní sa ešte pridajú  aj malí  do športového popoludnia s florbalom. Vo vytvorených družstvách si zmerajú svoje florbalové sily. Veríme, že hra sa ponesie v duchu fair play, v dobrej nálade a zdravej súťaživosti. Netradičný  deň určite prinesie žiakom veľa pozitívnych športových zážitkov a hlavne veľa pohybu, ktorý je skvelý v akejkoľvek podobe. Športu zdar!

 • Bloková výučba

  Dňa 27. marca sme oslávili Medzinárodný deň vody blokovým vyučovaním. Žiaci prvého stupňa spoznávali vodné zdroje, popísali  kolobeh vody v prírode. Zamýšľali sa nad významom vody pre človeka a prírodu a nad zdrojmi jej znečistenia. Pracovali s portálom Kozmix. S pani učiteľkami zrealizovali zaujímavé pokusy.

  Žiaci druhého stupňa vyrobili Morenu, oboznámili sa so zvykmi a tradíciami jari viažucimi sa na vodu. Spoznávali prírodu nášho regiónu - Senianske rybníky. Porozprávali sa o správnom pitnom režime. Urobili chemický rozbor vody a zisťovali liečivé účinky minerálnych vôd v slovenských kúpeľoch.  Spoznávali vodný ekosystém tvorbou hry, ktorá je prístupná pre všetky triedy.  Pripravili komiks na tému: „Prečo je vodovodná epická?“ Žiaci  sa porozprávali o význame vody pre život, využívaní vody v domácnosti a šetrení vodou. Pracovali s portálom Fenomény sveta, kde spoznávali vodu z rôznych pohľadov.

  Veríme, že si uvedomili význam vody pre život a dôležitosť jej ochrany. 

 • Beseda s regionálnym spisovateľom

  V stredu 27. marca 2024 sa v našej škole uskutočnila beseda s regionálnou autorkou a dlhoročnou prispievateľkou do literárnych súťaží Mgr. Alenou Dorčákovou.

  Všetci s údivom a spočiatku neveriacky sledovali, kto zasadne do „kresla pre hosťa“. Nikto zo žiakov netušil, že to bude pani učiteľka, ktorá učí priamo v našej škole. Žiakom prvého stupňa porozprávala o tom, ako začínala s písaním a tiež, kto je jej vzorom. Odpovedala na množstvo otázok našich zvedavých žiakov. Najviac sa zaujímali o to, kde berie inšpiráciu a kedy má čas tvoriť, keď celé dni trávi s nimi v škole. Dozvedeli sa, že všetky veršované rozprávky, ale aj próza, ktorú uverejnila v súťaži Zemplínske pero, boli ocenené na prvých priečkach. Ako regionálnu autorku ju roky poznajú v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach.

  Žiaci si prečítali ukážky z jej tretej, zatiaľ nevydanej knihy a pobavili sa na úsmevných príbehoch zvieratiek, ktoré sa v jej príbehoch správajú presne ako ľudia v bežnom živote.

 • Zápis do 1. ročníka

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria