Navigácia

Školský rok 2020/2021 Školský rok 2018/2019 Školský rok 2017/2018 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2015/2016 Školský rok 2013/2014 Školský rok 2012/2013 Školský rok 2011/2012 Školský rok 2009/2010 Školský rok 2008/2009

Školský rok 2013/2014

Aj v školskom roku 2013/2014 sme zaznamenali úspechy na úrovni okresných i krajských kôl, ale darilo sa nám aj v regionálnych, celoslovenských či medzinárodných súťažiach. Viacerí naši žiaci boli ocenení v športových, literárnych, hudobných, výtvarných alebo prírodovedných súťažiach.

Okresné kolá:

1. miesto                     Mladý zdravotník (žiaci 4. – 5. ročníka)

1. miesto                     Vybíjaná dievčat

1. miesto                     Záchrana osôb pri živelných pohromách a povodniach (výtvarná súťaž)

1. miesto                     Práca polície mojimi očami (výtvarná súťaž)

2. miesto                     Malé čierne perličky

2. miesto                     Bedminton

2. miesto                     Biologická olympiáda

3. miesto                     Bedminton

3. miesto                     Biologická olympiáda

3. miesto                     Florbal

3. miesto                     Záchrana osôb pri živelných pohromách a povodniach (výtvarná súťaž)

3. miesto                     Malé čierne perličky

Čestné uznanie             Malé čierne perličky

 

Krajské kolá:

1.miesto                      Vybíjaná dievčat

 

Regionálne súťaže:

1. miesto                     „Zalužicki poľo“ – I. kategória

1. miesto                     „Zalužicki poľo“ – II. kategória

3. miesto                     Fugova domovina

 

Celoslovenské súťaže:

1. miesto                     Detský čin roka – Pomoc prírode

1. miesto                     Najlepšia lesoochranárska škola 2014

1. miesto                     112 očami detí

 1. miesto                    Budimírske studničky (hudobná oblasť)

2. miesto                     Ekozvieratko roka, bocian biely (ekologicko-výtvarná súťaž)

2. miesto                     Maskot školy

2. miesto                     Komenský a my (výtvarná súťaž)

2. miesto                     Budimírske studničky (literárna oblasť)

3. miesto                     Budimírske studničky (hudobná oblasť)

3. miesto                     Budimírske studničky (literárna oblasť)

3. miesto                     Ľudské práva očami detí

3. miesto                     Energetika 2014

 

Ocenenie:                   Olympijské pohľadnice slovenským športovcom

                                  TASR článok – Kyberšikanovanie

                                  Noc s Andersenom – súťaž s vydavateľstvom Slovart (5 žiakov)

                                  Hovorme o jedle – strieborný diplom (celá škola)

                                  iBobor (5 žiakov)

                                  iHra

Medzinárodné súťaže:

                                   Spotreba pre život – časopis Palínsky spotrebiteľ (hlavná cena)

                                   Pohár vedy Kvark

                                   1:0 pre nemčinu          

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria