• PC učebne

   • ODBORNĚ UČEBNE

    Naša škola je vybavená:2 počítačovými učebňami, jednou jazykovou a jednou učebňou chémie a biológie. Tieto učebne ktoré boli zrekonštruované v roku 2020.

    16 učební je vybavených interaktívnou tabuľou s monhymi výučbovými aplikáciami.

    Inštalovaný operačný systém je Microsoft Windows 10 s kancelárskym balíkom MS Office 2016

     


                  

           

         Jazyková učebňa         Počítačová učebňa 1

    Stránka sa prerába..