Navigácia

Projekty 2022/2023 Projekty 2021/2022 Projekty 2020/2021 Projekty 2019/2020 Projekty 2018/2019 Projekty 2017/2018 Projekty 2016/2017 Projekty 2015/2016 Prekroč svoj tieň Za Palínskym mlynom UNDP-GEF,,Laborec - Uh Tvorba inovatívnych vzdelávacích metód pre vyučovací predmet anglický jazyk pre žiakov 1.-5. ročníka Junior Achievement Slovensko Projekt Šetrím, šetríš, šetríme Aby sme im lepšie rozumeli Spolu to dokážeme Projekt BUS - Zlaté prasiatko Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Hravo, dynamicky a interaktívne Inkluzívny model vzdelávania Projekt MOST Rozvojový projekt KAM DO MESTA

Projekt Šetrím, šetríš, šetríme

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis, ktorého partnerom je ZSE Energia, a.s.

 

Fotoalbum projektu

 

Začiatok projektu: september 2010

Ukončenie projektu: jún 2011

Šetrenie rôznych druhov energie nadobúda v súčasnej dobe dôležitú úlohu z hľadiska šetrenia nášho životného prostredia či nášho osobného finančného šetrenia. Aj z tohto dôvodu sme sa na našej škole rozhodli, že práve táto oblasť sa stane našou kľúčovou témou v rámci tohto projektu.

Aktivity realizované počas projektu – sú zamerané na žiakov, ich rodičov a širokú verejnosť v troch obciach Palín, Senné a Stretava

Pár aktivít realizovaných v tomto projekte:

1. Šarkaniáda –október 2010

2. Infostánok – január 2011

3. Besedy Greenpeace o neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojoch energie – september  

    2010 a apríl 2011
 

4. Návšteva vodnej elektrárne malá Domaša – apríl 2011
 

5. Nástenka – obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie a šetrenie energiami – november

    2010
 

6. Letáky na tému Obnoviteľné zdroje energie a Možnosti šetrenia energie v domácnosti

    (Jednoduché, ale účinné rady) – máj a jún 2011
 

7. Workshop – jún 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria