Navigácia

Platby a poplatky

Príspevky zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov – mesačne:

MŠ (materská škola): 6 €.  Deti, ktoré dovŕšili k 1.9.2021 päť rokov, príspevok neplatia.

ŠKD (školský klub detí – družina): 
3 €


Platby školskej jedálne, platné na základe VZN od 1.1.2023

CENA STRAVY

Materská škola:                                1,70 €
Základná škola:       1. -  4. ročník:    1,30 €
                              5. -  9. ročník:    1,50 €
Ostatní:                                           3,42 €

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria