Navigácia

Projekty 2022/2023 Projekty 2021/2022 Projekty 2020/2021 Projekty 2019/2020 Projekty 2018/2019 Projekty 2017/2018 Projekty 2016/2017 Projekty 2015/2016 Prekroč svoj tieň Za Palínskym mlynom UNDP-GEF,,Laborec - Uh Tvorba inovatívnych vzdelávacích metód pre vyučovací predmet anglický jazyk pre žiakov 1.-5. ročníka Junior Achievement Slovensko Projekt Šetrím, šetríš, šetríme Aby sme im lepšie rozumeli Spolu to dokážeme Projekt BUS - Zlaté prasiatko Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Hravo, dynamicky a interaktívne Inkluzívny model vzdelávania Projekt MOST Rozvojový projekt KAM DO MESTA

Projekt je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a spolufinancovaný Obcou Palín a ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín 104


 

Hravo, dynamicky a interaktívne

Rozvojový projekt
„Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
v  základných školách 2013“

 

Cieľom tohto projektu je:

 • podporiť čitateľskú gramotnosť vo vyučovacom procese,
 • aktivizovať rodičov k práci so svojimi deťmi, a to prostredníctvom aktivít Deň v školských laviciach a Čítam aj s mamou a otcom,
 • inovovať didaktické prostriedky na digitálne vyučovanie,
 • vo vyučovacom procese využívať interaktívne výučbové programy,
 • na podporu interkultúrneho prostredia zrealizovať aktivity Prídu k nám cudzinci a Môj rodokmeň.

 

V rámci tohto projektu sa uskutočnia tieto aktivity, ktoré sú pripravené pre deti a ich rodičov:

 1. Čítam aj s mamou a otcom
 2. Prídu k nám cudzinci
 3. Môj rodokmeň
 4. Deň v školských laviciach

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria