Navigácia

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína Deň otvorených dverí v školskej knižnici Vianočné zvyky východného Slovenska Bloková výučba – Environmentálna výchova Prednes v cudzom jazyku Vyhodnotenie podujatia Počítačový Vševedko Súťaž Energetika 2012 Výsledky školského kola Slávik Slovenska 2012 Vyhodnotenie účelového cvičenia (jar 2012) Vyhodnotenie zberu papiera za šk. rok 2011/2012 Deň otcov – zábavno-športové popoludnie Zápis detí do 1. ročníka Výsledková listina zo Školského kola HK Noc s Andersenom v Palíne

Deň otvorených dverí v školskej knižnici

Deň otvorených dverí v školskej knižnici

 

Marec je mesiac kníh, preto sme aj my v našej školskej knižnici usporiadali Deň otvorených dverí. Dňa 21. marca 2012 bola školská knižnica otvorená v čase od 8.00 hod. do 14.30 hod. V tomto čase navštívilo knižnicu 59 žiakov našej školy. Cieľom podujatia bolo priblížiť žiakom školskú knižnicu a naučiť žiakov orientovať sa v školskej knižnici. Správkyňa našej školskej knižnice Mgr. Marta Hricová pripravila pre žiakov rôzne úlohy, ktoré ich oboznámili so školskou knižnicou, jej inventárom, rozdelením literatúry na vecnú a beletriu. Žiaci boli s podujatím spokojní a už sa tešia na to budúcoročné. 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria