Navigácia

Školský klub detí Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD platný od 1.9. 2023 Výchovný program Galéria 23/24 Galéria 22/23 Galéria 21/22 Školský poriadok ŠKD 20192020 Rozhodnutie o určení mesačného poplatku ŠKD 2023/2024 Kompenzácia poplatku v ŠKD 2

Kompenzácia poplatku v ŠKD 2

Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2.

„Kompenzácia poplatku v školskom klube detí

 za žiakov zo sociálne znevýhodneného

prostredia a v hmotnej núdzi 2“

 

Naša škola sa zapojila do projektu MŠVVaŠ SR „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2“.

Cieľom projektu je podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov, resp. z rodín v hmotnej núdzi na aktivitách ŠKD. Kompenzáciou poplatkov sa odstráni hlavná prekážka pri zapojení sa týchto žiakov do aktivít. Všetci spoločne veríme, že i týmto spôsobom sa nám podarí vyrovnať rozdiely, ktoré vznikli vo vedomostiach žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria