Navigácia

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína Deň otvorených dverí v školskej knižnici Vianočné zvyky východného Slovenska Bloková výučba – Environmentálna výchova Prednes v cudzom jazyku Vyhodnotenie podujatia Počítačový Vševedko Súťaž Energetika 2012 Výsledky školského kola Slávik Slovenska 2012 Vyhodnotenie účelového cvičenia (jar 2012) Vyhodnotenie zberu papiera za šk. rok 2011/2012 Deň otcov – zábavno-športové popoludnie Zápis detí do 1. ročníka Výsledková listina zo Školského kola HK Noc s Andersenom v Palíne

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 20. marca 2012 sa v našej škole konala súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tohto roku sa tejto prednesovej súťaže zúčastnilo 21 recitátorov I. a II. stupňa. Súťažilo sa v troch kategóriách: I. kategória (2. – 4. ročník), II. kategória (5. – 7. ročník) a III. kategória (8. – 9. ročník), pričom osobitne bola v týchto kategóriách hodnotená poézia a osobitne próza. Recitátori pracovali lepšie s prozaickými textami, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Našu školu budú na okresnom kole v Michalovciach reprezentovať Jakub Mikloš (IV.B), Marek Tovlin (VI.A) a Veronika Farkašová (IX.A).
 

Kompletná výsledková listina:
 
I. kategória – poézia  I. kategória – próza

1. miesto – neudelené

2. miesto – Petra Miťková
                  Lívia Virčíková

3. miesto – Barbora Lukáčová

1. miesto – Jakub Mikloš

2. miesto – Diana Ďurečková

3. miesto – Oto Ulbricht

 

 

II. kategória – poézia

 

II. kategória – próza

1. miesto – neudelené

2. miesto – Miloš Marcinčák

3. miesto – Denisa Saboviková

                  Anna Ujjobbáďová

1. miesto – Marek Tovlin

2. miesto – Rút Marcinčáková

3. miesto – Maroš Horňák

 

 

III. kategória – poézia

 

III. kategória – próza

1. miesto – neudelené

2. miesto – Simona Poľašková

3. miesto – Kristína Lukáčová

1. miesto – Veronika Farkašová

2. miesto – Natália Nošková

3. miesto – neudelené

 

              

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria