Navigácia

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína Deň otvorených dverí v školskej knižnici Vianočné zvyky východného Slovenska Bloková výučba – Environmentálna výchova Prednes v cudzom jazyku Vyhodnotenie podujatia Počítačový Vševedko Súťaž Energetika 2012 Výsledky školského kola Slávik Slovenska 2012 Vyhodnotenie účelového cvičenia (jar 2012) Vyhodnotenie zberu papiera za šk. rok 2011/2012 Deň otcov – zábavno-športové popoludnie Zápis detí do 1. ročníka Výsledková listina zo Školského kola HK Noc s Andersenom v Palíne

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2014

Dňa 11. marca 2014 sa v našej škole konala súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tohto roku sa tejto prednesovej súťaže zúčastnilo 28 recitátorov I. a II. stupňa. Súťažilo sa v troch kategóriách: I. kategória (1. – 3. ročník), II. kategória (4. – 6. ročník) a III. kategória (7. – 9. ročník), pričom osobitne bola v týchto kategóriách hodnotená poézia a osobitne próza.


Výsledková listina:
 

I. kategória – poézia

        I. kategória – próza

1. miesto – Chiara MIŤKOVÁ (III.A)

2. miesto – Adam GRAJCAR (III.A)

3. miesto – Adrián OLÁH (I.B)

       

        1. miesto – Martin TÓTH (II.A)

       2. miesto – Iveta NOŠKOVÁ (I.A)

       3. miesto – Samuel CUPRÍK (III.A)

 

 

II. kategória – poézia

                                 

          II. kategória – próza

1. miesto – neudelené

2. miesto – Lívia VIRČÍKOVÁ (V.A)

3. miesto – Nikoleta NISTOROVÁ (V.A)

                 

         1. miesto – Jakub MIKLOŠ (VI.B)

         2. miesto – Natália UBREŽIOVÁ (V.A)

         3. miesto – Diana ĎUREČKOVÁ (IV.A)

 

 

III. kategória – poézia

 

           III. kategória – próza

1. miesto – Kristína KAČKOŠOVÁ (VII.B)

2. miesto – Rút Marcinčáková (VII.B)

3. miesto – Antónia TOVLINOVÁ (VII.B)

         1. miesto – Denisa SABOVIKOVÁ                         (VIII.B)

         2. miesto – Radoslava BARTOVÁ (VII.A)

    3. miesto – Denisa POĽAŠKOVÁ (VII.B)

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria