• Záchranné zložky v našej škole

     • Počas Didaktických hier a Účelových cvičení sme si dňa 25.6.2024 v rannom čase nacvičili organizovaný pochod obcou Palín. Žiaci prvého stupňa spoznávali obec, dopravné značky a významné budovy v nej. Druhý stupeň v rámci ochrany života a zdravia vykonal pochod k rieke Laborec. Po návrate do areálu školy nás čakala zaujímavá časť nášho praktického výcviku tzv. „Outdoorové vyučovanie“.

      Na pôde našej školy sme privítali ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY. Praktické ukážky nám predviedli policajti z Okresného riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec z oddelenia kynológie. Žiakom vysvetlili význam ich práce a predstavili výcvik služobných psov, vyhľadávanie omamných látok, ľudí, chytanie zločincov a iné.

      Súčasťou ďalšej výučbovej časti boli HASIČI – Dobrovoľný hasičský zbor  z Lekároviec, vďaka ktorým si žiaci mali možnosť v priamom prenose pozrieť postup pri hasení požiaru, vyskúšali si výstroj hasiča i vybavenie hasičského auta.

      Čerešničkou v závere predvedenia hasičského zákroku bola pena, ktorou nás hasiči pokropili a zároveň schladili v tomto horúcom dni. Dá sa povedať, že príjemne uhasili blížiaci sa koniec školského roka.

      Za poskytnutie skvelých ukážok patrí veľká vďaka Okresnému riaditeľstvu hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec oddelenia kynológie a Dobrovoľnému hasičskému zboru z Lekároviec.

      Boli ste skvelí, Vaša práca je chvályhodná a do budúcnosti sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024  sa uskutoční v piatok 28. júna o 8.00 hod.

      V tento deň prevádzka materskej školy bude funkovať v riadnom režime.

      Prevádzka v ŠKD nebude.

     • Oznam - vyplácanie dopravného

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že dňa 27.06.2024 v čase od 08:00 do 16:00 a 28.06.2024 v čase od 08:00 do 10:00 sa bude vyplácať dopravné za mesiace máj a jún.

     • Školský výlet prvého stupňa na Ranči Klokočina

     • S blížiacim sa záverom školského roka sme mali možnosť otvoriť brány Ranča Klokočina, ktorý nám ponúkol svoje tajomstvá a poskytol žiakom množstvo poznania zo zvieracieho sveta.

      Rančom nás sprevádzali sprievodcovia, ktorí nám porozprávali mnoho zaujímavostí. Spoznali sme bližšie domáce zvieratká, ktoré nám dovolili aj nakŕmiť. Za bránou stajne, ktorá je domov krásnych koní sa nachádza aj veľká jazdiareň. Koníky nám predviedli svoje jazdecké schopnosti a potom sme si na ne s úžasom a rešpektom aj vysadli.

      Najzaujímavejšou častou bola „Ftačkareň“, v ktorej žiaci spoznávali jednotlivé druhy exotických zvierat. Bohatý výklad sprievodcu zaujal najmä tým, že niektoré druhy zvierat mali žiaci možnosť spoznávať priamo na svojej dlani.

      V závere výletu náš čakala opekačka, kde sme si pochutili na špekáčikoch. Deň sa nám skutočne vydaril a vrátili sme sa síce unavení, ale veľmi spokojní a plní nových zážitkov.

     • Detské dopravné ihrisko v Sobranciach

     • Žiaci druhého stupňa sa v piatok 14. 6. 2024 zúčastnili výcvikového bloku na Detskom dopravnom ihrisku v Sobranciach.

      Vedúci dopravného ihriska im vysvetlil pravidlá správania sa na chodníku a pri prechádzaní cez cestu bez priechodu aj s priechodom pre chodcov. Absolvovali jazdu vozidlom cez križovatku a kruhový objazd. Vysvetlili si ako sa správať na križovatke s riadenou premávkou svetelnými signálmi alebo policajtom. Vyskúšali si jazdu cez križovatku s dopravnými značkami a aj cez križovatku bez dopravného značenia. Oboznámili sa s pravidlami správania sa pri prechádzaní cez železničné priecestie so závorami. Vyskúšali si aj používanie nákladných a osobných prípojných vozidiel a nácvik riadenia vozidiel pomocou vyvažovania vlastného tela (Balans bike).

      Na záver vyskúšali simulátor dopravnej nehody – prevrátenia vozidla, simulátor nárazu a taktiež si mali možnosť otestovať „novinku“ simulátor vplyvu alkoholu a drog.

     • Príroda očami poľovníka

     • Dňa 11. 6. 2024 sa v našej škole konala beseda s Mgr. Michalom Padom, členom poľovníckeho združenia Laborec.

      Žiakov piateho ročníka informoval o zvieratách, ktoré sa vyskytujú v okolí Palína,  ako sa o nich poľovníci starajú, hlavne v zimnom období. Porozprával im  o stavaní posedov a kŕmelcov, o prikŕmovaní zvierat i o samotnom love zveri. Na ukážku doniesol zhody vysokej zveri, vysvetlil žiakom čo je to zhod a kedy ho môžu nájsť v prírode.  Pre žiakov bolo veľmi zaujímavé, chytiť si do ruky parohy jeleňa, srnca aj daniela.

      Beseda deti zaujala, získali mnoho užitočných informácií. Vďaka tejto besede žiaci získali iný pohľad na prácu poľovníka.  

     • Fenomény sveta

     • Peniaze sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Hovorí sa: „Peniaze hýbu svetom“. Určite ním pohnú, ak o nich máme vedomosti a vieme ich správne využiť.

      Aby si deviataci osvojili dôležité poznatky o financiách a získali zručnosti pri ich používaní na hodinách finančnej gramotnosti, využívali  balík vzdelávacích materiálov z kolekcie Fenomény sveta – Peniaze.

      Ten spestril a zatraktívnil každodenné vyučovanie.  Žiakom umožnil rozvíjať tímovú spoluprácu, kreativitu či komunikačné a prezentačné zručnosti.

     • Recykluj a vyhraj

     • Žiaci ôsmeho ročníka našej školy sa zúčastnili 21. ročníka spotrebiteľskej súťaže Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM.

      V kategórii F2 – pieseň sme nahrali skladbu na tému „Voľná tvorba“, ktorej autorkou je naša pani učiteľka.  Do tejto kategórie sa zapojili základné aj stredné školy z celého Slovenska, preto si ceníme, že sme sa dostali do šestky ocenených škôl.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

     • Školská olympiáda

     • Dňa 31. 5. 2024 sa v areáli našej školy konala Školská olympiáda. Deti z materskej školy a žiaci základnej školy súťažili v troch kategóriách a rôznych disciplínach. Vyskúšali si štafetové behy, beh na 400m, šprint na 30m, beh cez prekážky, skok z mesta, hod plnou loptou atď. Zapojili sa aj do kolektívnych športov – futbal a prehadzovaná.

      Hlavným mottom súťaže nebolo vyhrať, ale zapojiť všetkých žiakov školy do rôznych disciplín a rozvíjať talent k športu a pohybu. Keďže sme Zdravou školou, venujeme sa nielen zdravému stravovaniu, pestovaniu ovocia a zeleniny, ale aj športu. To, že máme zdatných športovcov sme dokázali práve v tento piatkový deň. Mnohí odchádzali aj s piatimi medailami na krku a šťastným úsmevom na tvári. To bol hlavný zámer a dôkaz toho, že deň sa vydaril ako mal.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave tohto dňa podieľali. Športu zdar!

     • Najlepší plagát o kompostovaní

     • V rámci Medzinárodného týždňa povedomia o komposte sme sa zapojili do súťaže „Najlepší plagát o kompostovaní“.

      Žiaci prejavili svoju kreativitu a vytvorili inšpiratívne plagáty, ktoré slúžia ako motivácia a návod ako kompostovať, či kompostovať lepšie. Našu školu úspešne zastupovali Dávid Lešňanský, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a Radoslav Lešňanský, ktorý získal 3. miesto.

      Výsledky zo súťaže sú zverejnené aj na webovej stránke www.nulaodpadu.sk a na facebookovej stránke www.facebook.com/priatelia.zeme.spz.

      Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov

     • Exkurzia Steelpark Košice

     • Dňa 30. mája sme so žiakmi  navštívili zábavné technické centrum Steelparkv Košiciach.

      Dostali sme možnosť aktívne sa zapojiť do prvkov interaktívnej výstavy. Vyskúšali sme si prírodné zákonitosti z oblasti  magnetizmu, optiky, biometrie, geológie, fyziky, chémie, strojárstva a ďalších. Expozícia mala veľký úspech nie len u žiakov, ale aj u učiteľov. Uvedomili sme si, že prírodné javy nás sprevádzajú v bežnom živote na každom kroku.

      Radi sa zúčastníme podobných náučných programov, či exkurzií, ktoré sú obrovským prínosom nie len pre život, ale aj pre výber povolania.

     • Deň pomoci planéte ZEM – Rozprávkový les

     • Opäť po dlhšom čase v mesiaci máj sa areál našej školy zmenil na rozprávku. Mohli ste tam stretnúť anjela i čerta, Mata a Pata, Šípkovú Ruženku, Drakulu, Pocahontas, či Mortisiu      a Wednesday...

      Celé doobedie sa nieslo v environmentálnom duchu, keď deviataci pripravili rovesnícke vzdelávanie pre škôlkarov a žiakov 1.stupňa. Toto čarovné dopoludnie si žiaci i deti z materskej školy naplno užili. S radosťou sa  zapojili do pripravených aktivít na jednotlivých stanovištiach. V závere všetci žiaci napísali a zložili sľub našej planéte Zem, kde sľúbili, že ju budú chrániť!

      Takto sa nám spoločne podarilo prežiť čas mimo školských lavíc a aspoň na chvíľu byť súčasťou environmentálneho rozprávkového sveta.

      Ďakujeme deviatakom a všetkým pedagógom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii tohto krásneho podujatia.

     • Zbierka „Modrý gombík 2024“

     • Úspešne sme dozbierkovali.  

      Podarilo sa nám vyzbierať sumu 54,50 €, ktorá poputovala na účet UNICEF-u. 

      Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí prispeli.  

     • Beseda – Problémové správanie mládeže

     • Dňa 21. mája 2024 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili besedy zameranej na kriminalitu mládeže, ktorou ich sprevádzala kpt. Ing. Zuzana Rozsypalová z OR PZ Michalovce. Pani policajtka žiakom vysvetlila pojmy ako šikanovanie, kyberšikanovanie, problémové správanie, a zároveň poukázala na to, aké riziká im hrozia vo virtuálnom priestore.

     • Plavecký výcvik

     • V mesiaci máj v termíne od 14. 5. do 17. 5. žiaci tretieho až šiesteho ročníka absolvovali plavecký výcvik na mestskej plavárni v Michalovciach.

      Cieľom plaveckého výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť sa splývať na vode, prípadne zdokonaliť už čiastočné plavecké zručnosti žiakov.

      V závere plaveckého výcviku žiaci preukázali svoje získané plavecké schopnosti v jednotlivých plaveckých spôsoboch.

     • DDl v Sobranciach

     • V pondelok 20. mája sa naši predškoláci z materskej školy a žiaci 1. stupňa zúčastnili v rámci dopravnej výchovy exkurzie na dopravnom ihrisku v Sobranciach.

      Dopravné ihrisko bolo vybavené dopravnými značkami a simulovaným železničným priecestím so závorami. V areáli ihriska nás sprevádzal inštruktor pán Onder, ktorý žiakov dôsledne upozornil a inštruoval ako sa bezpečne pohybovať po ihrisku, oboznámil ich s dopravnými značkami a ich významom.

      Žiaci mali možnosť v praxi si vyskúšať základy jazdy v cestnej premávke na šliapacích autíčkach, kde sa riadili dopravnými značkami a semaformi. Naši žiaci to bez problémov zvládli. Navyše si overili poznatky z dopravnej výchovy a obohatili svoje vedomosti o dôležitú skúsenosť. Vyskúšali si simulátor prevrátenia vozidla. Zistili dôležitosť používania bezpečnostných pásov počas jazdy.

      Bol to nezabudnuteľný deň plný pekných zážitkov a nových vedomostí.

     • 3. miesto v malom futbale žiačok ZŠ

     • Dňa 10.5.2024 sa v Strážskom uskutočnilo okresné kolo v malom futbale žiačok základných škôl.

      Turnaja sa zúčastnili štyri najlepšie družstvá z nášho okresu. Po dvoch prehrách a jednom víťaznom zápase sa naše družstvo dievčat umiestnilo na veľmi peknom treťom mieste. Našu školu reprezentovali: Bianka Molnárová, Edita Balogová, Nikola Bogdanová, Laura Egryová, Radoslava Horváthová a Melánia Koldušová.

      Ďakujeme dievčatám za vzornú reprezentáciu školy a predvedené výkony.

     • Modrý gombík 2024

     • „Deti sú ruky, ktorými sa držíme neba.“ – (Henry Ward Beecher)

      Slovenská nadácia pre UNICEF organizuje aj tento rok verejnú zbierku s názvom Modrý gombík 2024, do ktorej sa opäť zapojila aj naša škola. Výnos zbierky bude použitý na pomoc hladujúcim deťom.

      Milióny detí zaspávajú každý večer hladné. Vojny, klimatická kríza a prírodné katastrofy, za ktoré deti nemôžu, spôsobili, že ich taniere ostávajú prázdne. Prispením do zbierky MODRÝ GOMBÍK to môžeme zmeniť. Prostredníctvom výživových programov UNICEF zachraňuje milióny detských životov.

      V priebehu tohto týždňa (15. – 17. mája 2024) bude v škole prebiehať dobrovoľná zbierka pred začiatkom vyučovania, počas veľkých prestávok a po skončení vyučovania. Deti budú môcť symbolicky prispieť ľubovoľnou sumou do pokladničky, ktorá bude s výťažkom odovzdaná organizácii UNICEF.

      Za ľubovoľný príspevok dostane každé dieťa modrý gombík, ktorý si pripne na oblečenie ako symbol pomoci. Modrý gombík je poďakovaním za Váš príspevok.

      Prispieť môžete aj:

      • prostredníctvom QR kódu (3 EUR), ktorý sa nachádza na pokladničkách,
      • prostredníctvom www.modrygombik.sk,
      • zaslaním SMS v tvare „modry gombik“ na 844. 1 SMS = 3 €.

      Vopred ďakujeme za akýkoľvek finančný dar.

      Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva potenciál urobiť svet trochu lepším miestom.