Navigácia

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína Deň otvorených dverí v školskej knižnici Vianočné zvyky východného Slovenska Bloková výučba – Environmentálna výchova Prednes v cudzom jazyku Vyhodnotenie podujatia Počítačový Vševedko Súťaž Energetika 2012 Výsledky školského kola Slávik Slovenska 2012 Vyhodnotenie účelového cvičenia (jar 2012) Vyhodnotenie zberu papiera za šk. rok 2011/2012 Deň otcov – zábavno-športové popoludnie Zápis detí do 1. ročníka Výsledková listina zo Školského kola HK Noc s Andersenom v Palíne

Vyhodnotenie účelového cvičenia (jar 2012)

7. mája 2012 sa uskutočnilo Účelové cvičenie, ktorého cieľom bolo nielen preveriť vedomosti a zručnosti žiakov z Ochrany života a zdravia získané v brannom kurze, ale aj zlepšiť telesnú zdatnosť žiakov. Po približne 70 minútovom pochode pokračovalo cvičenie súťažou družstiev chlapcov a dievčat, pričom 5. – 6. ročník súťažil v I. kategórii a 7. – 9. ročník v II. kategórii. Bolo pripravených 5 stanovíšť a  ŠTART – CIEĽ. Pri prvom stanovišti žiaci preukázali nadobudnuté vedomosti z predmetu Pohyb a pobyt v prírode. Druhé stanovište bolo zamerané na Zdravotnú prípravu. V treťom stanovišti museli aplikovať poznatky z predmetu Riešenie mimoriadnych udalostí. Štvrté stanovište bolo zamerané na fyzickú zručnosť, žiaci triafali loptičkami na stanovený cieľ. Posledné stanovište preskúmalo ich teoretické, ale i praktické vedomosti z Dopravnej výchovy. Každé družstvo dostalo kartičku, do ktorej im vedúci jednotlivých stanovíšť zapísali body. Žiaci mohli po absolvovaní všetkých stanovíšť  získať maximálne 25 bodov.    

 

Výsledková listina

I. kategória – chlapci                                                             I. kategória – dievčatá

V.B – 21 bodov                                                                    V.B – 23 bodov

V.A – 20,5 bodu                                                                   VI.B – 21 bodov

VI.A – 20,5 bodu                                                                 VI.A – 20 bodov

VI.B – 20,5 bodu                                                                  V.A, V.C – 18,5 bodu

 

II. kategória – chlapci                                                           II. kategória – dievčatá

IX.A – 24,5 bodu                                                                 IX.A – 25 bodov

VII.A – 23 bodov                                                                 VIII.A – 23,5 bodu

VIII.A – 20 bodov                                                               VII.A – 21,5 bodu

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria