Navigácia

Školský blog

Na lodi priateľstva

Blog triedy 3.A - Moderná rozprávka

BLOG TRIEDY 3.A

Ukážka z knihy: Z básničky do rozprávky

Autor: Alena Dorčáková

 

Na hodine sme si spolu so žiakmi prečítali rozprávku s názvom Moderná rozprávka. Rozprávka bola veľmi zaujímavá, často sa v nej vyskytovali čísla, cudzie slová,  postavy. Po prečítaní príbehu boli žiaci zadelení do skupín, kde každej skupine bola priradená úloha:

 1. SKUPINA- napísať čo najviac čísel, ktoré sa vyskytovali v texte

 2. SKUPINA- napísať mená postáv, ktoré sa spomínali v rozprávke

 3. SKUPINA- napíš , čo najviac vecí, ktoré sa v rozprávke spomínali

Po skončení  práce skupín, sme si vyhodnocovali prácu žiakov .

 DRAMATIZÁCIA: znázorni telom číslo( z príbehu)

 

DIVADIELKO: využili sme bábky, ktoré máme vyrobené v triede, vytvorili sme si krátku dramatizáciu rozprávky

Výklad neznámych slov z textu:

saké, posilňovňa, luxusný, zájazd, posilňovať, honosné, vok, - vedieť k nim priradiť iný význam slova

ILUSTRÁCIE:  žiaci vytvárali ilustráciu k prečítanému textu

 

 

                                      

                                

 Pracovný list k rozprávke: Moderná rozprávka

 

1. Rozhodni, či je odpoveď pravdivá alebo nepravdivá. Písmená v odpovediech tvoria tajničku.

                                                                                    P     N

Princezná bývala luxusnom zámku.                                         O      B

Nehcela sa nikdy vydať.                                                    c     ch                     

Kráľ za Petronelku ponúkol mešec dukátov                             a       e

Princezná schudla deväť kíl.                                                    ch      m

a svadbe bol slávny kuchár Čing Van – Čeng.                         u       t

Svadba trvala dvadsaťdva dní.                                                  ľ       k

 

Tajnička:_______________________________

 

 

2. Bolo to takto? Prípadné chyby podčiarkni a napíš za vetou správne.

 

V jednom luxusnom hrade, v druhej izbe sprava, na troch saténových kreslách sedela štvrtá  dcéra piateho najmocnejšieho vládcu Otta von Ochechuľa šiesteho.

Osem ženíchov ju odmietlo, lebo sa stále napchávala zmrzlinou.

Preto kráľ, Otto von Ochechuľ desiaty, dal vyhlásiť do celej Európy, že toho, kto pomôže jeho dcére zhodiť nadbytočných deväť kíl , dostane nielen jeho dcéru za ženu, ale aj desať zahraničných áut, jedenásť zájazdov k moru a dvanásť športových oblekov známej značky a ešte veľa iných dôležitých i zbytočných harabúrd.

Trinásteho, v nedeľu popoludní, zazvonil na dvere zámku princ Zidan, štrnásty syn talianskeho vládcu Giacomma pätnásteho.

 

3. V texte sa spomína slovo vok. Vyber správny význam slova.

                                                     

 1. prísada do jedla – čínske korenie      

 2. čínska panvica na prípravu čínskych jedál               

 3. číňan, ktorý ovláda bojové umenia   

 4. čínsky odev

 

4. Dopíš jednou vetou, ako by mohla pokračovať rozprávka ďalej.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Nakresli ilustráciu k rozprávke.

               

 

 

Naša trieda vám túto knihu odporúča!

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria