Navigácia

 • Valentínska pošta 2024

  „Stretávajme sa vždy s úsmevom, lebo úsmev je začiatok lásky.“

         Matka Tereza

  Aj tento rok sa nám opäť členovia nášho školského parlamentu postarali o VALENTÍNSKU POŠTU. Od pondelka mali žiaci a deti z materskej školy možnosť vyrobiť, napísať alebo nakresliť Valentínky a darovať ich tým, ktorých majú radi. Tento nápad realizoval Školský parlament.

  Vypísanú valentínsku poštu plnú pekných odkazov nielen pre spolužiakov a kamarátov, ale aj pre učiteľov a zamestnancov školy vhadzovali do špeciálnej valentínskej škatule.

  Členovia Školského parlamentu ju v stredu 14.2.2024 v Deň Svätého Valentína na 1. vyučovacej hodine roztriedili a doručili adresátom.

  Veríme, že každý si našiel aspoň jednu valentínku, ktorá mu vyčarila úsmev na jeho tváričke.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vyhodnotenie súťaže VŠETKOVEDKO

  VŠETKOVEDKO je celoslovenská súťaž pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ, do ktorej sa pravidelne každý rok zapájajú aj žiaci našej školy. Tento školský rok si so svojimi rovesníkmi z celého Slovenka popasovalo vedomosti 9 žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka našej školy.

  Otázky v súťaži sú zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova.

  V každej kategórii súťažilo 6 -7 tisíc žiakov z celého Slovenska. Aj v takejto silnej konkurencii dokázali naši žiaci svoju šikovnosť.

  Vyhodnotenie súťaže v rámci celého Slovenska:

  1.miesto: Nina Ondilová

  4. miesto: Július Hajduk

  8. miesto: Nina Gajdošová

  30. miesto: Karin Vajdová a Laura Agárdi

  34. miesto: Jasmin Bodorová

  72. miesto: Natália Neomitková a Lívia Sýkorová

  74. miesto: Martin Kanaloš

  Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • Svetový deň mokradí

  Dňa 8.2. sme si na našej škole pripomenuli so žiakmi piateho ročníka Svetový deň mokradí. Mokrade majú dôležitú úlohu pri pestovaní rastlín, sú zdrojom pitnej vody, zmierňujú dopady povodní a prívalových dažďov. Počas sucha poskytujú cenný zdroj vody. Zachovanie a obnova mokradí je veľmi dôležitá aj pre zmiernenie klimatických zmien , ktoré prebiehajú na Slovensku. Žiaci spoznali  zopár druhov organizmov žijúcich v mokradiach a  význam mokradí pre prírodu a človeka.

 • Jarné prázdniny v múzeu

 • 50 slov o Vihorlate

  Pri príležitosti 50. výročia vzniku Správy CHKO Vihorlat bola vyhlásená literárna súťaž 50 slov o Vihorlate. Medzi všetkými zapojenými školami z okresov Michalovce a Sobrance získal 1. miesto v 1. kategórii Peter Bӧszӧrményi so svojou básňou Vihorlat, ktorá sa stala súčasťou knižnej publikácie 50 slov o Vihorlate. Knižka je dotvorená ilustráciami vihorlatskej prírody a živočíchov od bratov Riníkovcov a jej výtlačok nájdete už aj v našej školskej knižnici. Aktivita bola súčasťou projektu realizovaného mestom Michalovce – Environmentálne aktivity pre deti mesta Michalovce „Spoznávaj svoj okres„ financovaného Environmentálnym fondom v rámci Programu ochrany prírody 2023.

  Petrovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Karneval

  Čo je to karneval? Tanečná ľudová zábava, v maskách a rôznych kostýmoch. Tradične sa koná v období pred Veľkým pôstom. Na Slovensku sú obdobou karnevalového obdobia fašiangy. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

  A preto sme si dňa 2.2.2024 v našej škole fašiangovo vyzdobili telocvičňu a kreatívne sa vyobliekali do rôznych zaujímavých kostýmov. Žiaci materskej školy a prvého stupňa sa ako šibnutím čarovného prútika zmenili na hrdinov z rozprávok a zrazu sa telocvičňou premávali „čarodejnice a Červené čiapočky, vĺčkovia a strašidlá, šašovia a Super Máriovia“...

  Súťažili a hostili sa, veselili sa a tancovali, predvádzali sa a smiali, až sa za bruchá chytali. Ani pani učiteľky nezaostali a svoju šikovnosť vložili do zaujímavých kostýmov. Zábava bola preveľká. Určite sa znova tešíme na ďalší fašiangový rok.

 • Učenie s Fenoménmi sveta

  Vďaka projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023 sme získali nový školský predmet zameraný na medzipredmetovú výučbu. Žiaci hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa peňazí prostredníctvom vzdelávacích materiálov v ktorých nájdeme rôznorodé vzdelávacie aktivity. Vďaka profesionálnym videám z videoknižnice BBC je učenie s Fenoménmi sveta nielen efektívne, ale aj vizuálne atraktívne.

 • 2.ročník Zemplínskeho turnaja v riešení logických úloh a sudoku

  Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov v spolupráci s Gymnáziom Ľ Štúra v Michalovciach organizoval 2.ročník  Zemplínskeho turnaja v riešení logických úloh a sudoku. Dňa 26.1. 2024 žiaci riešili školské kolo. Na okresné kolo postúpili 3 žiačky 9 ročníka. Aj keď  sa im nepodarilo umiestniť na prvých troch miestach, získali mnohé skúsenosti, ktoré využijú aj v ďalších súťažiach

 • Jazykový kvet Lupienok - 1. miesto v celoslovenskom finále

  Jazykový kvet Lupienok je postupová súťaž zo slovenského jazyka i cudzích jazykov, kde úlohou žiakov bolo ručne vytvoriť umelecký trojstranový lupienkový herbár s faktami a veršíkmi.  Práca našej žiačky, Radoslavy Horváthovej, ktorá súťažila v 1. kategórii s herbárom v slovenskom jazyku zabodovala v silnej konkurencii medzi ostatnými účastníkmi a napokon postúpila do celoslovenského finále, kde získala krásne 1. miesto. Za tento úspech bola Radka ocenená e-diplomom a vecnou cenou. Veríme, že jej víťazný herbár zaujme porotu aj v medzinárodnom kole, kde práca automaticky postupuje.

  SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

   

 • Ekonomická olympiáda

  Dňa 24 januára  sa dvanásť žiakov deviateho ročníka zúčastnilo celoslovenskej súťaže z ekonómie a financií pre základné školy.

  INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz otvoril 2. ročník Ekonomickej olympiády, kde si žiaci mohli porovnať svoje vedomosti z ekonómie a financií s rovesníkmi z celého Slovenska. Súťažiaci vyplnili online test a dostali diplom za účasť.  

  Najlepší môžu vyhrať zaujímavé vecné ceny, a tiež získajú prehľad o základných ekonomických súvislostiach.

 • Mladí FAKTY-visti – vzdelávacia aktivita

  V rámci projektu Mladí FAKTY-visti ako súčasť programu Škola priateľská k deťom absolvovali naši žiaci 8. - 9. ročníka dňa 18.1.2024 vzdelávaciu aktivitu „Programy UNICEF a SlovakAid v kontexte klimatických zmien“. Aktivitu pripravila Slovenská nadácia pre UNICEF ako súčasť programu Škola priateľská k deťom. Našich žiakov aktivitou sprevádzal Filip Mroč. Aktivita prebiehala aktívnou formou - žiaci pracovali v skupinách a prostredníctvom tabletov vyhľadávali informácie, ktoré potom prezentovali pred celou skupinou.

 • Výtvarná súťaž v rámci projektu: Zelený vzdelávací fond 5/2023: Tajomný svet našich susedov

  Vyhlasovateľom súťaže, ktorej sme sa zúčastnili bola Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou. Téma - Príroda nášho okolia nás na toľko oslovila, že sme zapojili nielen obidva stupne základnej školy, ale aj materskú školu.

  Dievčatá Peštové z materskej školy získali 1. a 2. miesto. Z prvého stupňa bol ocenený 1. miestom Martin Kanaloš, 2. miesto získala Nina Gajdošová. Na druhom stupni 1. miesto získala Patrícia Tomková, 2. miesto Peter Oláh. Súťaže sa zúčastnilo spolu 16 žiakov.

  Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.

 • Prikrmovanie vtákov v zime

  V rámci krúžku Mladý prírodovedec sa žiaci rozhodli pomôcť zimujúcim vtákom. Ešte pred vianočnými sviatkami sme urobili monitoring stavu kŕmidiel a vtáčích búdok na našom školskom dvore a doniesli zásoby rôznej potravy, ktoré vydržali vtáčikom niekoľko dní. Prikrmovali sme ich slnečnicou, orechmi, ovsenými vločkami, pšenicou, ovocím i lojovými guľami.  Z pozorovania jedincov na kŕmidle sme si spravili záznam o počte i druhoch, ktoré sem zavítali. Týmto spôsobom sme sa zapojili do celoslovenského sčítania populácie vtákov pod názvom Vtáčia hodinka, ktoré organizuje slovenská ornitologická spoločnosť SOS/BirdLife Slovensko.

 • Pani prezidentka ocenila našu prácu

  Vážime si, že pani prezidentka ocenila našu snahu presadzovať inkluzívne vzdelávanie. Na svojom FB účte zverejnila informácie z podujatia v Prezidenstkom paláci v Bratislave.

 • Vyšiel nám článok na školské.sk

  Článok z projektu "Pomôžme prírode" si môžete prečítať TU.

 • Vyšiel nám ďalší článok v TASR

  Článok z navštívenia Prezidentského paláca si môžete prečítať TU.

 • Šťastné prežitie vianočných sviatkov

  Šťastné prežitie vianočných sviatkov

  Kolektív zamestnancov Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104 Vám praje pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný celý nový rok 2024.

  Po prázdninách sa stretneme v škole 8. januára 2024.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Vianoce v škole

  Každý rok pred Vianocami posledný deň v škole venujeme príprave vianočných dobrôt, výrobe ikebán a ozdôb na vianočný stromček. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dňa je aj vianočné koledovanie, ktoré nám v našich srdiečkach pripomína blížiace sa Vianoce.

  Tento deň je pre nás všetkých výnimočný, voňavý a sviatočný. Tešíme sa na prázdniny a nevieme sa dočkať vytúžených darčekov. Najdôležitejšie však pre nás všetkých, je to neopakovateľné čaro a výnimočný pocit, že tieto sviatky budeme tráviť so svojimi najbližšími v kruhu rodiny.

  Prajeme Vám všetkým krásne a požehnané sviatky!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria