Navigácia

Školský rok 2020/2021 Školský rok 2018/2019 Školský rok 2017/2018 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2015/2016 Školský rok 2013/2014 Školský rok 2012/2013 Školský rok 2011/2012 Školský rok 2009/2010 Školský rok 2008/2009

Školský rok 2011/2012

Úspechy našej školy v školskom roku 2011/2012

Medzinárodné: Škola v klimatickej aliancii, Medzinárodný titul Zelená škola 2011/2012 (platí aj pre školský rok 2012/2013), Dobrodružná vodná cesta

Celoslovenské: Školské majstrovstvá SR – vybíjaná, Budimírske studničky, Projekt Občan,  Škola priateľská deťom, Zelený svet – Envirofilm, 1. internetová vedomostná olympiáda, Energia v tvojom regióne, Zodpovedne.sk, Recyklohry, Strom života – Deň biodiverzity, Zbieram batérie, Kvapka nádeje, Vesmír očami detí, Fullova ruža, Hasičská technika dnes a v minulosti

 

1.miesto

 • hudobná súťaž Budimírske studničky
 • Mladý zdravotník – okresné kolo
 • Vianočný basketbalový turnaj – chlapci
 • Volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy – Palín
 • Obvodové kolo OFDM  – vybíjaná
 • Lobkowitzov pohár
 • Okresné kolo vo vybíjanej
 • Krajské kolo vo vybíjanej
 • Zodpovedne.sk

 

2.miesto

 • 1. vedomostná internetová olympiáda (z 8995 súťažiacich!)
 • Deň biodiverzity
 • výtvarná súťaž Hasičská technika dnes a v minulosti
 • Malý futbal – obvodové kolo
 • literárna súťaž Budimírske studničky
 • Zodpovedne.sk
 • Vianočný basketbalový turnaj – dievčatá
 • Energetika 2012
 • Biologická olympiáda, kat. E /geológia/ – okresné kolo

 

3. miesto

 • Zodpovedne.sk
 • Okresné kolo  Midivolejbal – dievčatá
 • Obvodové kolo v stolnom tenise – chlapci
 • Basketbalový turnaj – dievčatá
 • Obvodové kolo Florbal Excel Cup – chlapci 5. – 7. ročník
 •  Biologická olympiáda, kat. E /geológia/ – okresné kolo

 

 

Ďalšie úspechy našich žiakov:

 

 

4.miesto

 • Krajské kolo v bedmintone – dievčatá
 • Okresné kolo Orion Florbal Cup – dievčatá 6. – 7. ročník
 • Obvodové kolo Florbal Excel Cup – dievčatá
 • Volejbalový turnaj o pohár riaditeľa školy – Pavlovce nad Uhom

 

5. miesto

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – obvodové kolo
 • Biologická olympiáda, kat. C – okresné kolo (3 piate miesta)
 • Majstrovstvá okresu v atletike – kriket (dievčatá)
 • Okresné kolo Orion Florbal Cup – dievčatá 8. – 9. ročník
 • Krajské kolo v bedmintone – chlapci

 

6. miesto

 • Okresné kolo Orion Florbal Cup – chlapci 6. – 7. ročník
 • Fyzikálna olympiáda – okresné kolo
 • Biologická olympiáda, kat. D – okresné kolo
 • Biologická olympiáda, kat. C – okresné kolo
 • Súťaž družstiev v cezpoľnom behu

 

7. miesto

 • Dejepisná olympiáda – okresné kolo
 • Biologická olympiáda, kat. D – okresné kolo

 

8. miesto

 • Školské majstrovstvá SR – vybíjaná
 • Biologická olympiáda, kat. E – krajské kolo
 • Majstrovstvá okresu v atletike – kriket (chlapci)
 • Majstrovstvá okresu v atletike – 1000 m (chlapci)

 

9. miesto

 • Dejepisná olympiáda – okresné kolo
 • Matematická olympiáda – okresné kolo
 • Okresné kolo Orion Florbal Cup – chlapci 8. – 9. ročník
 • Fyzikálna olympiáda – okresné kolo

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria