Navigácia

Projekty 2022/2023 Projekty 2021/2022 Projekty 2020/2021 Projekty 2019/2020 Projekty 2018/2019 Projekty 2017/2018 Projekty 2016/2017 Projekty 2015/2016 Prekroč svoj tieň Za Palínskym mlynom UNDP-GEF,,Laborec - Uh Tvorba inovatívnych vzdelávacích metód pre vyučovací predmet anglický jazyk pre žiakov 1.-5. ročníka Junior Achievement Slovensko Projekt Šetrím, šetríš, šetríme Aby sme im lepšie rozumeli Spolu to dokážeme Projekt BUS - Zlaté prasiatko Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Hravo, dynamicky a interaktívne Inkluzívny model vzdelávania Projekt MOST Rozvojový projekt KAM DO MESTA


V školskom roku 2008/2009 sa na našej škole realizuje v mesiacoch marec –jún projekt „PRIDAJTE SA K NÁM!“, ktorý je podporený z Mikrograntového programu „Podpora partnerstiev v našom kraji“ (Projekt Laborec - Uh).

Tento projekt má posilniť návyky obyvateľov obcí Palín, Stretava a Senné v otázkach separácie a recyklácie, poukázať na problém čiernych skládok.

Všetkým našim aktivitám predchádzala anketa, ktorú žiaci našej školy uskutočnili v troch obciach Palín, Stretava a Senné. Ukázalo sa, že väčšina obyvateľov má skúsenosti so separovaním odpadov, no boli aj takí, ktorí neseparovali vôbec, či veľmi málo. Preto naša škola pripravila vďaka podpore tohto projektu informačnú kampaň a tiež chce poukázať na problematiku čiernych skládok v danom regióne.

V rámci projektu sa uskutočnia tieto aktivity, ktoré sú pripravované žiakmi našej školy:

1.    Návšteva skládky komunálneho odpadu Žabany – Michalovce  - 6.4.2009

2.    Vytvorenie nástenky v interiéri školy žiakmi školy – 7.4. 2009

3.    Návšteva firmy Kosit a.s. Košice, ktorá triedi, pripravuje odpad na recykláciu a tiež odpad spaľuje. – 15.5.

4.    Anketa o triedení odpadu obyvateľmi obcí Palín , Stretava, Senné- máj, jún

5.    Príprava letákov o separácii a recyklácii  odpadov pre obyvateľov obcí Palín, Senné a Stretava – máj 2009

6.    Roznášanie letákov obyvateľom obcí  – jún 2009

7.    Umiestnenie informačných letákov o projekte na najnavštevovanejšie miesta v obciach (obchody, obecné úrady) – jún 2009

Monitorovanie čiernych skládok v katastroch daných obcí, ich dokumentovanie a odstránenie – máj – jún 2009

Pozrite si letáky:

Leták č.1 - triedenie

Leták č.2 - recyklácia

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria