• Školský rok 2018/2019

    • Úspechy našich žiakov v školskom roku 2018/2019

      

     Okresné kolo

      

     1. miesto:       Práca polície očami detí

                             Zlatý matičný hlások

      

     2. miesto:        Biologická olympiáda, kat. E

                             Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO

      

     3. miesto:        Biologická olympiáda, kat. E

                             Medzníky II. svetovej vojny

                             Malé čierne perličky

                             Práca polície očami detí

      

     4. miesto:        Technická olympiáda

      

     7. miesto:       Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

                                  Biologická olympiáda, kat. C

      

     8. miesto:       Môj kamarát počítač, kat. Profík

     9. miesto:        Deň mladého zdravotníka

      

     10. miesto:     Biologická olympiáda, kat. D

                             Pytagoriáda

                             Súťaž mladých záchranárov CO

      

      

     Krajské kolo

      

     1. miesto:       Prečo je život so včielkami lepší ako bez nich

      

     9. miesto:        Zachyť energiu

                             Olympiáda v ruskom jazyku

      

      

     Celoslovenské súťaže

      

     1. miesto:       Jesenný environmentálny trojboj – mladší žiaci

                             Jesenný environmentálny trojboj – starší žiaci

                                   iBobor, kat. Benjamín – 2x 1. miesto

                             Budimírske studničky – literárna oblasť

                             Budimírske studničky – hudobná oblasť, III. kat.

                             Budimírske studničky – hudobná oblasť, V. kat.

      

     2. miesto:        Jarný environmentálny trojboj – mladší žiaci

     8. miesto:       GalaxyCodr – súťaž v programovaní

     9. miesto:        Labák

      

      

     Medzinárodné súťaže

      

     6.miesto:         Pohár vedy Beppo 2019

      

                

     Okrem toho:

     • sme mali až 9. úspešných riešiteľov celoslovenskej súťaže iBobor                       
     • naši starší žiaci získali čestné uznanie v Jarnom environmentálnom trojboji
     • sme získali opäť certifikát Zelená škola