Navigácia

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína Deň otvorených dverí v školskej knižnici Vianočné zvyky východného Slovenska Bloková výučba – Environmentálna výchova Prednes v cudzom jazyku Vyhodnotenie podujatia Počítačový Vševedko Súťaž Energetika 2012 Výsledky školského kola Slávik Slovenska 2012 Vyhodnotenie účelového cvičenia (jar 2012) Vyhodnotenie zberu papiera za šk. rok 2011/2012 Deň otcov – zábavno-športové popoludnie Zápis detí do 1. ročníka Výsledková listina zo Školského kola HK Noc s Andersenom v Palíne

Vyhodnotenie zberu papiera za šk. rok 2011/2012

Vyhodnotenie zberu papiera za šk. rok 2011/2012

 

MŠ              467 kg

I.A               378 kg

I.B                   0 kg

II.A              108 kg

III.A             616 kg

IV.A                0 kg     

IV.B             137 kg

V.A                11 kg

V.B              932 kg

VI.A            323 kg

VI.B              368 kg

VII.A           194 kg

VIII.A              0 kg

 IX.A            219 kg

 

 

Spolu: 3753 kg

 

 

 

Jednotlivci, ktorí nazbierali najviac papiera

v šk. roku 2011/2012

 

 

1. Viktória  T O K Á R O V Á  (V.B)                        770 kg

 

2. Martina  M A T Ú Š K O V Á  (VI.A)                   252 kg

 

3. Samuel  C U P R Í K (I.A)                                      245 kg

 

4. Jaroslav  L I N K  (IX.A)                                        219 kg

 

5. Dominika  HORŇÁKOVÁ  (III.A)                        216 kg

 

6. Matúš  M I Ť K O (III.A)                                        196 kg

 

7. Nikoleta  V I R Č Í K O V Á (VII.A)                      194 kg

 

8. Oto  U L B R I C H T (III.A)                                   167 kg

 

9.  Natália  S A B O V I K O V Á  (V.B)                     199 kg

 

10. Jakub  M I K L O Š  (IV.B)                                   137 kg

                           

 

 

 

 1. Danielko  S U N I T R A                                   235 kg
 2. Šimonko  O H R I S K A                                   172 kg
 3. Veronika  V A Ľ O V Č Í K O V Á                    31 kg
 4. Dávidko  M O S KA Ľ                                        20 kg
 5. Júlia  M I K L O Š O V Á                                     9 kg

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria