Navigácia

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína Deň otvorených dverí v školskej knižnici Vianočné zvyky východného Slovenska Bloková výučba – Environmentálna výchova Prednes v cudzom jazyku Vyhodnotenie podujatia Počítačový Vševedko Súťaž Energetika 2012 Výsledky školského kola Slávik Slovenska 2012 Vyhodnotenie účelového cvičenia (jar 2012) Vyhodnotenie zberu papiera za šk. rok 2011/2012 Deň otcov – zábavno-športové popoludnie Zápis detí do 1. ročníka Výsledková listina zo Školského kola HK Noc s Andersenom v Palíne

Prednes v cudzom jazyku

Naša škola má rada cudzie jazyky, svedčí o tom aj vysoká účasť žiakov v školskom kole súťaže Prednes v cudzom jazyku, ktoré sa konalo 29. marca 2012. Na súťaži zazneli básne i prozaické texty vo všetkých cudzích jazykoch, ktoré sa v našej škole vyučujú – v angličtine, nemčine i ruštine. Súťaže sa zúčastnilo 43 recitátorov a prevažovali lyrické texty nad prozaickými, pričom najpočetnejšie zastúpenie mal anglický jazyk (24 recitátorov). Porota v zložení RNDr. Jarmila Sakáčová, Mgr. Daniela Sunitrová, Mgr. Marcela Tuturová a Mgr. Radoslav Sunitra mali čo robiť, aby vybrali víťazov.

 

Výsledková listina z anglického jazyka:

 

I. kategória (3. – 5. ročník)

1. miesto – Mária  K O N D Á Š O V Á

2. miesto – Natália  U B R E Ž I O V Á

Antónia  T O V L I N O V Á

3. miesto – Mária  M A Ď A R O V Á

 

II. kategória (6. – 9. ročník)

1. miesto – Michaela  L U K Á Č OV Á (próza)

Miloslava  N O Š K O V Á (poézia)

2. miesto – Jaroslav  B I L Í K

3. miesto – Paulína  Š U G A R O V Á

 

Výsledková listina z nemeckého jazyka:               Výsledková listina z ruského jazyka:

1. miesto – Nikoleta  V I R Č Í K O V Á                 1. miesto – Norbert  S L I Š K O

2. miesto – Branislav  H R E Š K O                         2. miesto – Timotej  I Š K Y – J A N Í K

3. miesto – Denisa  S A B O V I K O V Á              3. miesto – Miloš  M A R C I N Č Á K
 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria