Navigácia

Metodika 7 krokov 1. krok - Kolégium Zelenej školy 2. krok - Environmentálny audit 3. krok - EAP 4. krok - Monitoring a hodnotenie 5. krok - Proenvironmentálna výučba 6. krok - Informovanie a spolupráca 7. krok - EKO kódex Výsledky hodnotenia Environmentálna výchova Štandardy

Zelená škola

6. krok - Informovanie a spolupráca

O našich aktivitách pravidelne oboznamujeme žiakov, učiteľov, návštevníkov školy , rodičov, širokú verenosť:

Žiakov na škole prostredníctvom násteniek, školského časopisu a školského rozhlasu.

Návštevníkov školy nástenkami.

Obyvateľov priľahlých obcí oboznamujeme o ENV problémoch prostredníctvom letákov a rozhlasových relácií v obecnom rozhlase.

Pre rodičov každoročne pripravujeme školskú akadémiu, na ktorej sa môžu oboznámiť s našimi aktivitami.

O.Z Medzie riekami vydávalo Spravodaj, v ktorom sme mali články o našich ENV aktivitách. Ten bol distribuovaný do domov v obciach Palín, Senné, Stretava, Stretavka a Zemplínska široká.

O.Z. SOSNA vydalo tri publikácie v ktorých sú opísané naše aktivity: Mládežnícke fórum, Dobrodružná vodná cesta a Riečne hladky.

Vyhodnotenie každej ENV aktivity dávame na internetovú stránku školy.

Tu je zopár internetových stránok , na ktorých sa sa píše o našich aktivitách.

 Chráňme si ovzdušie

Vplyv odpadov na čistotu ovzdušia

Ako redukovať znecistenie ovzdusia

https://www.skolske.sk/clanok/51782/palinski-ziaci-sa-ucili-piectvianocne-oblatky

https://www.skolske.sk/clanok/52225/palinskym-ziakom-nie-je-lahostajny-osud-nasej-planety

https://www.skolske.sk/clanok/54697/palinski-ziaci-sa-opatzapojili-do-celoslovenskej-kampane-do-skoly-na-bicykli

https://www.skolske.sk/clanok/56320/vpalineoslavili-svetovy-den-vody-online-konferenciou-netradicnymi-pokusmi-aaktivitami

https://www.skolske.sk/clanok/56415/dopravaaovzdusie-sa-stali-nosnou-temou-ziakov-z-palina

https://www.skolske.sk/clanok/57035/palinski-ziaci-i-skolkarisa-zdokonalili-vdopravnej-vychove

https://www.skolske.sk/clanok/58925/palinskiziaci-sa-venovali-environmentalnej-a-dopravnej-vychove


http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/palinski-ziaci-cistili-les/18748-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/zs-ms-palin/18681-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/ziaci-pripravovali-v-ramci-blokovej-v/15945-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/lesoochranarska-skola/13243-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/palin-blokova-vyucba-priroda-zelen/10295-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/svetovy-den-vody-v-paline/9610-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/v-paline-ucili-ziakov-pit-mlieko/5510-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/palinski-skolaci-zachranovali-zaby/2793-clanok.html

http://michalovce.korzar.sme.sk/c/7410142/najuspesnejsia-lesoochranarska-skola-je-z-palina.html

http://www.cas.sk/clanok/276435/smetisko-v-narodnej-prirodnej-rezervacii-skolaci-nasli-lavor-topanky-ale-aj-flasu-od-vodky.html

http://www.slovenskyvychod.sk/sk/index.php/spravodajstvo/1181-rezervaciu-jovsianska-hrabina-vycistili-skolaci-od-odpadkov

http://michalovce.korzar.sme.sk/c/7009736/v-zempline-chrania-stromy-aj-detske-lesne-hliadky.html

http://enpihazin.webnode.sk/news/skolenie-veducich-dobrovolnickych-skupin-12-10-2011/

http://www.enviromagazin.sk/enviro2007/enviromc2/07.pdf

 

 

Komunitu informujeme prostredníctvom :

 • násteniek

 • školského časopisu

 • internetovej stránky školy

 • Školskej akadémie

 • Články v miestnych a regionálnych médií

 • Spolupráca s rodičmi pri aktivitách realizovaných školou

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria