Navigácia

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína Deň otvorených dverí v školskej knižnici Vianočné zvyky východného Slovenska Bloková výučba – Environmentálna výchova Prednes v cudzom jazyku Vyhodnotenie podujatia Počítačový Vševedko Súťaž Energetika 2012 Výsledky školského kola Slávik Slovenska 2012 Vyhodnotenie účelového cvičenia (jar 2012) Vyhodnotenie zberu papiera za šk. rok 2011/2012 Deň otcov – zábavno-športové popoludnie Zápis detí do 1. ročníka Výsledková listina zo Školského kola HK Noc s Andersenom v Palíne

Bloková výučba – Environmentálna výchova

 

Pred Veľkou nocou sa v našej škole 2. a 3. apríla  konala Bloková výučba zameraná na environmentálnu výchovu, pričom tento rok sme sa v nej zamerali hlavne na najvzácnejšiu tekutinu, ktorú potrebuje každý živý tvor – VODU. Venovali sme sa však aj iným témam – prírode, triedeniu odpadov, šetreniu vodou v domácnosti atď. Počas týchto dvoch dní prebiehalo v škole i mimo nej množstvo aktivít a podujatí.

Žiaci I. stupňa sa dozvedeli viac o vode v krajine, spoznávali rieku Laborec a jej okolie, vyrábali „vodné kostýmy“ z odpadového materiálu. Žiaci tretieho ročníka pod vedením triednej učiteľky pripravili divadielko o kolobehu vody v prírode pod názvom O živote kvapky. Okrem týchto s vodou spojených aktivít sa žiaci naučili správne triediť odpad, pripravili nápisy na odpadkové koše a dozvedeli sa, kam patria staré elektrospotrebiče alebo staré batérie. Keďže sa blížili sviatky jari, žiaci pripravili jarné pozdravy a pohľadnice, no zapojili sa aj do aranžovania.

Na II. stupni si žiaci pripomenuli triedenie odpadu, pripravili o ňom postery, dozvedeli sa o tom, že každý človek za sebou zanechá určitú ekostopu a naučili sa ako sa táto ekostopa dá vypočítať. Rovnako aj títo starší žiaci absolvovali vychádzky k vode, vytvorili plagáty vodného ekosystému, športovali za záchranu planéty Zem, ale pracovali aj na výrobe vtáčích búdok.

Podujatia sa deťom páčili a zapájali sa do nich rady, preto v nich budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku.     

FOTOGALÉRIA

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria