Navigácia

 • Projekt CROCUS

  Projekt CROCUS je bezplatný projekt pre žiakov a mladých ľudí vo veku od 10 rokov. Začal v roku 2005 ako írska iniciatíva a dodnes sa rozšíril do dvanástich európskych krajín. Ambíciou je, aby sa do projektu Crocus zapojili všetky členské štáty Európskej únie.

  Do tohto zaujímavého projektu sa naša škola zapojila už druhý krát. Tak ako minulý rok, znova sme vysadili cibuľky žltých krókusov. Ich krásne kvietky nám na jar pripomenú všetky nevinné detí, ktoré zahynuli v koncentračných táboroch. Pripomíname si tým krehkosť života.

  Krókusy prinášajú zároveň nádej na život v lepšej spoločnosti, ktorá šíri ľudskosť a dobro pre všetkých bez rozdielu.

 • Florbalový turnaj - obvodové kolo

  Dňa 13. 11. 2023 sa na 1. Základnej škole T. J. Moussona v Michalovciach uskutočnilo obvodové kolo vo florbale, kde sme obsadili 4. miesto.

  Našu školu reprezentovali žiaci druhého stupňa. Zmerali si svoje sily so žiakmi 1. Základnej školy T. J. Moussona, Michalovce, 8. Základnej školy Pavla Horova, Michalovce a Základnej školy s materskou školou, Pavlovce nad Uhom.

  V tomto turnaji sme získali cenné skúsenosti, ktoré určite do budúcna využijeme pri iných príležitostiach. Naďalej sa budeme snažiť budovať nášho športového ducha.

 • Enviropátračka - Prírodné hodiny

  Aj v tomto školskom roku 2023/2024 sme sa zapojili do celoslovenskej environmentálnej súťaže Strom života. Naše družstvo Rosničiek sa v kategórii 13+ potrápilo  s rôznymi praktickými úlohami.

  Pomocou slnečných hodín sme merali čas, skúmali sme vplyv biologických hodín na ,,časozberné kvety“ a zisťovali, ako ovplyvňujú jednotlivé fázy mesiaca rast hrášku. Pozorovali sme zmeny v správaní živočíchov v závislosti od zmien počasia, nahrávali a spoznávali rôzne zvuky z prírody. Doma sme zas testovali, ako sa zmení kvalita nášho spánku, keď pred spaním obmedzíme používanie televízie a mobilov.

  Pri riešení úloh sme sa zabavili, získali nové informácie o veciach okolo nás a uvedomili si aktuálny problém, ktorý sa týka klimatických zmien na našej Zemi.

 • Náš spoločný „Letter project“ s partnerskou školou z Poľska

  Všetci sme netrpezlivo očakávali odpoveď na naše listy, ktoré sme adresovali do Poľska v rámci osláv Európskeho dňa jazykov v mesiaci september.

  Napísali nám kamaráti, rovesníci zo školy Podsztawovej w Siedlcu Duzym v Poľsku. Dostali sme 35 listov, ktoré sme si pozorne prečítali. Zistili sme, že naši rovesníci z inej krajiny majú obdobné problémy aj radosti ako my. Využili sme zručnosti z anglického jazyka, najviac čítanie a písanie. Podarilo sa nám skontaktovať s novými priateľmi na Instagrame. Komunikačným jazykom  so zahraničnými priateľmi sú jazyky - anglický, nemecký a ruský.

  Aj cestou písania listov môžeme naše vedomosti využiť v praktickom živote. Jazyky sú otvorenou bránou do našich sŕdc

 • Okresné kolo v stolnom tenise žiakov

  Žiaci našejj školy sa dňa 7.11.2023 zúčastnili okresného kola v stolnom tenise, ktorého usporiadateľom bola Základná škola Mierová 1 Strážske.

  Súťaže sa zúčastnilo sedem družstiev z michalovského okresu. Naši chlapci obsadili krásne 4. miesto.

  Srdečne blahoželáme!

 • Bloková výučba

  Viete kto je spotrebiteľ? Ako sa spotrebiteľ môže chrániť? Čo je to reklamácia? Toto všetko a ešte omnoho viac sa žiaci našej školy naučili počas blokovej výučby dňa 27.10.2023. Bloková výučba bola zameraná na  finančnú gramotnosť - Deň spotrebiteľa. Bola realizovaná vďaka rozvojovému  projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023.

  Žiaci sa oboznámili s problematikou ochrany spotrebiteľa, so základnými pojmami o ochrane spotrebiteľa, právach spotrebiteľa a povinnostiach predávajúceho. Porovnávali nákupy a reklamáciu v kamennom a internetovom obchode, dozvedeli sa o nečestných praktikách výrobcov a obchodníkov a tiež s možnosťami, ako sa voči ním chrániť.

  Na základe týchto informácií každá trieda vytvorila leták, ktorý zástupcovia triedy prezentovali pred žiakmi školy. Vybrali sme najvýstižnejší leták, ktorý bude reprezentovať našu školu na konferencii „ Náš zákazník, náš pán“.

 • Deň vedy a techniky

  Dňa 9.11.2023 sa na našej škole uskutoční Deň vedy a techniky

  Žiaci 6. - 9. ročníka predvedú svoje zručnosti z fyziky, chémie, geografie, biológie a informatiky:

   - 15. minútové ukážky pokusov, skúmania, bádania a overovania,

   - novinky pre mladších žiakov z prvého stupňa,

   - deň plný zaujímavostí,  

   - deň nových poznatkov a skúsenosti.

  Poďte sa s nami všetci zabaviť!

 • Oznam - rodičovské združenie a vyplácanie dopravného

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že dňa 2.11.2023, v čase od 15:00 do 17:00 sa uskutočńí rodičovské združenie.

  Zároveň sa v tomto čase bude vyplácať aj dopravné za mesiace september a október.

 • Správna voľba povolania 2023 - Študuj v kraji

  Dňa 25. októbra 2023 sa v rámci kariérového poradenstva uskutočnilo podujatie Správna voľba povolania 2023 - Študuj v kraji. Prezentačnej výstavy 11-tich stredných škôl v priestoroch športovej haly Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach sa zúčastnili naši žiaci 9. ročníka. Odprezentované boli stredné školy okresov Michalovce a Sobrance v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

 • Science show

  Dňa 25.10.2023 sa žiaci siedmeho a deviateho ročníka našej školy, zúčastnili Science show v centre popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova.

  Science show je unikátna kombinácia vedy a zábavy.  Fyzikálne a chemické pokusy, striedali  detektívne výpravy do histórie, spoznávanie nanotechnológií. Školská fyzika sa mnohým zdá, že je odtrhnutá od bežného života, no my sme videli, že fyzika je „IN“.

  Tešíme sa na ďalšiu zaujímavú a poučnú návštevu v tomto centre nášho okresného mesta Michalovce.

 • Vedecký kuriér na našej škole

  Aj v tomto školskom roku sme sa v rámci Európskej noci výskumníkov zapojili do „Vedeckého kuriéra“, ktorého cieľom  bolo ukázať žiakom, že aj vedecká práca môže byť zábavná.

  Témami tohto ročníka boli tajomstvá vody a vizuálne klamstvá alebo inak povedané očné klamy. Žiaci pomocou jednoduchých experimentov overili kolobeh vody v prírode, naučili sa ako teplota vody ovplyvňuje jej hustotu. Overili si, že voda dokáže tiecť do kopca a vysvetlili prečo je tomu tak. Prostredníctvom pokusov s cukrom a mydlom vyskúšali prúdenie vody a povrchové napätie. A keď sa im zdalo, že ich voda už ničím neprekvapí, zistili, že pomocou svojho tela a pravítka dokážu ohnúť prúd vody. Ďalšími pokusmi preverili aj svoje zrakové vnímanie, resp. jeho nedokonalosť. Vyskúšali si na akom princípe funguje animovaný film alebo ako sa z dvoch obrázkov stane jeden.

  V závere sa tiež bližšie pozreli na rozklad svetla a povedali si z ktorých farieb sa skladá svetlo. Dúfame, že žiakom sa pokusy páčili a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

 • Hovorme o jedle

  V tomto školskom roku sme sa v rámci celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle zapojili do témy Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny. Súťaž prebiehala od 16.10. do 20.10.2023 a my sme za ten čas uskutočnili 16 aktivít na danú tému. Každá z týchto aktivít bola veku primeraná, zaujímavá, poučná aj zábavná.

  Prváci vytvorili vzorkovnicu strukovín, druháci až štvrtáci zase pohľadali strukoviny v klasických rozprávkach. Našli ich v Jankovi Hraškovi aj v Princeznej na hrášku. Rozprávky nielen prečítali, ale aj vypracovali zaujímavé úlohy, či si zahrali divadielko s vlastnoručne vyrobenými bábkami. Zaspievali si aj veselú pesničku z tvorby našej pani učiteľky. Starší žiaci sa cez históriu Slovanov oboznámili s ich jedálnym lístkom, naučili sa názvy rôznych druhov strukovín a mäsa vo všetkých jazykoch, ktoré sa učia na našej škole. Zisťovali prítomnosť bielkovín v potravinách, zaoberali sa aj pestovaním obilnín a strukovín, či chovom dobytka vo svete. Samozrejme nezabudli ani na prípravu do života a vyrobili chutné tradičné aj netradičné nátierky, upiekli cícerový koláč, či dokonca klíčili niektoré druhy strukovín. Ušili si aj vkusné vrecúška na strukoviny, aby nahradili potrhané priemyselné obaly. Rozmanitosť tvarov a farieb strukovín využili na výrobu krásnych obrázkov a dekoratívnych predmetov. V školskom klube sa zahrali na trhovisko a niektorí žiaci sa nám pochválili svojimi úlovkami rýb.


  Všetci žiaci krásne pracovali a zaslúžia si za svoju prácu veľkú pochvalu.

 • Deň mladých hasičov

  V piatok dňa 20.10.2023 sa naši žiaci  zúčastnili okresného kola súťaže Deň mladých hasičov“, ktoré usporiadala Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Zmerali si sily so svojimi rovesníkmi z michalovského i sobraneckého okresu.

  Súťažili vo ôsmich kategóriách - streľba zo vzduchovky, prekonanie prekážky (tunel), zásah ručnou prenosnou striekačkou, základy prvej pomoci, základy topografie, vedomosti z dopravnej výchovy a požiarnej ochrany a tiež viazanie uzlov.

  Naši šikovní žiaci získali 3. miesto. Srdečne blahoželáme.

 • Tekvicománia a jesenné tvorenie

  Milí žiaci a rodičia,

  členovia Školského parlamentu Vás srdečne pozývajú dňa 26.10.2023 o 15.30 do priestorov našej školy na Jesenné tvorenie a v prípade veterného počasia aj na púšťanie šarkanov.

  Príďte si so svojimi ratolesťami trošku popustiť uzdu fantázii pri vyrezávaní tekvičiek – svetlonosov. Doneste si so sebou tekvicu, pomôcky na vyrezávanie, šarkana a dobrú náladu.

  Ak by niekomu termín nevyhovoval, môže už vyrezanú tekvičku doniesť vopred, vo štvrtok ráno 26.10.2023. Výstavka TEKVICOMÁNIE potrvá do piatka 27.10.2023.

  Tešíme sa na Vaše kreatívne ručičky!

 • Pomoc prírode (Realizovaná z rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2023)

  Žiaci deviateho  ročníka  sa dňa 12. 10. 2023 v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky zapojili do likvidácie inváznych rastlín v lesoparku Remetské Hámre.

  Jednalo sa o druhy Fallopia japonica a slnečnica hľuznatá, ktoré je možné odstrániť len  mechanickou likvidáciou  (vyťahovaním s koreňmi a spálením). Deviataci ich z územia lesoparku odstránili, vynosili na kopu a  pracovníci Štátnej ochrany prírody lesopark pokosili. Spoločne vyhrabali miesta určené na výsadbu líp a vysadili mladé stromčeky.

  Po usilovnej práci, na čerstvom vzduchu sa naše „usilovné včeličky“ posilnili pri  opekačke. Nádherné prostredie pod lesom očarilo všetkých. Spokojní a  so zadosťučinením sa rozlúčili s krásnou prírodou. Na záver tejto enviromentálnej akcie navštívili aj pamätník SNP.

 • Jazyková súťaž - EDL Butterflies

  Po ukončení hlasovania chceme všetkým poďakovať za každú hviezdičku, ktorú sme dostali. Tím „Palínske ikony“ z 9.A kreatívnou formou vytvoril poster, ktorý sa nám,  aj Vám, nadšencom cudzích jazykov veľmi páčil. Pri samotnom zrode nášho dielka sme šikovne prepojili vedomosti zo slovenského a ruského jazyka. Určite dostali zabrať aj naše výtvarné a technické zručnosti, ktoré sa odrazili v samotnej práci.

  Za našu snahu sme získali 1. miesto (cenu verejnosti). Organizátorom súťaže ďakujeme a výhercom blahoželáme.

  Podrobnosti nájdete: cena verejnosti v EDJ Motýle 2023 skupinky https://www.jazykovevzdelavanie.sk/2023/10/edj-motyle-2023/

 • Výchovný koncert LETart production – Medzi nami

  Dňa 11.10.2023 sa žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili výchovného koncertu, ktorého cieľom bolo poukázať na  generačné rozdiely, iné priority či iné záujmy. Medzi nami žije mnoho odlišných ľudí, a tí sa musia naučiť navzájom akceptovať a vychádzať spolu.

  Tematická hudba pochádza z autorskej dielne Borisa Lettricha, speváka skupiny AYA. Textami sa autor snaží motivovať mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry.

  Rasizmus, intolerancia, extrémizmus, nenávisť k sebe i k okoliu,  radikalizácia mládeže, či neschopnosť zaradiť sa do spoločnosti, boli základnými myšlienkami výchovného koncertu.

 • Palínske ikony

  Do oslavy dňa jazykov sme sa tento rok zapojili v rámci jazykového vzdelávania na stránke: https://www.jazykovevzdelavanie.sk/2023/10/edj-motyle-2023/  s aktivitou EDL Motýle ~ EDL Butterflies.

  Priletelo veľa rôznych motýľov, preto neváhajte a podporte náš plagátik č.6 svojím hlasovaním.

  Zapojiť sa do  hodnotenia môžete cez formulárik pod fotkami. Pošlite hviezdičky nášmu plagátiku v časti SKUPINKY.

  Hviezdičky môžete posielať do 8. októbra 2023 do 20:00 hod.

  Predpokladaný termín uverejnenia výsledkov je 10. október 2023.

  Posielajte hviezdičky a podporte náš tím „Palínske ikony

  ĎAKUJEME

 • „Píšeme si listy“ s partnerskou školou z Poľska 

  Písanie listov má svoje neopakovateľné čaro. Rozvíja tvorivosť osobnosti žiaka, vzbudzuje u adresátov ich zvedavosť. Žiaci 7. – 9. ročníka pod vedením vyučujúcich cudzích jazykov, oslávili Európsky deň jazykov nezvyčajným spôsobom. Nadviazali priateľstvo s rovesníkmi zo Szkoly Podstawowej w Siedlcu Dužym v Poľsku. A tak sa zrodil spoločný „Letter project“.

  Čo bolo cieľom? Aplikovať už osvojené vedomosti a zručnosti z anglického jazyka v praxi. Žiaci sa v krátkosti predstavili, opísali svoje prázdninové zážitky. 

  Slovensko je krásna krajina s kultúrnym dedičstvom, ktoré by sme radi priblížili našim kamarátom. Zasielame spolu  28 listov a tešíme sa na nové listové kamarátstva. 

 • BeActive v palínskej škole

  Európsky týždeň športu sa konal v dňoch od 23. do 30. septembra.  Bol určený naozaj pre každého, a to bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň telesnej zdatnosti. Zámerom bolo spojiť žiakov, rodičov, zamestnancov a priateľov školy, podporiť ich v športe a povzbudiť k pohybovej aktivite.

  Samozrejme aj naša škola ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka v Palíne 104 bola súčasťou, pridala sa k 40 európskym krajinám, ktoré sa do tohto projektu zapojili.

  Hlavnou témou ostalo výstižné „BeActive“ – činorodosť, ktorá má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu nielen jeden týždeň, ale celoročne. Pripravili sme v tomto týždni rôzne aktivity, ktoré sme postupne plnili a ktorými sme prispeli k pohode, ale aj k pohybovej aktivite od najmladších až po najstarších z nás.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria