Navigácia

Metodika 7 krokov 1. krok - Kolégium Zelenej školy 2. krok - Environmentálny audit 3. krok - EAP 4. krok - Monitoring a hodnotenie 5. krok - Proenvironmentálna výučba 6. krok - Informovanie a spolupráca 7. krok - EKO kódex Výsledky hodnotenia Environmentálna výchova Štandardy

Zelená škola

1. krok - Kolégium Zelenej školy

PRAVIDLÁ KOLÉGIA Zelenej školy v Palíne

1. Užšie kolégium sa stretáva pravidelne raz za mesiac, v stredu o 13:40 hod. v učebni prírodovedných predmetov.

2. Širšie kolégium sa stretáva pravidelne raz za štvrťrok, v stredu o 13.40 hod. v učebni prírodovedných predmetov.

3. Na stretnutia kolégia chodíme pravidelne a načas.

4. Na stretnutiach sme aktívni, tvoriví a vzájomne spolupracujeme.

5. Každý z kolégia má právo vyjadriť svoj názor. Dodržiavame pravidlá diskusie.

6. Žiacke kolégium po každom stretnutí informuje svojich spolužiakov o obsahu a plánovaných aktivitách kolégia.

7. Každý člen kolégia sa dobrovoľne zapája do činnosti Zelenej školy, dodržiava ekokódex školy, je príkladom pre ostatných.


Školský rok 2021/2022 

 

Kolégium Zelenej školy 

 

Hlavný koordinátor: RNDr. Ľubica Moskaľová 

Zástupca za 1.-4. : Mgr. Lucia Hrabíková 

Zástupca nepedagogických pracovníkov: Jozef Tokár 

Zástupcovia učiteľov: Dagmar Farkašová 

Mgr. Radoslav Sunitra 

Mgr. Jana Bartová 

Mgr. Michal Pado 

 

Zástupcovia žiakov: 

5.A            Veronika Sofia Matta 

                   Karin Kanalošová 

 

6.A            Veronika Tokárová 

                  Martin Bady 

 

7.A             Samuel Gombár 

                   Laura Matinová 

 

8.A/B           Eva Grajcarová 

                   Alex Miťko 

 

9.A             Michaela Dubská 

 

9.B              Tomáš Horváth 

                   Emília Petrová 


Škola: Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Školský rok 2020/2021

Kolégium Zelenej školy

Hlavný koordinátor: RNDr. Ľubica Moskaľová

Zástupca za 1.-4. : Mgr. Lucia Hrabíková

Zástupca nepedagogických pracovníkov: Jozef Tokár

Zástupcovia učiteľov: Dagmar Farkašová

Mgr. Radoslav Sunitra

Mgr. Jana Bartová

Mgr. Michal Pado

 

Zástupcovia žiakov:

 

   5.A             Michaela Tatárová

                      Martin Bady

    6.A            Samuel Gombár

                      Laura Matinová

   7.A/.B         Eva Grajcarová

                      Alex Miťko

    8.A             Richard Hajdu

    8.B             Tomáš Horváth

                       Emília Petrová

    9..A             Daniela Baňasová

                       Liana Cinkaničová

 


Škola: Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Školský rok 2019/2020

 

Kolégium Zelenej školy

 

Hlavný koordinátor: RNDr. Ľubica Moskaľová

Zástupca za 1.-4. : Mgr. Vladimíra Kročková

Zástupca nepedagogických pracovníkov: Jozef Tokár

Zástupcovia učiteľov: Mgr. Lucia Kriváková

Mgr. Radoslav Sunitra

Mgr. Jana Bartová

Mgr. Michal Pado

 

Zástupcovia žiakov:      

                       5.A     Samuel Gombár

                                   Ronald Šandor

                                   Ivana Ondová

6.B      Eva Grajcarová

                                   Alex MIťko

7.B      Tomáš Horváth

Emília Petrová

8.A      Daniela Baňasová

Angela Bodorová

9.A      Adam Grajcar

Gabriel Pohlodka

 


 

Škola: Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Školský rok 2018/2019

 

Kolégium Zelenej školy

Hlavný koordinátor: RNDr. Ľubica Moskaľová

Zástupca za 1.-4. : Mgr. Vladimíra Kročková

Zástupca nepedagogických pracovníkov: Jozef Tokár

Zástupcovia učiteľov: Mgr. Lucia Kriváková

Mgr. Renáta Ohrisková

Mgr. Alena Dorčáková

 

Zástupcovia žiakov:      

5.B  Eva Grajcarová, Veronika Gombárová

6.B   Emília Petrová, Tomáš Horváth

7.A   Angela Bodorová, Liana Cinkaničová, Matej Sabadoš

8.A   Gabriel Pohlodka, Bryan Pohlodka

9.A   Diana Ďurečková,, Barbora Lukáčová,

 


Škola: Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Školský rok 2017/2018

 

Kolégium Zelenej školy

Hlavný koordinátor: RNDr. Ľubica Moskaľová

Zástupca za 1.-4. : Mgr. Vladimíra Kročková

Zástupca nepedagogických pracovníkov: Ľubomír Pado

Zástupcovia učiteľov: Mgr. Lucia Kriváková

Mgr. Renáta Ohrisková

Mgr. Alena Dorčáková

 

Zástupcovia žiakov:      

5.B   Adrián Oláh,, Iveta Nošková

6.A   Diana Alžbeta Hudáková,, Liana Cinkaničová

7.A   Adam Grajcar

8.A   Diana Ďurečková,  Barbora Lukáčová, Matej Marcinčák

9.A   Milan Ujjobbáď, Lívia Virčíková 

    


Škola: Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Školský rok 2016/2017

 

Kolégium Zelenej školy

Hlavný koordinátor: RNDr. Ľubica Moskaľová

Zástupca za 1.-4. : Mgr. Vladimíra Kročková

Zástupca nepedagogických pracovníkov: Ľubomír Pado

Zástupca rady školy: Mgr. Jana Bártová

Zástupcovia učiteľov: Mgr. Lucia Kriváková

Mgr. Radoslav Sunitra

Mgr. Andrea Baťalíková

 

Zástupcovia žiakov:

4.A- Kristián Bross

4.B- Emily Anne Hannaford

5.A- Sofia Ličáková, Marton Tóth

6.A- Adam Grajcar

7.A- Diana Ďurečková, Barbora Lukáčová, Matej Marcinčák

8.A- Milan Ujjobbáď, Lívia Virčíková

9.A-  Mária Kondášová, Matej Popeľáš


 

Škola: Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka,  Palín 104

Školský rok 2015/2016

 

Kolégium Zelenej školy

 

Hlavný koordinátor: RNDr. Ľubica Moskaľová

Zástupca za 1.-4. : Mgr. Vladimíra Kročková

Zástupca nepedagogických pracovníkov: Ľubomír Pado

Zástupca rady školy: Mgr. Jana Bártová

Zástupcovia učiteľov: Mgr. Lucia Kriváková

Mgr. Radoslav Sunitra

Mgr. Andrea Baťalíková

 

Zástupcovia žiak

4.A- Daniela Baňasová

5.A- Adam Grajca

6.A- Diana Ďurečková

7.A- Natália Ubrežiová, Milan Ujjobbáď

8.A- Dávid Varga, Katarína Virčíková

8.B- Mária Kondášová,

9.A - Miloš Marcinčák, zástupca Rút Marcinčáková, Denisa Poľašková

                                                                        


                         

 

Škola: Základná škola s materskou školou Palín

Školský rok 2014/2015

 

Kolégium Zelenej školy

 

Hlavný koordinátor: RNDr. Ľubica Moskaľová

Zástupca za 1.-4. : Mgr. Vladimíra Kročková

Zástupca nepedagogických pracovníkov: Ľubomír Pado

Zástupca rady školy: Mgr. Jana Bártová

Zástupcovia učiteľov: Mgr. Lucia Kriváková

Mgr. Radoslav Sunitra

Mgr. Andrea Baťalíková

 

Zástupcovia žiakov:

4.A- Chiara Miťková

5.A- Diana Ďurečková

6.A- Natália Ubrežiová, Milan Ujjobbáď

7.A- Katarína Virčíková ( zástupca Nina Virčíková)

7.B- Jakub Mikloš ( Mária Kondášová)

8.A- Lukáš Bátora

8.B- Miloš Marcinčák ( zástupca Rút Marcinčáková, Denisa Poľašková)

9.A-  Michal Fajner, Michaela Lukáčová ( zástupca Boris Matta)

 


                                                                          

Škola: Základná škola s materskou školou Palín

Školský rok 2013/2014

 

Kolégium Zelenej školy

 

Hlavný koordinátor: RNDr. Ľubica Moskaľová

Zástupca za 1.-4. : Mgr. Vladimíra Kročková

Zástupca nepedagogických pracovníkov: Ľubomír Pado

Zástupca rady školy: Mgr. Jana Bártová

Zástupcovia učiteľov: Mgr. Lucia Kriváková

Mgr. Radoslav Sunitra

Mgr. Andrea Baťalíková

 

Zástupcovia žiakov:   

5.A- Natália Ubrežiová

6.A- Katarína Virčíková ( zástupca Nina Virčíková)

6.B- Kevin Hudák ( Majka Kondášová)

7.A- Lukáš Bátora ( zástupca Dávid Kačmár)

7.B- Miloš Marcinčák ( zástupca Rút Marcinčáková)

8.A- Boris Matta ( zástupca Patrik Hudy)

8.B- Michal Fajner ( zástupca Michaela Lukáčová)

9.A- Stanislav Ferko ( zástupca Anna Ujjobbáďová)

 


 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria