Navigácia

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína Deň otvorených dverí v školskej knižnici Vianočné zvyky východného Slovenska Bloková výučba – Environmentálna výchova Prednes v cudzom jazyku Vyhodnotenie podujatia Počítačový Vševedko Súťaž Energetika 2012 Výsledky školského kola Slávik Slovenska 2012 Vyhodnotenie účelového cvičenia (jar 2012) Vyhodnotenie zberu papiera za šk. rok 2011/2012 Deň otcov – zábavno-športové popoludnie Zápis detí do 1. ročníka Výsledková listina zo Školského kola HK Noc s Andersenom v Palíne

Vyhodnotenie podujatia Počítačový Vševedko

19. apríla sa v našej škole uskutočnilo pre žiakov 1. – 4. ročníka podujatie Počítačový Vševedko, ktorého cieľom bolo ukázať žiakom, že počítač neslúži len na hranie hier, či pozeranie filmov, ale vie byť aj užitočným pomocníkom, ak s ním vieme správne pracovať. Pre žiakov boli pripravené teoretické i praktické úlohy – vyhľadávanie informácií na internete, odkreslenie obrázka v skicári (podľa vzoru), pomenovanie častí počítača atď. Presvedčili sme sa, že naši žiaci sú naozaj výborní v oblasti informačných a komunikačných technológií, pretože až 8 žiaci dosiahli maximálny počet bodov. Počítačovými Vševedkami sa stali Marko Čertan (IV.A), Diana Ďurečková (II.A), Jakub Mikloš (IV.B), Matúš Miťko (III.A), Matej Popeľáš (IV.B), Oto Ulbricht (III.A), Jakub Verčimák (IV.A) a Lívia Virčíková (III.A).

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria