Navigácia

Projekty 2023/2024 Projekty 2022/2023 Projekty 2021/2022 Projekty 2020/2021 Projekty 2019/2020 Projekty 2018/2019 Projekty 2017/2018 Projekty 2016/2017 Projekty 2015/2016 Prekroč svoj tieň Za Palínskym mlynom UNDP-GEF,,Laborec - Uh Tvorba inovatívnych vzdelávacích metód pre vyučovací predmet anglický jazyk pre žiakov 1.-5. ročníka Junior Achievement Slovensko Projekt Šetrím, šetríš, šetríme Aby sme im lepšie rozumeli Spolu to dokážeme Projekt BUS - Zlaté prasiatko Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Hravo, dynamicky a interaktívne Inkluzívny model vzdelávania Projekt MOST Rozvojový projekt KAM DO MESTA

Prekroč svoj tieň

Na našej škole prebieha v období apríl - jún realizácia projektu „ Prekroč svoj tieň ”, vďaka podpore nadačného fondu skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou.

Program sme začali realizovať 20.4.2009.

1. Beseda s lekárom sa uskutoční:

    22.4. - pod názvom „ Máme zdravé pľúca ”.
    29.4. - pod názvom „ Sila súťaží ”.

2. Akcia pod názvom „ Kvet menom alkohol ” sa uskutoční 22.4.

3. Beseda pod názvom „ Následky pokušenia ” sa uskutoční po upresnení termínu koncom apríla (pravdepodobne 29.4.).

4. Akcia „ Alternatívne využitie farieb ” sa uskutoční v termínoch 22.4., 23.4. a 30.4. podľa toho, ako rýchlo a kvalitne budú žiaci pracovať.

Máj:

5. Akcia „ Alternatívne využitie farieb ” pokračuje ďalej, žiaci o maľovanie na tričká majú záujem.

6. Koordinátori primárnej prevencie budú 6.5. a 7.5. rozprávať so žiakmi na tému „ Ako sa rozhodnem ”

7. Jednodňový zájazd „ Pobyt bez cigariet ” sa uskutoční 29.5.

8. Témy „ Povedz to kamarátovi ” a „ Povedz to aj mne ” sa uskutočnia kvôli chorobe v priebehu júna (termín ešte bude upresnený).

Jún:

9. Beseda s lekárom:

      10.6. - pod názvom „ Nenič svoje múdre telo ”.
      17.6. - pod názvom „ Zdravý životný štýl verzus drogy ”.

10. 10.6. a 16.6.  - akcia „ Športové súťaže” - modelové situácie riešenia konfliktov.

11. 25.6.  beseda pod názvom „ Strom hodnôt ” - prostredníctvom besedy a dotazníka získať prehľad o trávení voľného času.


Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria