Navigácia

Školský blog

Bez rozdielu

Beseda/workshop – rasová diskriminácia, xenofóbia, kto som?

Dňa 11. decembra sa uskutočnila v našej škole pre žiakov 8. a 9. ročníka beseda spojená s workshopom so štatutárnou zástupkyňou Nadácie Milana Šimečku, pani Ninou Galanskou. V rámci tohto podujatia mali žiaci možnosť sledovať priame výpovede žiakov, ktorí sa stali obeťami rasovej diskriminácie, riešili otázky postojovej orientácie typov osobností, no venovali sa aj xenofóbii. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria