Navigácia

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína Deň otvorených dverí v školskej knižnici Vianočné zvyky východného Slovenska Bloková výučba – Environmentálna výchova Prednes v cudzom jazyku Vyhodnotenie podujatia Počítačový Vševedko Súťaž Energetika 2012 Výsledky školského kola Slávik Slovenska 2012 Vyhodnotenie účelového cvičenia (jar 2012) Vyhodnotenie zberu papiera za šk. rok 2011/2012 Deň otcov – zábavno-športové popoludnie Zápis detí do 1. ročníka Výsledková listina zo Školského kola HK Noc s Andersenom v Palíne

Výsledky školského kola Slávik Slovenska 2012

 

17. apríla 2012 sa uskutočnilo v priestoroch našej školy školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2012. Súťažiaci mali za úlohu zaspievať dve piesne – jednu povinnú zo spevníka Slávika Slovenska a druhú ľubovoľnú, podľa vlastného výberu. Piesne boli odspievané so sprievodom hudobného nástroja. Spevácky najlepšie obstála v I. kategórii Barbora Lukáčová z II.A, ktorá si z povinných piesní vybrala pieseň Kapusta, kapusta. V II. kategórii bola najlepšia Kristína Virčíková zo VI.B, ktorá nám zaspievala zo Spevníka pieseň Spievaj si slávičku. Obe súťažiace budú našu školu reprezentovať 9. mája na okresnom kole v Michalovciach.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria