Navigácia

 • Prerušené vyučovanie v ZŠ a prevádzka MŠ a ŠKD - 19.4.2024

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 19.4.2024 (piatok) bude prerušené vyučovanie ZŠ a prevádzka a ŠKD z prevádzkových dôvodov.

 • Deň narcisov

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine.

  TENTO ROK SA BUDE KONAŤ UŽ 28. KRÁT A TO 18. APRÍLA 2024

  Vážení rodičia, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, milí žiaci!

  Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov   na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Pripnutím narcisu vyjadríte spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti.

  Ponúkame vám možnosť podporiť túto dobrú vec dobrovoľným príspevkom:

  18. apríla 2024 v našej škole do oficiálnej schránky v čase 7:00 - 14:30

  alebo

  Za vaše príspevky, zrealizované akoukoľvek formou, vám v mene školy, aj Ligy proti rakovine, veľmi pekne ďakujeme!

   

 • Malý futbal - okresné kolo

  Chlapci 5.- 6. ročníka sa zúčastnili okresného kola v malom futbale na ihrisku ZŠ Okružná v Michalovciach. Svoje sily si zmerali s rovesníkmi z 10 škôl. Hra sa niesla v duchu fair play. Aj keď neobsadili popredné miesta, získali veľa športových skúseností, zážitkov a nových kamarátov.

 • Medzinárodný deň florbalu

  Na našej škole si 12. apríla  pripomíname Medzinárodný deň florbalu. Žiaci a žiačky 5. – 9. ročníka využívajú počas tohto dňa hodiny telesnej a športovej výchovy na aktívny pohyb s loptičkou a florbalovou hokejkou. Popoludní sa ešte pridajú  aj malí  do športového popoludnia s florbalom. Vo vytvorených družstvách si zmerajú svoje florbalové sily. Veríme, že hra sa ponesie v duchu fair play, v dobrej nálade a zdravej súťaživosti. Netradičný  deň určite prinesie žiakom veľa pozitívnych športových zážitkov a hlavne veľa pohybu, ktorý je skvelý v akejkoľvek podobe. Športu zdar!

 • Bloková výučba

  Dňa 27. marca sme oslávili Medzinárodný deň vody blokovým vyučovaním. Žiaci prvého stupňa spoznávali vodné zdroje, popísali  kolobeh vody v prírode. Zamýšľali sa nad významom vody pre človeka a prírodu a nad zdrojmi jej znečistenia. Pracovali s portálom Kozmix. S pani učiteľkami zrealizovali zaujímavé pokusy.

  Žiaci druhého stupňa vyrobili Morenu, oboznámili sa so zvykmi a tradíciami jari viažucimi sa na vodu. Spoznávali prírodu nášho regiónu - Senianske rybníky. Porozprávali sa o správnom pitnom režime. Urobili chemický rozbor vody a zisťovali liečivé účinky minerálnych vôd v slovenských kúpeľoch.  Spoznávali vodný ekosystém tvorbou hry, ktorá je prístupná pre všetky triedy.  Pripravili komiks na tému: „Prečo je vodovodná epická?“ Žiaci  sa porozprávali o význame vody pre život, využívaní vody v domácnosti a šetrení vodou. Pracovali s portálom Fenomény sveta, kde spoznávali vodu z rôznych pohľadov.

  Veríme, že si uvedomili význam vody pre život a dôležitosť jej ochrany. 

 • Beseda s regionálnym spisovateľom

  V stredu 27. marca 2024 sa v našej škole uskutočnila beseda s regionálnou autorkou a dlhoročnou prispievateľkou do literárnych súťaží Mgr. Alenou Dorčákovou.

  Všetci s údivom a spočiatku neveriacky sledovali, kto zasadne do „kresla pre hosťa“. Nikto zo žiakov netušil, že to bude pani učiteľka, ktorá učí priamo v našej škole. Žiakom prvého stupňa porozprávala o tom, ako začínala s písaním a tiež, kto je jej vzorom. Odpovedala na množstvo otázok našich zvedavých žiakov. Najviac sa zaujímali o to, kde berie inšpiráciu a kedy má čas tvoriť, keď celé dni trávi s nimi v škole. Dozvedeli sa, že všetky veršované rozprávky, ale aj próza, ktorú uverejnila v súťaži Zemplínske pero, boli ocenené na prvých priečkach. Ako regionálnu autorku ju roky poznajú v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach.

  Žiaci si prečítali ukážky z jej tretej, zatiaľ nevydanej knihy a pobavili sa na úsmevných príbehoch zvieratiek, ktoré sa v jej príbehoch správajú presne ako ľudia v bežnom živote.

 • Zápis do 1. ročníka

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Finančné plánovanie

  V tomto školskom roku  sme sa opäť zapojili do celosvetovej kampane Global Money Week (GMW), ktorá už dvanásty krát pripomína dôležitosť finančného vzdelávania. Jej cieľom je podporovať mladých ľudí od útleho veku vo finančnej uvedomelosti a naučiť ich robiť správne finančné rozhodnutia.

  So žiakmi deviateho ročníka sme sa rozprávali o finančnom plánovaní. Vyskúšali sme si ho v praxi pri plánovaní školského výletu. Zistili sme, že naplánovať výlet nie je až také jednoduché, ak nás obmedzuje finančný rozpočet. Uvažovali sme o tom, aké sú možnosti financovania výletu. Cena výletu zahŕňa dopravu, ubytovanie, stravovanie, ceny vstupov na atrakcie a poistenie v horách. Žiakom sa síce podarilo zmestiť do rozpočtu, ktorí si zvolili, ale uvedomili si, že pri nedostatku finančných prostriedkov sa musíme v mnohých oblastiach uskromniť alebo možno sa aj niektorých vecí vzdať.

  Hovorí sa, že peniaze hýbu svetom a asi to bude pravda. Pretože vždy sa žije ľuďom ľahšie s nimi ako bez nich. Tešíme sa, že aj naši žiaci sú uvedomelí a pri plánovaní výletu pochopili hodnotu peňazí.

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny sa začínajú 28. marca 2024 a potrvajú do 2. apríla 2024. Nástup do školy je v stredu 3. apríla. Zároveň v tomto období bude prerušená aj prevádzka materskej školy.

  Prajeme všetkým príjemné sviatky.

 • Enviropátračka Umenie a tvorenie

  Naše družstvo Rosničky (kategória 13+) získalo ocenenie za úspešnú realizáciu outdoorových aktivít súťaže Strom života . Chladné počasie sa nám vo februári stalo inšpiráciou pre množstvo umeleckých stvárnení. Žiaci si rozvíjali zručnosti pri tvorení s prírodným materiálom, rozvíjali kreativitu a technické myslenie pri práci s vodou a ľadom. Spoločne sme sa naučili pracovať vo vonkajších podmienkach, ktoré z hľadiska počasia nie sú vždy ideálne.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  V utorok 19.3.2024 sa uskutočnil v Michalovciach už 70. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. V silnej konkurencii tých najlepších recitátorov z celého okresu sa  naša žiačka Michaela Tatárová so svojou prózou nestratila a v III. kategórii napokon získala diplom a malú cenu za účasť a úspešnú reprezentáciu. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 • Týždeň slovenských knižníc

  Od pondelka 4.3. do nedele 10. 3. 2024 prebiehal na Slovensku Týždeň slovenských knižníc, ktorého cieľom, bolo prepájanie rôznych vekových kategórií čitateľov. Každoročne sa pokúšame zvyšovať povedomie o knižniciach ako o  miestach pre všestranné využitie v každodennom živote.

  Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104 sa tiež zapojila do rôznych aktivít. So žiakmi prvého stupňa sme zablúdili do sveta rozprávok. Kreslili sme  populárne rozprávkové postavy a čítali obľúbené knihy a časopisy. Vyhľadali sme nové informácie z kníh a potom sa o nich rozprávali.

  Starší žiaci sa zamerali na informácie o slovenských autoroch a vypracovali projekty o Jozefovi Cígerovi Hronskom a Márii Rázusovej – Martákovej. Našu školskú knižnicu navštívili aj deti z materskej školy. Dozvedeli sa  základné informácie o knižnici, poprezerali si zaujímavé knihy a pani učiteľky im  prečítali rozprávku.

  Tešíme sa, že na pripravených aktivitách sa zúčastnili všetci žiaci našej školy.

 • Riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 9-2024 pre žiakov 5 - 8. ročníka

  Dňa 20.3.2024 sa uskutoční Testovanie 9-2024. Z tohto dôvodu riaditeľka školy udeľuje v tento deň riaditeľské voľno pre žiakov 5 - 8. ročníka.

 • Stolnotenisový turnaj chlapcov

  Žiaci našej školy sa dňa 11. marca 2024 zúčastnili stolnotenisového turnaja, ktorého usporiadateľom bola Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom. Naši chlapci obsadili 4. miesto.

 • Testovanie 9 2024

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra sa uskutoční 20. marca 2024 (v stredu) v priestoroch školy.

  Príchod žiaka do školy: najneskôr 7:30 hod.

  Harmonogram testovania

  Matematika

  • 08:00 – 08:10 h (10 minút) - úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov
  • 08:10 – 08:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  • 08:20 – 09:50 h (90 minút) - administrácia testu z matematiky
  • 09:50 – 09:55 h (5 minút) - zozbieranie testov, OH a pomocných papierov
  • 09:55 – 10:20 h (25 minút) - prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra

  • 10:20 – 10:25 h (5 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH
  • 10:25 – 10:35 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  • 10:35 – 11:45 h (70 minút) - administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry
  • 11:45 – 11:50 h (5 minút) - zozbieranie testov a OH

  Záver testovania

   

  Harmonogram testovania pre žiakov s upravenými podmienkami

  Matematika

  • 08:00 – 08:10 h (10 minút) - úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov
  • 08:10 – 08:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  • 08:20 – 10:05 h (105 minút) - administrácia testu z matematiky
  • 10:05 – 10:10 h (5 minút) - zozbieranie testov, OH a pomocných papierov
  • 10:10 – 10:35 h (25 minút) - prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra

  • 10:35 – 10:40 h (5 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH
  • 10:40 – 10:50 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  • 10:50 – 12:15 h (85 minút) - administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry
  • 12:15 – 12:20 h (5 minút) - zozbieranie testov a OH

  Záver testovania

   

  Povolené pomôcky: kalkulačky, ktoré umožňujú iba základné počtové úkony, rysovacie pomôcky – kružidlo, uhlomer, pravítka, ceruzka, pero, ktoré píše namodro (nie gumovateľné)

  Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

  Náhradný termín: 4.-5.4.2024 – miesto určí príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja v spolupráci s NIVaM.

  Žiak môže opustiť učebňu počas písania testu len vo výnimočných prípadoch, napr. nevoľnosť.

 • Nahrávanie piesne do súťaže Recykluj a vyhraj

  Žiaci ôsmeho ročníka sa zapojili do 21. ročníka celoslovenskej súťaže Recykluj a vyhraj v kategórii F – Pieseň.   

  Naspievali autorskú pieseň pani učiteľky a svojou snahou prispeli do súťaže, kde je možnosť vyhrať množstvo zaujímavých cien od malých darčekových predmetov a tričiek, cez elektroniku a finančnú pomoc pre školy.

  Aj takouto formou sa snažíme upozorniť na ochranu našej planéty.

 • Okresné kolo súťaže Šalianskeho Maťka 2024

  Dňa 21.2.2024 sa v Michalovciach konalo okresné okolo súťaže v prednese slovenských povestí. Každoročne sa do tejto recitačnej súťaže zapájame aj my.

  Po úspešnom 1. mieste v školskom kole v I. kategórii našu základnú školu reprezentovala žiačka Laura Agárdi. Nabrala odvahu a nebojácne sa postavila pred súperov z iných škôl v prednese povestí.

  Veríme, že aj účasť v takejto súťaži každého posúva ďalej a učí ho novým recitačným skúsenostiam.

  Ďakujeme za reprezentáciu školy v okresnej súťaži!

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  V piatok 23. 2. 2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori predviedli svoj talent v troch kategóriách, kde sa umiestnili v tomto poradí:

  POÉZIA

  I. kategória:

  1. miesto – Jenifer Ondová

  2. miesto – Karin Vajdová

  3. miesto – Martin Kanaloš, Nela Gajdošová

  II. kategória: 1. miesto- Oľga Siničáková

                       2. miesto- Lívia Sýkorová

                       3. miesto- Edita Balogová

  PRÓZA

  III. kategória

  1. miesto – Michaela Tatárová

   

  Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

 • Vyplácanie dopravného

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že dňa 4.3.2024 sa bude vyplácať dopravné a to v čase od 13:00 do 16:00.  Dopravné sa bude vyplácať za mesiace január a február.

  Žiadame rodičov, aby si dopravné vyzdvihli daný deň.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria