Navigácia

Projekty 2022/2023 Projekty 2021/2022 Projekty 2020/2021 Projekty 2019/2020 Projekty 2018/2019 Projekty 2017/2018 Projekty 2016/2017 Projekty 2015/2016 Prekroč svoj tieň Za Palínskym mlynom UNDP-GEF,,Laborec - Uh Tvorba inovatívnych vzdelávacích metód pre vyučovací predmet anglický jazyk pre žiakov 1.-5. ročníka Junior Achievement Slovensko Projekt Šetrím, šetríš, šetríme Aby sme im lepšie rozumeli Spolu to dokážeme Projekt BUS - Zlaté prasiatko Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Hravo, dynamicky a interaktívne Inkluzívny model vzdelávania Projekt MOST Rozvojový projekt KAM DO MESTA

Junior Achievement SlovenskoZŠ s MŠ Palín sa zapojila do projektu Základy podnikania, ktorý organizuje Junior Achievement Slovensko, n.o.Ciele programu:


-   dopĺňať tradičnú skladbu vyučovacích predmetov základných škôl konceptmi na rozvíjanie podnikateľských a ekonomických schopností

-   rozvíjať vedomosti žiakov o fungovaní a riadení ekonomických činností, o zodpovednosti v podnikaní v systéme ekonomiky voľného trhu

-   podnecovať žiakov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní

-   podať žiakom základných škôl pozitívne modely dospievajúcich a dospelých


Domovská stránka: Junior Achievement Slovensko, n.o.


Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria