Navigácia

Projekty 2022/2023 Projekty 2021/2022 Projekty 2020/2021 Projekty 2019/2020 Projekty 2018/2019 Projekty 2017/2018 Projekty 2016/2017 Projekty 2015/2016 Prekroč svoj tieň Za Palínskym mlynom UNDP-GEF,,Laborec - Uh Tvorba inovatívnych vzdelávacích metód pre vyučovací predmet anglický jazyk pre žiakov 1.-5. ročníka Junior Achievement Slovensko Projekt Šetrím, šetríš, šetríme Aby sme im lepšie rozumeli Spolu to dokážeme Projekt BUS - Zlaté prasiatko Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Hravo, dynamicky a interaktívne Inkluzívny model vzdelávania Projekt MOST Rozvojový projekt KAM DO MESTA

Rozvojový projekt

ROVNOSŤ  PRÍLEŽITOSTÍ  NA VZDELÁVANIE  

PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM  POSTIHNUTÍM  2014


 

Projekt je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

a spolufinancovaný Obcou Palín.

 

„MOST“

 

Cieľ projektu:

 • vytvoriť bezbariérové prostredie pre imobilné deti,  a to zakúpením Schodolezu
 • zabezpečiť kompenzačné pomôcky pre slabozraké dieťa
 • uľahčiť začlenenie týchto detí do spoločnosti, zlepšiť im život, umožniť pohyb, uľahčiť učenie
 • zrealizovať podporné aktivity pre všetkých žiakov – nazrieť do bežného života hendikepovaných detí

 

 

Aktivity:

 1. Rekonštrukcia toaliet
 2. Zakúpenie kompenzačných pomôcok
 3. Predstavenie schodolezu rodičom postihnutých detí, pedagógom a technicko-hospodárskym pracovníkom školy – inštrukcie dodávateľa
 4. Oboznámenie pedagógov s používaním čítacích elektronických lúp
 5. Spoznávame bariéry – v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 6. Hľadáme, čo nás spája – debarierizácia našich sŕdc – spoločné  workshopy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria