Navigácia

 • Malí florbalisti v Michalovciach

  5. apríla 2023 sa mladší žiaci našej školy zúčastnili na veľkonočnom florbalovom turnaji, ktorý organizovala ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach. Zmerali si tam sily s ďalšími 8 školami. Všetci účastníci dostali diplom za účasť, spoznali nových kamarátov a odniesli si nové športové zážitky.  ​​​​​​​

  Chlapcom a dievčatám za reprezentáciu našej školy ďakujeme. 

 • 12. apríl - Medzinárodný deň florbalu

  V našej škole sme si v stredu 12. apríla pripomenuli Medzinárodný deň florbalu. Žiaci a žiačky 7. – 9. ročníka využívali počas tohto dňa hodiny telesnej a športovej výchovy na aktívny pohyb  s loptičkou a florbalovou hokejkou. Popoludní sa zapojili  malí aj veľkí žiaci do športového popoludnia s florbalom. Vytvorili družstvá a zmerali si svoje florbalové sily. Hra sa niesla v duchu fair play, v dobrej nálade a zdravej súťaživosti. Víťazmi sa stali všetci prítomní, ktorí boli v závere ocenení diplomom. Netradičný  deň určite priniesol žiakom veľa pozitívnych športových zážitkov a hlavne veľa pohybu, ktorý je skvelý v akejkoľvek podobe. Športu zdar! 

 • Stretnutie s Andersenom 2023

  Tradičnou obľúbenou akciou v závere marca je Stretnutie s Andersenom. Tento rok sa konal už 18. ročník tohto podujatia, ktoré je venované jednému z najväčších svetových rozprávkarov - H. CH. Andersenovi. Počas večera si žiaci užívali pestrý program, ktorý bol rozdelený do štyroch blokov. V úvode podujatia na nich čakali pracovné listy, ktoré obsahovali rôzne tajničky, osemsmerovky, literárne kvízy a úlohy na zoraďovanie deja známych Andersenových rozprávok. Potom si zahrali rozprávkové pexeso a kreslili vlastné autoportréty podľa pokynov na lístočkoch. Svoje pohybové zdatnosti si overili v telocvični pri športových hrách. Záver podujatia patril hľadaniu pokladu, ktorý žiaci museli nájsť podľa indícií ukrytých na rôznych miestach školy. Každý žiak si z podujatia odniesol diplom a sladkú odmenu. Všetkým zúčastneným sa podujatie páčilo a už teraz sa tešia na budúci rok.

 • Obrátený deň

  Niektoré dni sa nám zdajú úplne naopak. Akoby sa obrátili naruby. Apríl je bláznivým mesiacom a nielen počasie tomu zodpovedá, ale aj deň 4.4.20023, kedy sme si ho na základe dohody členov Školského parlamentu a schválení pedagógov našej školy otočili NAOPAK. Nazvali sme ho Obráteným dňom. Prispôsobili sme tomu aj vyučovanie v našej škole. Žiaci 4. až 9. ročníka dostali možnosť vyskúšať si profesiu učiteľa a predviesť svoje učiteľské nadanie. Áno, v katedrách a pred tabuľami v hlavnej úlohe stáli žiaci, ktorí si museli tieto hodiny vopred pripraviť, látku naštudovať a vysvetliť ju svojim spolužiakom. Vyučovacia hodina bola teda v ich hlavnej réžii. A skutoční učitelia „tichúčko“ ako žiaci sledovali priebeh hodiny. Každé povolanie v sebe čosi obnáša, ale musíš ho zažiť a vyskúšať na vlastnej koži, aby si pochopil podstatu jeho poslania. Túto možnosť sme dali aj my našim žiakom.

  Ďakujeme všetkým zapojeným a veríme, že táto možnosť priniesla nové skúsenosti obom stranám!

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny pre žiakov  začínajú 6. apríla a potrvajú do 11. apríla. Nástup do školy je v stredu 12. apríla. Zároveň v tomto období bude prerušená aj prevádzka materskej školy.

  Prajeme všetkým príjemné sviatky.

 • Súťaž v prednese poézie a prózy – Drahňov

  Naši žiaci sa dňa 31.3.2023 zúčastnili súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá sa konala v obci Drahňov. Za reprezentáciu školy im všetkým srdečne ďakujeme.

 • Enviropátračka - 1. miesto

  Aj v mesiaci marec sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže ENVIROPÁTRAČKA, kde sa naše Rosničky (kategória 13+) zaslúžene umiestnili na prvom mieste. Hlavnou témou súťažných aktivít boli emócie a duševné zdravie. V znamení hesla V zdravom tele, zdravý duch sme zisťovali, aký vplyv má na naše zdravie i pocity cvičenie v interéri a na školskom dvore. Svoju zručnosť a kreativitu sme využili pri tvorbe mandaly z prírodných materiálov i šití vonných bylinných vrecúšok. Hľadali sme prírodniny v jednotlivých farebných škálach a testovali účinok rôznych zvukov prírody na naše emócie i spánok. Venovali sme sa aj znečisteniu Laborca, pričom sme navrhli niekoľko riešení tohto environmentálneho problému. Pri týchto aktivitách sa nám potvrdilo, že nielen farby prírody, ale aj jej zvuky a vône majú na telo i dušu človeka priaznivý vplyv.

 • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

 • Týždeň slovenských knižníc

  V rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa uskutočnil od 13.3. - 17.3.2023 sme uskutočnili množstvo zaujímavých aktivít. Mladší žiaci si vybrali čítanie príbehov z rozprávkových kníh a detských časopisov, hľadali slovenské príslovia a porekadlá, vyhľadávali základné informácie o knihe, kreslili ilustrácie k bájkam, vypracovali projekty o Kriste Bendovej, Pavlovi Dobšinskom, Matici slovenskej, o historických knihách a podobne. Starší žiaci sa rozhodli vytvoriť školský slovník spisovateľov. Vyhľadávali informácie o slovenských autoroch, ktoré doplnili ilustráciou. Pre prvákov a deti v materskej škole zorganizovali druháci akciu s názvom Starší čítajú mladším. Hravou formou im priblížili rozprávku Medovníková chalúpka. Tešíme sa, že na pripravených aktivitách sa zúčastnili všetci žiaci našej školy.

 • Global money week 2023 - Plan your money, plant your future

  Naša škola sa zapojila do celosvetovej kampane v rámci finančnej gramotnosti s názvom Global money week 2023. Deviataci si prečítali modernú rozprávku O troch prasiatkach s témou investovania a v Slovníkoch cudzích slov si vyhľadali jeho význam. Potom si na praktických situáciách zhodnotili význam investovania pri plánovaní svojej budúcnosti. Na hodine matematiky si vysvetlili rozdiely medzi sporením a investovaním do dlhopisov, akcií a fondov. Žiaci sa naučili počítať úroky vkladov za určité obdobie. Vysvetlili si, čo všetko vplýva na výšku úrokovej sadzby. Všetky aktivity sa niesli v duchu tohoročnej témy: Plan your money, plant your future (Urob si finančný plán, aby tvoja budúcnosť rástla).

 • Predškoláci na Otvorenej hodine v 1.A

  Dňa 24.3.2023 sme otvorili dvere našej triedy 1.A predškolákom z našej materskej školy. Pozvali sme ich na Otvorenú hodinu. V úvode sme sa všetci predstavili krásnym gestom, a to takým spôsobom, že každý vyhľadal začiatočné písmeno svojho mena. Prváčikovia predviedli svoje čitateľské schopnosti, aby ukázali čo sa už v prvom ročníku naučili a to, že čítania sa neboja a ide im to hravo. Malí žiaci boli veľmi nápomocní, lebo svojim kamarátom pomohli vypracovať zadané úlohy z príbehu, ktorý im prečítali. Spoločne sme robili analýzu prvých hlások slov. Rozhýbali sme aj naše kosti a to didaktickou hrou, v ktorej sme znázorňovali písmenko abecedy vlastným telom. Prváci ukázali svoje pripravené peračníky, aktovky a zdôraznili predškolákom, čo musí mať správny prvák v školskej taške a na lavici.

  Všetkým sa táto spolupráca páčila a odmenili sme sa vzájomným potleskom.

  Milí predškoláci, už sa na Vás tešíme pri zápise!

  DO SKORÉHO VIDENIA!

 • Ocenenie pri príležitosti „Dňa učiteľov“

  Primátor mesta Sobrance Ing. Ján Sklár pri príležitosti „Dňa učiteľov“  udelil  Mgr. Renáte Ohriskovej, zástupkyni riaditeľky ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín 104, pamätnú plaketu Jána Amosa Komenského za: 

  - aktívne pôsobenie a osobný prínos pri budovaní základného školstva a za  kvalitné a odborné riadenie školy

  - dlhoročnú pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese ako aj inovatívne prístupy vo vzdelávaní či starostlivosť o postihnutých a talentovaných žiakov

  - prácu na projektoch, ktoré prispeli k rozvoju školy a skvalitnili výchovno-vzdelávací proces.

  Srdečne gratulujeme a do ďalších rokov  prajeme hlavne veľa zdravia a pracovných úspechov.

 • Zachyť energiu

  To, že dievčatám fyzika nie je cudzia, dokázali aj naše žiačky Laura Matinová, Patrícia Tomková a Eva Grajcarová, ktoré sa spolu so svojimi výtvormi zapojili do súťaže ZACHYŤ ENERGIU". Túto súťaž organizuje už po šiestykrát spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., ktorej cieľom je aj takýmto spôsobom podporiť záujem žiakov o fyziku. Podporte aj Vy svojimi hlasmi (lajkmi) naše žiačky na uvedených linkoch:

  Foto - Svietime ekologicky    Video - Knihy v pohybe

  Ďakujeme.

 • Spolu to dokážeme - Je môj mobil v bezpečí?

  V rámci podpory digitálnej bezpečnosti sme so žiakmi druhého stupňa venovali aj ochrane mobilných zariadení. Žiaci druhého stupňa na hodinách informatiky vypĺňali dotazník zameraný na spôsoby ochrany mobilných zariadení, sťahovanie údajov, využívanie aplikácií a wifi sietí. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že aj keď žiaci našej školy dobre vedia ako využívať a zaheslovať svoje telefóny, často zabúdajú na aktualizácie a antivírusové programy, ktoré ich telefóny chránia pred zneužitím. Preto sme spolu so žiačkami 8. ročníka vytvorili letáčik venovaný ochrane mobilných zariadení, ktorý bol v týchto dňoch distribuovaný do tried. Prostredníctvom letáčika si žiaci môžu nielen zopakovať zásady tvorby dobrého hesla, ale tiež sa naučiť ako chrániť svoj mobilný telefón pred napadnutím či ako sa bezpečne správať na internete. Spolu s letáčikom boli do počítačových tried umiestnené aj plagáty venované digitálnej bezpečnosti, ktoré budú využité v ďalšej výučbe.

 • Európsky kvíz o peniazoch - EMQ 2023

  V rámci predmetu Finančná gramotnosť sa naši deviataci zapojili do 6. ročníka národného finále Európskeho kvízu o peniazoch - EMQ 2023, ktorý sa konal 23.3.2023. Pre súťažné tímy bolo pripravených 15 otázok z rôznych oblastí finančnej gramotnosti: sporenie, osobný rozpočet, pôžičky a úvery, mzdy, ochrana spotrebiteľa či digitálna bezpečnosť. O konečnom poradí nerozhodovala len správnosť, ale aj rýchlosť zadania odpovede. V silnej konkurencii 268 zapojených tímov z celého Slovenska sme sa nakoniec umiestnili na 8. mieste. Žiakom srdečne blahoželáme!

 • 22. marec: Svetový deň vody

  Voda je základnou podmienkou všetkého života. Svetový deň vody oslavujeme od roku 1993. Na škole zorganizujeme aktivity, ktorými žiakom  pripomenieme mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Na prvom stupni sa zameriame na dôležitosť vody pre život, hravou formou sa žiaci oboznámia s významom vody. Na druhom stupni zorganizujeme v siedmom ročníku blokovú výučbu, počas ktorej žiaci bádateľskými aktivitami spoznajú ako morská voda ovplyvňuje naše životy.

 • Riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka z dôvodu Testovania 9-2023

  Dňa 22.3.2023 sa uskutoční Testovanie 9-2023. Z tohto dôvodu, riaditeľka školy udeľuje v tento deň riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka.

 • Testovanie 9-2023

  22. marec 2023 (streda)

  Matematika

  08:00 – 08:10 h (10 minút) - úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

  08:10 – 08:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  08:20 – 09:50 h (90 minút) - administrácia testu z matematiky

  09:50 – 09:55 h (5 minút) - zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

  09:55 – 10:20 h (25 minút) - prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra

  10:20 – 10:25 h (5 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

  10:25 – 10:35 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:35 – 11:45 h (70 minút) - administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

  11:45 – 11:50 h (5 minút) - zozbieranie testov a OH

  Záver testovania

   

  Harmonogram pre žiakov so ZZ

  Matematika

  08:00 – 08:10 h (10 minút) - úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

  08:10 – 08:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  08:20 – 10:05 h (105 minút) - administrácia testu z matematiky

  10:05 – 10:10 h (5 minút) - zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

  10:10 – 10:35 h (25 minút) - prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra

  10:35 – 10:40 h (5 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

  10:40 – 10:50 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:50 – 12:15 h (85 minút) - administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

  12:15 – 12:20 h (5 minút) - zozbieranie testov a OH

  Záver testovania

   

  Povolené pomôcky:      kalkulačky, rysovacie pomôcky – kružidlo, uhlomer, pravítka, ceruzka, pero, ktoré píše namodro

  Nepovolené pomôcky:  mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

  Náhradný termín:           4.-5. apríla 2023 v školách, ktoré určí RÚŠS v Košiciach

  Žiak môže opustiť učebňu počas písania testu len vo výnimočných prípadoch, napr. nevoľnosť.

 • Global money week 2023

  V dňoch 20. – 26. marca sa naša škola zapojí do kampane pod názvom Global money week 2023, ktorej koordinátorom je Národná banka Slovenska pod záštitou OECD. Kampaň šíri myšlienku, že ak mladí ľudia začnú vstupovať do života finančne zdatní a naďalej budú aj počas celého aktívneho života mať záujem zlepšovať svoje vedomosti, postoje a finančné správanie, dosiahneme ako jednotlivci i spoločnosť vyšší blahobyt a finančnú odolnosť.

  V rámci tohto týždňa pod značkou 5peňazí budeme organizovať viaceré podujatia a aktivity v oblasti finančného vzdelávania, ktorých cieľom by malo byť zvýšenie finančnej gramotnosti na Slovensku.

 • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

  V piatok 3. 3. 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori predviedli svoj talent v troch kategóriách, kde sa umiestnili v tomto poradí:

  POÉZIA

  I. kategória: 1. miesto - Lívia Sýkorová

  2. miesto - Laura Egryová

  3. miesto - Nela Gajdošová

  II. kategória: 2. miesto - Dávid Lešňanský

  III. kategória: 2. miesto - Petronela Bӧszӧrményiová

  3. miesto - Michaela Tatarová

  PRÓZA

  I. kategória: 2. miesto - Július Hajduk

  3. miesto - Jasmin Bodorová

  II. kategória 2. miesto - Melissa Kanalošová

  III. kategória 1. miesto - Sofia Brandičová

  Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria