• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 20110037 Exkluziv - 160 v.č. FJD 431 861 106,22 s DPH 12.01.2011 FOLLOW ME 17.09.2013
  Faktúra 180 FA za prenájom kopírky za mesiac 10/2019 63,66 s DPH 08.11.2019 XEROX LIMITED Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 13.11.2019 13.11.2019
  Zmluva 282019 KÚPNA ZMLUVA-Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa notebookov 7 866.00 s DPH 11.12.2019 MICOMP spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 11.12.2019
  Zmluva 272019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.11.2019 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104 Súkromná základná umelecká škola Ing. Eva Tchuriková Riaditeľka 04.11.2019
  Faktúra 1922486 školske ovocie 6,22 s DPH 11.12.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 18.12.2019 11.12.2019
  Faktúra 196887 zelenina,ovocie 81,49 s DPH 11.12.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 18.12.2019 11.12.2019
  Faktúra 119225045 potraviny 223,67 s DPH 11.12.2019 NOWACO Slovakia s.r.o Bidfood Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 18.12.2019 11.12.2019
  Faktúra 259 FA za obedy pre žiakov v HN od 01.11.2019-15.11.201909/2019 1 398,00 s DPH 15.11.2019 ŠJ ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 15.11.2019 15.11.2019
  Faktúra 258 FA za nákup hry vrámci projektu "ZAB" 800,00 s DPH 12.11.2019 MIPA - Ing. Paulina Ľudovít Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 14.11.2019 14.11.2019
  Faktúra 257 FA za nákup hygienických potrieb do ŠJ 17,56 s DPH 29.10.2019 HAGLEITNER Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 14.11.2019 14.11.2019
  Faktúra 255 FA vodné a stočné za obdobie 26.09.2019-31.10.2019 121,86 s DPH 07.11.2019 Východosl. vodárenská spoločnosť Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 14.11.2019 14.11.2019
  Faktúra 255 FA za nákup všeobecný materiál 184,50 s DPH 14.11.2019 MOUNTFIELD SK; s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 14.11.2019 14.11.2019
  Faktúra 254 FA za knihy vrámci projektu "ZAB" 202,35 s DPH 08.11.2019 SMARTKIDS Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 13.11.2019 13.11.2019
  Faktúra 253 FA za knihy vrámci projektu "SZP" 231,06 s DPH 08.11.2019 SMARTKIDS Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 13.11.2019 13.11.2019
  Faktúra 252 FA za výchovný koncert vrámci projektu "ZAB" 450,00 s DPH 08.11.2019 LETart production Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 13.11.2019 13.11.2019
  Faktúra 250 FA za nákup hygienických potrieb do ŠJ 365,70 s DPH 08.11.2019 HAGLEITNER Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 13.11.2019 13.11.2019
  Faktúra 261 FA za nákup učebných pomôcok 32,56 s DPH 13.11.2019 Zábavné učení, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 21.11.2019 21.11.2019
  Faktúra 249 FA za nákup zápisníkov A6 s perom 108,58 s DPH 08.11.2019 MIPA - Ing. Paulina Ľudovít Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 13.11.2019 13.11.2019
  Faktúra 196836 zelenina,ovocie 107,70 s DPH 09.12.2019 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 18.12.2019 09.12.2019
  Faktúra 1953703 potraviny 176,95 s DPH 09.12.2019 DMJ MARKET s.r.o. Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín 12.12.2019 09.12.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8460